Տնային աշխատանք

                     

137. Որքա՞ն է 536-ի 100 %-ը։

536 x 100 : 100 = 536

139. Մի գյուղացին իր այգուց հավաքել է 1500 կգ խաղող, իսկ մյուսը՝

30 %-ով պակաս։ Ընդամենը քանի՞ կիլոգրամ խաղող են հավաքել

երկու գյուղացիները։

1500 x 30 : 100= 450

1500 – 450 =1050

141. Ո՞րն է ավելի շատ՝ 900-ի 15 %-ը, թե՞ 800-ի 20 %-ը։

900 x 15 : 100=135

800 x 20 : 100=160

800-ի 20 %-ը

150. Կատարե՛ք բաժանում.

դ)162 3/50 : 12 3/5 = 8103/50

162 3/50 = 8103/50

12 3/5 = 63/5

8103/50 : 63/5 = 8103/50 x 5/6 = 8103/630

8103/630 = 12 543/630 = 12 181/210

ե)3 3/10 : 3/50 = 55

3 3/10 = 33/10

33/10 : 3/50 = 33/10 x 50/3 = 55

զ)1 ¼ : 25 = 1/20

1 1/4 = 5/4

5/4 : 1/20 = 5/4 x 20/1 =1/20

է)9 2/7 : 65/7 = 1

9 2/7 = 65/7

65/7 : 65/7 = 65/7 x 7/65 =1

ը)3 11/36 : 1 5/63=

3 11/36 = 119/3

1 5/63= 68/63

119/3 : 68/63 = 119/3 x 63/68 =7497/204

7497/204 = 36 153/204

152. Գտե՛ք 60 թվի բոլոր բաժանարարները։

60 : 1 = 60

60 : 2 = 30

60 : 3 = 20

60 : 4 = 15

60 : 5 = 12

60 : 6 = 10

60 : 10 = 6

60 : 12 = 5

60 : 15 = 4

60 : 20 = 3

60 : 30 = 2

60 : 60 = 1

Դասարանական աշխատանք

                            

136. Ուղղանկյան մակերեսը 900 սմ2 է։ Քանի՞ քառակուսի սանտիմետր

է նրա մակերեսի 1 %-ը: Քանի՞ քառակուսի սանտիմետր է նրա մակերեսի

16 %-ը։

Լուծում

900 x 1% : 100 = 9

900 x 16% : 100=144

138. Զամբյուղում կա 300 խնձոր։ Գտե՛ք խնձորների քանակի

20 %-ը։

Լուծում

300 x 20% : 100 = 60

140. Մի տակառում կա 500 լ խաղողի հյութ, իսկ մյուսում՝ 10 %-ով

ավելի։ Քանի՞ լիտր խաղողի հյութ կա երկրորդ տակառում։

Լուծում

500 x 10% : 100=50

50 + 500 = 550

150. Կատարե՛ք բաժանում.

4 ½ : 1/100 = 450

23 1/5 : 11 1/5 = 2/7

1 : ¼= 4

151. Հաշվե՛ք 7 հայտարարով բոլոր կանոնավոր կոտորակների գումարը

։

1/7 + 2/7 + 3/7 + 4/7 + 5/7 + 6/7 + 7/7 =28/7

Տնային աշխատանք

Լրացուցիչ կրթություն

 • Որտեղ պետք է, կետի փոխարեն յ գրել:

Հա.ացք, հա.ելի, հո.ակապ, մի.ացում, ձի.արշավ, տի.եզերական, փակե.ի, կա.արան, խաբե.ություն, է.ի, գնա.ի, բու.եր, տղա.ի, Մարո.ի:

Հայացք, հայելի, հոյակապ, կայարան, գնայի,տղայի , Մարոյի:

Գրել շարադրանք «Կյանքն աշնանը» վերնագրով:

