Թեստ

Թեստ 1

Հարցերին պատասխանելիս նշե՛ք միայն «+» կամ «»։ Կամ էլ «այո» կամ «ոչ»։

Ֆիզիկա՝

Հետաքրքվու՞մ եք ֆիզիկայի մասին նյութերի ընթերցանությամբ

+

Հետաքրքրվու՞մ եք հայտնի ֆիզիկոսների մասին նյութերի ընթերցանությամբ

+

Կհաճախեի՞ք ֆիզիկայի ընտրությամբ խումբ

+

Կմասնակցեի՞ք ֆիզիկայի օլիմպիադաների կամ այլ տիպի մրցույթների

Կցանկանայիք կատարել հետազոտություններ ֆիզիկայի ասպարեզում

+

Աշխարհագրություն՝

Հետաքրքրվու՞մ եք աշխարհագրության մասին նյութերի ընթերցանությամբ

+

Հետաքրքրվու՞մ եք հայտնի աշխարհագետների և ճանապարհորդների մասին նյութերի ընթերցանությամբ

+

Կհաճախեի՞ք աշխարհագրության ընտրությամբ խումբ

Կմասնակցեի՞ք աշխարհագրության օլիմպիադաների կամ այլ տիպի մրցույթների

Կցանկանայիք կատարել հետազոտություններ աշխարհագրության ասպարեզում

Քիմիա՝

Հետաքրքրվու՞մ եք քիմիայի մասին նյութերի ընթերցանությամբ

+

Հետաքրքրվու՞մ եք հայտնի քիմիկոսների մասին նյութերի ընթերցանությամբ

+

Կհաճախեի՞ք քիմիայի ընտրությամբ խումբ

+

Կմասնակցեի՞ք քիմիայի օլիմպիադաների կամ այլ տիպի մրցույթների

Կցանկանայիք կատարել հետազոտություններ քիմիայի ասպարեզում

+

Կենսաբանություն՝

Հետաքրքրվու՞մ եք կենսաբանության մասին նյութերի ընթերցանությամբ

+

Հետաքրքրվու՞մ եք հայտնի կենսաբանների մասին նյութերի ընթերցանությամ

+

Կհաճախեի՞ք կենսաբանության ընտրությամբ խումբ

+

Կմասնակցեի՞ք կենսաբանության օլիմպիադաների կամ այլ տիպի մրցույթների

Կցանկանայիք կատարել հետազոտություններ կենսաբանության ասպարեզում

+

Մաթեմատիկա՝

Հետաքրքրվու՞մ եք մաթեմատիկայի մասին նյութերի ընթերցանությամբ

+

Հետաքրքրվու՞մ եք հայտնի մաթեմատիկոսների մասին նյութերի ընթերցանությամբ

+

Հետաքրքրվու՞մ եք մաթեմատիկական խնդիրների լուծմամբ

+

Կհաճախեի՞ք մաթեմատիկայի ընտրությամբ խումբ

+

Կմասնակցեի՞ք մաթեմատիկայի օլիմպիադաների կամ այլ տիպի մրցույթների

Տեխնիկա՝

Հետաքրքրվու՞մ եք տեխնիկայի մասին նյութերի ընթերցանությամբ

+

Կպատրաստեի՞ք տեխնիկական սարքեր

+

Կհաճախեի՞ք տեխնիկայի (ռոբոտաշինության) ընտրությամբ խումբ

+

Կմասնակցեի՞ք տեխնիկական բնույթի մրցույթների

Կմասնակցեի՞ք ԱԹՍ-ների պատրաստմանը

+

Երգ, երաժշտություն՝

Սիրու՞մ եք լսել տարբեր ժանրերի երաժշտություն

+

Սիրու՞մ եք ելույթ ունենալ

+

Տիրապետու՞մ եք երաժշտական գործիքների

Կհաճախեի՞ք որևէ երաժշտական խումբ

Կմասնակցեի՞ք երաժշտական մրցույթների

Մանկավարժություն՝

Հետաքրքրվու՞մ եք մանկավարժական նյութերի ընթերցանությամբ

Սիրու՞մ եք կարդալ քննարկել մանկավարժական բնույթի խնդիրներ

Կաշխատե՞ք կրտսեր տարիքի երեխաների հետ

Կօգնեի՞ք Ձեր ընկերներին ուսումնական խնդիրների հարցում

Կցանկանայի՞ք փոխարինել բացակայող ուսուցչին

Պատմություն՝

Հետաքրքրվու՞մ եք պատմական գործիչների և իրադարձությունների մասին ընթերցանությամբ

+

Կհաճախեի՞ք պատմության ընտրությամբ խումբ

Կնախաձեռնե՞ք ուսումնական ճամփորդություններ պատմական թեմաներով

+

Կցանկանայի՞ք մասնակցել անցյալի որևէ հատվածի վերականգնմանը

+

Կմասնակցեի՞ք պատմության օլիմպիադաների կամ այլ տիպի մրցույթների

Սպորտ՝

Հետաքրքրվու՞մ եք ականավոր մարզիկների մասին նյութերի ընթերցանությամբ

Սիրու՞մ եք դիտել սպորտային խաղեր կամ մրցումներ

+

Սիրու՞մ եք խաղալ սպորտային խաղեր

