Իմ չորս ամիսը գրականության աշխարհում

Ահա արդեն անցել առաջին ուսումնական շրջանը։ Հիմա կպատմեմ, թե ինչպես եմ անցկացրել առաջին ուսումնական շրջանը (այս չորս ամիսը) գրականության աշխարհում։ Գրականության դասաժամերին հիմնականում ուսումնասիրում էինք բանաստեղծությունները՝ այսինքն կարդում էինք բանաստեղծությունը, փորձում էինք հասկանալ բանաստեղծության իմաստը և հետո ամենահետաքրքիր մասը սկսում էինք քննարկել այն։ Ես շատ էի սիրում բանաստեղծությունները քննարկել և վերլուծել այն։ Կարծես ամբողջ դասարանով հավաքված լինեինք ազգային ժողովում և այդտեղ քննարկեինք ինչ — որ կարևոր հարց։ Գրականության դասաժամին ընթերցել ենք շատ հետաքրքիր և խորիմաստ բանաստեղծություններ։ Սիրելի բանաստեղծություն չունեմ, քանի որ չեմ կարողանում կողմնորոշվեմ, որն է ինձ ավելի շատ դուր գալիս։ Ամեն բանաստեղծություն ունի իր յուրահատկությունը։ Գրականության աշխարհում ձեռք բերեցի շատ բան։Օրինակ՝ զարգացրեցի իմ մտածելակերպը, այն զարգացնելով ես գիրք կարդալուց սկսեցի ուրիշ ձև հասկանալ այդ գրքի իմաստը, բացի գրքից սկսեցի ավելի խորը հասկանալ ֆիլմերը, սերիալները և այլն։ Շատ եմ սիրում և հավանում գրականության դասաժամերը։

Ինքնաստուգում

Կատարում ենք առաջադրանքները:

 1. Կարդում ենք տեքստը և կետադրում:
  • Ձմեռն իր հետ բերեց ինձ համար երեք կախարդական երազանքներ: Առաջին երազանքս գուցե անհնարին է: Այն է, որ մեծ աշխարհը ձյան մաքրությունն ունենա, մարդիկ ջերմացնեն միմյանց խնդիրները չլուծեն ստով` մութ ու դաժան ճանապարհներով: Երկրորդ երազանքս ավելի գեղեցիկ է: Ուզում եմ, որ վերանա աշխարհի ցավ ու տանջանք բերող ամեն հիվանդություն, դիմակներն այլևս չքողարկեն մարդկային սիրուն` ժպիտները ոչ մի պատճառ էլ չհեռացնի սրտերը: Երրորդ երազանքը ես արդեն հազար անգամ պահել եմ, բայց նորից կպահեմ : Այս երազանքը իմ կյանքի օրերին եմ ես նվիրում: Թող լուսավոր լինեն ապրածս օրերը, թող լի լինեն ընկերներիս աշխարհը պարուրող ջերմությամբ: Ընկերն է այն էակը, որ դժվար պահին միշտ կհասնի քեզ կօգնի: Այսքանն եմ ուզում:

2.Տեքստից հանում ենք գոյականները, ածականները, թվականները, դերանունները և հերթով բնութագրում, օրինակ՝

 • սարին-գոյական՝ հասարակ, իրանիշ, անշունչ, նյութական, եզակի թիվ, տրական հոլով, ի արտաքին հոլովման, որոշյալ առում, կազմությամբ՝ պարզ
 • գեղեցկագույն-ածական՝ որակական, գերադրական աստիճան, կազմությամբ՝ ածանցավոր
 • քսանական-թվական՝ բաշխական, կազմությամբ՝ ածանցավոր
 • իրեն-դերանուն՝ անձնական, երրորդ շարքի, եզակի թիվ, հայցական հոլով

Գոյականներ

Ձմեռն — հասարակ, անշունչ, իրանիշ, նյութական, եզակի թիվ, ուղղական հոլով, ա արտաքին հոլովման, որոշյալ առում, կազմությամբ`պարզ։