Աշունը, գտնվում է ամռան և ձմռան միջև: Աշնանը տերևաթափ է տեղի ունենում:Այդ տերևաթափի ժամանակ գունավորվում է ամբողջ բնությունը: Դեմքիդ հայտնվում է ժպիտը: Սակայն տերևաթափը ավարտվում է բոլոր ծառերը մերկանում են, գունավոր տերևները չորանում են և ամբողջ բնության գեղեցկությունը վերանում է : Եղանակը մռայլվում է՝ միշտ անձրև, կայծակ: Այդպիսի եղանակից դեմքիդ ժպիտը քիչ – քիչ սկսում է վերանալ և դեմքիվ վրա մենակ տխրություն է երևում:

Ընտրություն

                                                Տնային աշխատանք

18) առաջին օր – 100 էջ

1.250 – 100 = 150

150 x 20 : 100 = 30 (էջ)

2.150 – 30 = 120

120 x 50 : 100 = 60(էջ)

3.150 – 30 = 120

4.100 + 30 + 60 = 190(էջ)

5.250 – 190 = 60

60 x 35 : 100 = 21

60 – 21 = 39(էջ)

6.60 x 35 : 100 = 21(էջ)

7.100 + 60 = 160

160 x 100 : 250 = 64

8.չորորդ

9.առաջին

19. 300 x 30 : 100 = 90

90 + 10 = 100

2)100 x 45 : 100 = 45

45 + 5 = 50

3)100 + 50 = 150

150 x 40 : 100 = 60

60 + 20 =80

4)100 + 80 = 180

180 x 20 : 100 = 36

36 + 4 = 40

5)100 + 50 + 80 + 40 = 270

300 – 270 = 30

6) 100 + 80 = 180

180 x 100 : 300 = 60

Մայրենի

Լրացուցիչ կրթություն

 • Բառարանների օգնությամբ դուրս գրել ընդգծված բառերի հոմանիշները:

Ռազմիկ – մարտիկ , սպանել —  մահացնել , ապրել – լինել , անասելի – անպատմելի , արժանավոր սխրագործներ- արժանավոր հերոս, մառտնչել – կռվել , ջանել – փորձել , գուժկան – գուժաբեր, ազդարարում – հայտարարում , վիթխարի – հսկա , զառամ – ալևոր:

Գրել «Եթե ես վիշապ ունենայի» թեմայով շարադրանք:

                                         Եթե ես վիշապ ունենայի

Եթե ես վիշապ ունենաի, ամենաշատը կցանկանայի նրա հետ թռչել զանազան վայրեր, երկրներ և այլն: Եթե ես ունենաի վիշապ կցանկանայի, որ այն լիներ կարմիր գույնի: Լիներ խելացի, ազնիվ, վարժված, ընկերասեր, արդար: Կցանկանայի, որ իմ վիշապը լիներ յուրահատուկ, որ բոլոր վիշապներից տարբերվեր ինչ – որ մի բանով: Կցանկանայի  , որ նա լիներ իմ չափի ոչ մեծ ոչ էլ փոքր: Ցավոք ես միայն կարող եմ երազել վիշապի մասին:

ՍՏՈՒԳՈՒՄ ԵՆՔ ՄԵՐ ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԸ

Եթե շաբաթվա ընթացքում լավ ես պատրաստել դասերդ և եղել ես ուշադիր դասաժամերին, հեշտությամբ կհաղթահարես հարցերը: Սկսեցինք:

