Դասարանական աշխատանք (Հայոց լ․) 18.10.2021

Փոխադրում ենք գրաբարից ժամանակակից հայերենի:

1.Յայնմ աւուր մատեան աշակերտքն առ Յիսուս եւ ասեն. ո՞վ իցէ ի մէնջ մեծ յարքայութեան երկնից։ Եւ կոչեաց առ ինքն Յիսուս մանուկ մի, կացոյց զնա ի մէջ նոցա եւ ասէ. ամեն ասեմ ձեզ, եթէ ոչ դարձջիք եւ եղիջիք իբրեւ զմանկտի, ոչ մտանիցէք յարքայութիւն  երկնից: Արդ` որ խոնարհեցուցանէ զանձն իբրեւ զմանուկս զայս, նա է մեծ յարքայութեան երկնից: Եւ որ ոք ընկալցի մանուկ մի այսպիսի յանուն իմ, զիս ընդունի:  

Այն օրը աշակերտները մոտեցան Հիսուսի մոտ և ասացին․ ո՞վ է մեզանից կլինի երկնքի արքայությունում։ Եվ կանչես իր մոտ Հիսուսը մի մանուկ, կանգնեցրեց և ասաց․ ամենը ասեմ ձեզ, եթե չդառնաք և չլինեք մանուկների նման, չմտածեք երկնքի արքայության մասին։ Նա՝ ով կխոնարհեցնի այս մանկան նման, նա կլինի երկնքի արքայությունում։ Եվ ով ընդունի մանուկ մի այսպիսի իմ անունով, նրան կընդունվի։

յայնմ աւուր                               — այն օրը

մատեան առ Յիսուս                — մոտեցան Հիսուսին, Հիսուսի մոտ

ի մէնջ                                         — մեզնից, մեզանից

յարքայութեան երկնից            — երկնի արքայությունում

կոչեաց                                         — կանչեց

առ ինքն                                      — իր մոտ

մանուկ մի                                   — մի մանուկ

իբրեւ զմանուկս զայս               — իբրև այս մանուկը, այս մանկան նման

կացոյց                                          —  կանգնեցրեց

ոչ դարձջիք                                  — չդառնաք, չեք դառնա, չպիտի դառնաք, չեք դառնալու

ոչ եղիջիք                                     — չլինեք, չեք լինի, չպիտի լինեք, չեք լինելու

իբրեւ զմանկտի                           — իբրև մանուկներ, մանուկների նման

ոչ մտանիցէք                                — չմտնեք, չեք մտնի, չպիտի մտնեք, չեք մտնելու

ոք                                                    — ով, մեկը, ինչ-որ մեկը

ընկալցի                                        — ընդունի, կընդունի, պիտի ընդունի, ընդունելու է

յանուն իմ                                      — իմ անունով

ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

Տրված բառերն ու բառակապակցություններն աշխարհաբա՛ր դարձրու.

զանձն, ընդունի, խոնարհեցուցանէ, մանուկ մի այսպիսի, ի մէջ նոցա։

Զանձն — անձ, ընդունի կընդունվի, խոնարհեցուցանէ — խոնարհեցուցանել, մանուկ մի այսպիսի — այսպիսի մի մանուկին, ի մէջ նոցա — նրա մեջ

Հանուն (յանուն), ընկալել բառերի այսօրվա իմաստները համեմատի՛ր գրաբարյան իմաստների հետ, այդ իմաստների միջև փորձի՛ր կապ գտնել։

Ժամանակակից հայերենում հանուն բառը նշանակել է մի բանի կամ ինչ-որ մեկի համար, իսկ գրաբարյան հայերենում նշանակել է անուն։

Ընկալել բառը հիմա նշանակում է ստանալ, ընդունել, հասկանալ, իսկ գրաբարյան հայերում միայն ընդունել։

2. Ազգ երթայ եւ ազգ գայ. եւ  երկիրս յաւիտեան կայ: Ծագէ արեգակն եւ մտանէ արեգակն եւ ի տեղի իւր ձգի ի ծագել իւրում: Ելանէ ընդ հարաւ եւ պատի ընդ հիւսիսիւ, պատելով պատի. գնայ հողմ եւ ի շրջանս իւր դառնայ հողմ: Ամենայն ուղխք ի ծով գնան, եւ ծով ոչ լնու. ի տեղի յոր ուղխք գնան` անդ նոքին դառնան ի գնալ:    

Ազգը գնում է և ազգը գալիս է, իսկ այս երկիրը ընդմիշտ կա։ Ծագում է արեգակը և մայր է մտնում արեգակը, իսկ իր տեղը ձգում է ժամանակը։ Ելնում է հարավով և ելնում է հյուսիսով, պատելով շուրջը, գնում է հողմը իր շրջաններում շրջվում է հողմը։ Ամբողջ հեղեղը ծով է գնում, իսկ ծովը չի լցվում , իր տեղը վտակները կգնան՝ այնտեղ նույնները կդառնան ու կգան։

երկիրս                       — այս երկիրը

մտանէ                        — մտնում է (մայր)

ձգի                               — ձգում է, ձգվում է

պատի                          — շրջվում է

ոչ լնու                          — չի լցվում

դառնան                       — դառնում են, շրջվում են, պտտվում են

ի տեղի իւր                  — իր տեղը

ի ծագել իւրում           — իր ծագելու ժամանակ

ընդ հարաւ                  — հարավով, հարավի վրայով

ընդ հիւսիսիւ              — հյուսիսով, հյուսիսի տակ

ի շրջանս իւր               — իր շրջաններում

ամենայն                       — բոլոր, ամեն, ամեն մի

ուղխ                              — հեղեղ, վտակ

անդ                                — այնտեղ

ի գնալ                            — գնալու, գնալու համար

նոքին                             — նույները

ՀԱՐՑ ԵՎ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

Տրված բառերն աշխարհաբա՛ր դարձրու.

Ուղխք, երթայ, գայ, ծագէ, ելանէ, գնայ, դառնայ, գնան:

Ուղխք — վտակ, երթայ — երթալ, գնալ, գայ — գալիս էլ, ծագէ — ծագում է, ելանէ — ելնում է, գնայ — գնում է, դառնալ — շրջվում, գնան — գնում են։

Հատվածն աշխարհաբա´ր դարձրու:

Ո՞ր նախադասությունը կառանձնացնես, իբրև առանձին ասույթ:

Փոխադրիր` քո դատողություններն ավելացնելով:

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Connecting to %s