Երազանքներ — հասարակ, անշունչ, իրանիշ, վերացական, հոգնակի թիվ, հայցական հոլով, ի արտաքին հոլովման, անորոշ առում, կազմությամբ`պարզ։

Երազանքս — հասարակ, անշունչ, իրանիշ, վերացական, հոգնակի թիվ,ուղղական հոլով, ի արտաքին հոլովման, անորոշ առում, կազմությամբ`պարզ։

Աշխարհը — հասարակ, անշունչ, իրանիշ, նյութական, եզակի թիվ, ուղղական հոլով, ի արտաքին հոլովման, որոշյալ առում, կազմությամբ`պարզ։

Մարդիկ — հասարակ, շնչավոր, անձնանիշ, նյութական, հոգնակի թիվ, ուղղական թիվ, ի արտաքին հոլովման, անորոշյալ առում, կազմությամբ`պարզ։

Խնդիրները — հասարակ, անշունչ, իրանիշ, նյութական, հոգնակի թիվ, հայցական հոլով, ի արտաքին հոլովման, որոշյալ առում, կազմությամբ՝ պարզ։

Ստով — հասարակ, անշունչ, իրանիշ, նյութական, եզակի թիվ, գործիական հոլով, ի արտաքին հոլով, կազմությամբ՝ պարզ։

Ճանապարհներով — հասարակ, անշունչ, իրանիշ, նյութական, հոգնակի թիվ, գործիական հոլով, ի արտաքին հոլով, կազմությամբ՝ պարզ։

Աշխարհի — հասարակ, անշունչ, իրանիշ, նյութական, եզակի թիվ, սեռական հոլով, ի արտաքին հոլովման,առում չունի, կազմությամբ`պարզ։

Հիվանդություն — հասարակ, անշունչ, իրանիշ, նյութական, եզակի թիվ, ուղղական հոլով, ա ներքին հոլովման, անորոշ առում, կազմությամբ՝ պարզ։

Դիմակներն — հասարակ, անշունչ, իրանիշ, նյութական, հոգնակի թիվ, ուղղական հոլով, ի արտաքին հոլովման, որոշյալ առում, կազմությամբ՝ պարզ։

Ժպիտները — հասարակ, անշունչ, իրանիշ, նյութական, հոգնակի թիվ, հայցական հոլով, ի արտաքին հոլովման, որոշյալ առում, կազմությամբ՝ պարզ։

Պատճառ — հասարակ, անշունչ, իրանիշ, նյութական, եզակի թիվ, ուղղական հոլով, ի արտաքին հոլովման, անորոշյալ առում, կազմությամբ՝ պարզ։

Սրտերը — հասարակ, անշունչ, իրանիշ, նյութական, հոգնակի թիվ, հայցական հոլով, ի արտաքին հոլովման, որոշյալ առում, կազմությամբ՝ պարզ։

Երազանքը — հասարակ, անշունչ, իրանիշ, նյութական, եզակի թիվ, ուղղական հոլով, ի արտաքին հոլովման, որոշյալ առում, կազմությամբ`պարզ։

Կյանքի — հասարակ, անշունչ, իրանիշ, նյութական, եզակի թիվ, սեռական հոլով, ի արտաքին հոլովման, առում չունի, կազմությամբ՝ պարզ։

Օրերին — հասարակ, անշունչ, իրանիշ, նյութական, հոգնակի թիվ, տրական հոլով, ի արտաքին հոլովման, որոշյալ առում, կազմությամբ՝ պարզ։

Օրերը — հասարակ, անշունչ, իրանիշ, նյութական, հոգնակի թիվ, ուղղական հոլով, ի արտաքին հոլովման, որոշյալ առում, կազմությամբ՝ պարզ։

Ընկերներիս — հասարակ, շնչավոր, անձնանիշ, նյութական, հոգնակի թիվ, սեռական հոլով, ոջ արտաքին հոլովման, առում չունի, կազմությամբ՝ պարզ։

Էակը — հասարակ, անշունչ, իրանիշ, նյութական, եզակի թիվ, ուղղական հոլով, ի արտաքին հոլովման, որոշյալ առում, կազմությամբ՝ պարզ։