 1. Առակը մյուս ստեղծագործություններից տարբերվում է նրանով, որ առակները խռատում են :
 2. Իմ սովորած եզոպոսյան առակներում դատապարտվում էր անարդարը, անազնիվը և չարը:
 3. Այգեկցու՝ իշխանի և այրի կնոջ մասին առակը կարելի է բնութագրել հետևյալ թևավոր խոսքով՝ մինչև չգա վերջինը, չի հիշվի առաջինը:
 4. Լուն փիղ դարձնել թևավոր արտահայտությունը կարելի է գործածել Այգեկցու առակի գաղափարը բնութագրել: Այո կարելի գործածել Այգեկցու մի կաթ մեղրը առակի հետ:
 5. Մեր ուսումնասիրած առակներից մեկում, որ կոչվում էր Աղվեն ու Հովազը, խոսվում էր իրական ու ճշմարիտ գեղեցկության մասին:
 6. Գոշի առակից ես սովորեցի այն, որ չի կարելի երախտամոռ լինել:
 7. Շիրազի առակում հանդիպած մարգարիտը ինձ հիշեցնում է բարի և տաղանդավոր իսկ փրփուրը՝ ինքնասիրահարված և մեծամիտ մարդկանց:
 8. Կռիլովի առակում խոսվում էր մարդկության բարդ խնդիրներից մեկի՝ անհամերաշխության մասին, որը պետք է լուծել առաջ շարժվելու համար:
 9. Գտնել նախադասություններում հնարավորինս շատ հնչյունափոխված արմատներ և գրել դրանց նախնական տարբերակները, օրինակ՝ գրադարան-գըր-գիր: Աղվեսն ու հովազը վիճեցին, թե իրենցից ով է ավելի գեղեցիկ: Վիճեցին — վեճ — վիճ Առակս ցուցանե, որ խելքի նրբությունը մարմնի գեղեցկությունից լավ է: Նրբություն — նըրբ — նուրբ Մի թագավոր երազ տեսավ, որ անձրևի փոխարեն երկնքից աղվես էր տեղում։ Երկնքից — երկընք — երկինք Բայց իր վայելքը երկար չտևեց,մի քամի ելավ, փրփուրը ցրվեց, հետքն էլ չմնաց ծովի երեսին Ցրվեց — ցըր — ցիր

 

                                          Դասարանական աշխատանք

Տրված բառազույգերում ընդգծված արմատները համեմատել և գրել, թե ինչ փոփոխություն է կատարվել:

Հայրենասերսիրալիր- ե-ն փոխվել է ի:

Սպառազենզինավառ-ե-ն փոխվել է ի:

Անիղձըղձալի-ի-ն փոխվել է ը:

 Լայնասիրտսրտագին- ի-ն սղվել է:

Մեծատունտնական- ու-ն սղվել է:

Բազմագույնգունագեղ- յ-ն սղվել է:

Հետախույզ, հետախուզել- յ-ն խուզվել է:

Памятник Геворгу Чаушу был поставлен 28 сентября 2007 г.Статуя находится на вершине центра площади. Памятник изготовлен из базальта, общая высота 12 метров, высота самой статуи 7 метров. Правая рука и нога героя стоят в горах, в которых автор хочет сказать, что земля стоит и не будет отдана никому, а пистолет — в другой руке. Чауш — хранитель и храбрый солдат с видом на гору Арарат. Автор намеренно не довел скульптуру до идеального совершенства, изобразив человека, который прошел войну и пал  в горах. Есть также памятники, посвященные Геворгу Чавушу в Ашнаке, Арташате, Джермуке и Лусарате.

                                           Տնային աշխատանք

116. Բերե՛ք հակադարձ համեմատական մեծությունների օրինակներ։

1)4 x 9 = 36

6 x 6 = 36

2)8 x 5 = 40

10 x 4 = 40

3)10 x 10 =100

5 x 20 =100

117. Ստուգե՛ք, որ աղյուսակում տրված են հակադարձ համեմատական

մեծություններ, և գտե՛ք նրանց հակադարձ համեմատականության

գործակիցը.

բ)125

129. 8 փոքր տակառների ընդհանուր տարողությունը 96 լ է։ Քանի՞

լիտր հեղուկ կտեղավորվի 7 մեծ տակառներում, եթե նրանցից

յուրաքանչյուրի

տարողությունը 19 լ-ով ավելի է, քան փոքր

տակառինը։

Լուծում

1)96 : 8 = 12

2)12 + 19 = 31

3)31 x 7 = 217

Homework
                       
1-white
2- black
3- brown
4-pink
5- grey
6- red
7- green
8- purple
9- silver
10-yellow
11-blue
12- orange

Ex.a


Teacher- what does this mean.
Boy-  Excuse me, I don’t know .
Girl- I know, Miss,

Alex- I don’t understand.
Julie-Its ok, Alex. I can help you.
Alex- Thanks Julie.

Girl- excuse me can I halp you.
Women- Yes ,pleas.
Girl- Ok?
Woman- Yes great. Thank you.
Girl- A problem.
1.      No problem.
2.      Excuse me.
3.      I don’t know.
4.      What does this mean.
5.      I can help you