Ընկերը — հասարակ, շնչավոր, անձնանիշ, նյութական, եզակի թիվ,ուղղական հոլով, ոջ արտաքին հոլովման, առում չունի, կազմությամբ՝ պարզ։

Պահին — հասարակ, անշունչ, իրանիշ, նյութական, եզակի թիվ, տրական հոլով, ի արտաքին հոլովման, որոյալ առում, կազմությամբ՝ պարզ:

Ցավ — հասարակ, անշունչ, իրանիշ, վերացական, եզակի թիվ, հայցական հոլով, ի արտաքին հոլով, անորոշ առում, կազմությամբ՝ պարզ։

Տանջանք — հասարակ, անշունչ, իրանիշ, նյութական, եզակի թիվ, հայցական հոլով, ի արտաքին հոլով, անորոշ առում, կազմությամբ՝ պարզ։

Թվական

Երեք ֊բացարձակ, կազմությամբ՝ ածանցավոր։

Առաջին — դասական, կազմությամբ՝ածանցավոր։

Երկրորդ — դասական, կազմությամբ՝ ածանցավոր։

Երրորդ — դասական, կազմությամբ՝ ածանցավոր։

Հազար անգամ — բացարձակ, կազմությամբ՝ գոյական։

Դերանուն

Իր — անձնական, երրորդ շարքի,եզակի թիվ, սեռական հոլով։

Ինձ — անձնական, առաջին շարքի, եզակի թիվ, հայցական հոլով։

Այն — ցուցական, եզակի թիվ, հոլով չունի։

Միմյանց — փոխադարձ, ուղղական հոլով։

Ոչ մի — ժխտական, հոլով չունի։

Իմ — անձնական, առաջին շարքի, սեռական հոլով, եզակի թիվ։

Ես — անձնական, առաջին շարքի, ուղղական հոլով, եզակի թիվ։

Այն — ցուցական, հոլով չունի, եզակի թիվ։

Քեզ — անձնական, հայցական հոլով, երկրորդ շարքի, եզակի թիվ։

Այսքան — ցուցական, ուղղական հոլով։

Ածական

Կախարդական — հարաբերական, գերադրական աստիճան, կազմությամբ՝ ածանցավոր։

Անհնարին — հարաբերական, գերադրական աստիճան, կազմությամբ՝ածանցավոր։

Մեծ — որակական, դրական աստիճան, կազմությամբ՝ածանցավոր։

Մութ — որակական, դրական աստիճան, կազմությամ՝ածանցավոր։

Դաժան — որակական, դրական աստիճան, կազմությամբ՝ ածանցավոր։

Ավելի գեղեցիկ — որակական, բաղդատական աստիճան, կազմությամբ՝ ածանցավոր։

Մարդկային — հարաբերական, գերադրական աստիճան, կազմությամբ՝ ածանցավոր։

Լուսավոր — որակական, դրական աստիճան, կազմությամբ՝ ածանցավոր։

Դժվար — որակական, դրական աստիճան, կազմությամբ՝ ածանցավոր։

3. Բլոգում առանձին վերնագրի տակ, առանձին նյութով գրում ենք «Իմ չորս ամիսը գրականության աշխարհում» թեմայով աշխատանք ու հղումը տեղադրում այստեղ՝ ներքևում: Վերնագրի տակ կարող ես գրել այս ամիսներին քեզ համար սիրելի դարձած ստեղծագործությունների մասին, գրել, թե որ ստեղծագործություններն ու ինչով են տպավորել, ինչն էր ամենահետաքրքիրը ուսումնասիրել, ինչ կցանկանաս հետո ուսումնասիրել և այլն:

Homework (English)

This story is about men who name was Herman. He was the charcoal-burner. When Herman done his work he went to home. In way he saw the little child. The child was poor. The snow falling fast and the weather was very cold. Herman pity child and he raised him in his arms. He went home with child. In home Herman and his wife care the child. All children be happy to see the little child.The next morning, as Hermann passed by the place where he had found the fair child, he saw a cluster of lovely white flowers, with dark green leaves, looking as though the snow itself had blossomed.Hermann plucked some, and carried them reverently home to his wife and children, who treasured the fair blossoms and tended them carefully in remembrance of that wonderful Christmas Eve, calling them Chrysanthemums, and every year, as the time came round, they put aside a portion of their feast and gave it to some poor little child, according to the words of the Christ.

Լաբարատոր աշխատանք․ Կանոնավոր և անկանոն ձև ունեցող պինդ մարմինների խտության որոշումը։

Աշխատանքի նպատակը՝

կարողանալ որոշել պինդ մարմնի խտությունը

Անհրաժեշտ սարքեր և նյութեր

Թել, չափագլան, լծակավոր կշեռք, կշռաքարեր, ուղղանկյունանիստ և կամայական ձևի ոչ մեծ պինդ մարմիննե(որոնց խտությունը պետք է որոշել), միլիմետրային բաժանումներով քանոն։

Փորձ 1

Աշխատանքի ընթացք․

Վերցրեցի ուղղանկյունանիստի ձև ունեցող պինդ մարմինը, քանոնով չափեցի նրա abc կողերի երկարությունները։ Նրա ծավալը որոշեցի v = abc։ Կշեռքով չափեցի մարմնի m զանգվածը։ Խտությունը որոշեցի ρ = m/v։ Ստացված թիվը փնտրտեցի և գտա խտությունների աղյուսակում և իմացա, թե ինչ նյութից է այն պատրաստված ուղղանկյունանիստը։

Փորձերիս արդյունքը

a =

b =

c =

m =

Լրացուցիչ Կրթություն (Լրացուցիչ կրթություն)

ա)AB = CD

BD = AC

Ըստ առաջին հայտանիշի եռանկյունները հավասար են։ Եթե եռանկյան կողմերը իրար հավասար են հետևաբար եռանկյան անկյունները նույնպես հավասար են

բ)BA = CD

Պարզեցինք, որ անկյունները հավասար են, այդ իսկ պատճառով <BAC = < CDB

AB = A1B1

AC = A1C1

AB = B1C1

ըստ երրորդ հհայտանիշի եռանկյունները հավասար են։

ա) Եթե DC հիմք է, այսինքն նա հավասար է։

Հետևաբար <ADB = <ACB, նաև <BCD = <BDO

բ)<D = <C

Հավասարասրուն եռանկյան գիծը համարվում է միջնագիծ, կիսորդ և բարձրություն։ Այդ իսկ պատճառով`AO միջնագիծ է:

DO = OC

Առաջադրանքներ (Հայոց լեզու)

Կատարում ենք առաջադրանքները՝ ծանոթանալով փոխադարձ և ժխտական դերանուններին:

 • Մգեցնել դերանունները՝ փակագծերում նշելով տեսակները:
  • Նրանք չասացին միմյանց կարևորի մասին:

Նրանք — անձնական, միմյանց — փոխադարձ։

 • Թող տարին այս բերի մեզ երջանկություն:

Այս — ցուցական, մեզ — անձնական։

 • Նույն խոսքերը էլի էր լսել նրանցից, սակայն չէր ուզում հավատալ, որ ամենը միայն որոշ նպատակների հասնելու համար էր:

Նրանցից — անձնական, ամեն — որոշյալ, որոշ — անորոշ։

 • Սիրում էր նրան այնքան, որքան ոչ ոքի չէր սիրել:

Նրան — անձնական, այնքան — ցուցական, որքան — հարաբերական, ոչ ոքի — ժխտական։

Լրացուցիչ Կրթություն (Հայոց լեզու)

Լրացուցիչ կրթություն

Նախադասությունների մեջ գտնել և մգեցնել դերանունները՝ փակագծերում նշելով տեսակը՝ անձնական, ցուցական, հարցական, հարաբերական, որոշյալ կամ անորոշ:

 • Ինձ համար կարևորը երազանքն է, որ տանում է մեզ առաջ ու օգնում հաղթահարել բոլոր պատնեշները:

Ինձ — անձնական, մեզ — անձնական, բոլոր — որոշյալ, որ — հարաբերական։

 • Ամեն մեկը կարևոր էր համարում իր տեսակետը առաջ տանել՝ չլսելով միևնույն արդարացումները:

Ամեն մեկը — որոշյալ, իր — անձնական, միևնույն — ցուցական։

 • Նրան հարգում եմ այնքան, որքան ամեն ոք կհարգի իրեն աջակցողին:

Նրան — անձնական, այնքան — ցուցական, որքան — հարաբերական, ամեն ոքի — որոշյա,իրեն — անձնական ։

 • Սենյակում ինչ-որ շշուկներ էին լսվում. սա նրա վերադարձի մասին էր հուշում:

Ինչ-որ — անորոշ, սա — ցուցական, նրա — անձնական։

 • Որքա՞ն ես մտածել մեզ օգնելու մասին. դժվա՞ր էր այդ որոշումը կայացնելը։

Որքա՞ն — հարցական, մեզ — անձնական, այդ — ցուցական։

Օլիմպիադայի խնդիրներ

1․Քանի՞ հատ երկնիշ թիվ կա, որոնցից յուրաքանչյուրի միավորը առանց մնացորդի բաժանվում է տասնավորին։
1) 22 2) 27 3) 32 4) 23

 1. Առավելագունը քանի՞ հատման կետ կունենան զույգ առ զույգ հատվող 4 ուղիղները։
  1) 6 2) 5 3) 4 4) այլ պատասխան
 1. Թիվը 3-ի և 6-ի բաժանելիս ստացված մնացորդների գումարը հավասար է 7-ի։ Գտնել այդ մնացորդների արտադրյալը։
  1) 6 2) 10 3) 12 4) հնարավոր չէ որոշել

4․C կետը AB հատվածի միջնակետն է, իսկ D կետը՝ BC հատվածի միջնակետը։ AC և CD
հատվածների միջնակետերի հեռավորությունը 12 սմ է։ Գտնել AB հատվածի երկարությունը։
1) 24 սմ 2) 28 սմ 3) 32 սմ 4) 36 սմ

5․ AOC անկյան կից BOC անկյան ներքին տիրույթում տարված է OD ճառագայթը այնպես, որ COD
անկյունը 420 է։ Գտնել AOC և BOD անկյունների կիսորդներով կազմված անկյունը։
1) 138 2) 111 3) 69 4) այլ պատասխան

1)86 , 219 , 86

7․Քանի՞ կենտ բաժանարար ունի 1∙2∙3∙4∙5 թիվը։
1) 2 2) 3 3) 4 4) այլ պատասխան

8.Դիցուք n և m բնական թվերն այնպիսին են, որ 3𝑛2 − 2𝑛𝑚 = 53: Գտնել 𝑛 + 𝑚 արտահայտության արժեքը։
1) 132 2) 141 3) 153 4) 211

9․Մի թվի եռապատիկը 60-ով մեծ է մյուս թվի կրկնապատիկից։ Որքանո՞վ է առաջին թվի 75%-ը մեծ երկրորդ թվի 50%-ից։
1) 10 2) 12 3) 15 4) 20

Лис и рак (перевод)

Лис и рак подружились, вместе посыпали и скосили поля, помолотили и пособирали пшеницу.

-Поехали на холм и побежим — предложил лис — кто скорее приедет, пшеница ему достанется.

Когда они поднялись в холм, рак сказал лиса.

Пожалуйста, когда ты хочешь бежать, хвостом удари по мне, что бы я буду знать и пойду с тобой.

И рак открыл его ножницы. Лис хвостом ударил и побежал, а рак, закрыл ножницы и коснулся его хвоста. Когда лис дошел до пшеничного кучи, он посмотрел назад, что бы увидеть где рак. А рак упал на кучу и сказал.

 • Во имя Бога, это все мое.

Лис удивился.

 • Ах ты злой, когда ты дошел сюда

Հաերեն տարբերակ