+

Սիրու՞մ եք մարզվել սպորտային խմբերում

+

Սիրու՞մ եք մասնակցել սպորտային մրցումների

+

Գրականություն՝

Սիրու՞մ եք ընթերցել գեղարվեստական կամ գիտահանրամատչելի գրականություն

+

Սիրու՞մ եք ընթերցել վերլուծական հոդվածներ գրականության մասին

Սիրու՞մ եք ընթերցել գրողների մասին նյութեր

Կհաճախեի՞ք գրական ակումբ

Ստեղծագործու՞մ եք, եթե այո, ապա գրականության ո՞ր ժանրում

Արվեստ՝

Սիրու՞մ եք մասնակցել թատերական ներկայացումների և տեսաֆիլմերի ստեղծմանը

+

Սիրու՞մ եք քննարկել ֆիլմեր կամ թատերական ներկայացումներ

+

Կայցելեի՞ք թատրոն, թանգարան կամ ցուցահանդես

+

Սիրու՞մ եք ընթերցել նյութեր արվեստի մասին

+

Կմասնակցեի՞ք արվեստի ոլորտի մրցույթների

Օտար լեզուներ՝

Ուսումնասիրու՞մ եք օտար լեզուներ

+

Կարդու՞մ եք օտար լեզուներով գրքեր

+

Հաղորդակցվու՞մ եք օտար լեզվի ներկայացուցչի հետ

+

Սիրու՞մ եք կատարել թարգմանություններ օտար լեզվից

+

Կհաճախեի՞ք օտար լեզվի ընտրությամբ խումբ

+

Տնտեսագիտություն՝

Կհաճախեի՞ք տնտեսագիտական ակումբ

Կմասնակցեի՞ք տնտեսագիտական մրցույթների

Հետաքրքրվու՞մ եք տարբեր երկրների տնտեսական ցուցանիշներով ու ֆինանսական վիճակով

Կմասնակցեի՞ք կրթահամալիրի աուդիտին

Կկատարեի՞ք ֆինանսական կամ տնտեսագիտական հետազոտություններ

Բնապահպանություն՝

Սիրու՞մ եք խնամել բույսերին, կենդանիներին,

-+

Սիրու՞մ եք աշխատել այգում կամ բանջարանոցում

Սիրու՞մ եք ընթերցել բնապահպանական բնույթի նյութեր

+

Կմասնակցեի՞ք բնապահպանական ակցիաներին

Կմասնակցեի՞ք բնապահպանական բնույթի ճամփորդության

Ռազմագիտություն՝

Սիրու՞մ եք ծանոթանալ ռազմական տեխնիկային

+

Սիրու՞մ եք մասնակցել ռազմականացված արշավների

+

Կմասնակցեի՞ք ռազմական խաղերին

+

Սիրու՞մ եք ուսումնասիրել ռազմագիտությունը

Սիրու՞մ եք ընթերցել ռազմական գործիչների մասին նյութեր

Քաղաքագիտություն՝

Հետաքրքրվու՞մ եք Հայաստանի Հանրապետության արտաքին ու ներքին քաղաքականությամբ

Սիրու՞մ եք ընթերցել քաղաքական գործիչների մասին

Սիրու՞մ եք ընթերցել քաղաքագիտական բնույթի գրքեր

Կմասնակցեի՞ք քաղաքական գործիչների և քաղաքագետների հետ հանդիպում-քննարկումներին

Կհաճախեի՞ք քաղաքագիտական ակումբ

Արհեստ՝

Հետաքրքրվու՞մ եք խոհարարական արհեստով

+

Հետաքրքրվու՞մ եք կահույքի ձևավորման արհեստով

+

Հետաքրքրվու՞մ եք գինեգործությամբ

Հետաքրքրվու՞մ եք ոսկերչությամբ

Հետաքրքրվու՞մ եք բրուտագործությամբ

Իրավունք՝

Սիրու՞մ եք ընթերցել իրավական փաստաթղթեր

Սիրու՞մ եք ընթերցել իրավագետների մասին նյութեր

Սիրու՞մ եք քննարկել իրավական խնդիրներ

Երբևիցե պաշտպանե՞լ եք Ձեր կամ մեկ ուրիշի իրավունքը

Կհաճախեի՞ք իրավագիտական ակումբ

Թեստ 2

Հարցերին պատասխանելիս նշե՛ք Ձեր տարբերակը, սակայն հակիրճ։

Լրացուցիչ հարցեր՝

Ո՞ր բնագիտական առարկայից կցանկանայի՞ք իրականացնել փորձեր

Կմասնակցեի՞ք բնագիտական բաղկացուցիչ ունեցող ուսումնական ճամփորդություններին

Ձևակերպեք Ձեր կարծիքով բաց թողած հարցը (կամ հարցերը) և պատասխանեք․

Ի՞նչ արհեստով կցանկանայիք զբաղվել:

Թեստ 3

Հարցի պատասխանը ընտրելուց ներկեք այն կարմիր գույնով կամ մգացրեք։

Ընտրովի հարցեր՝

1. Ես կցանկանայի լինել այնպիսին, ինչպիսին նրանք են, ովքեր…

Ա. Հասել են մասնագիտական հաջողության;

Բ. Դժվար, խոչընդոտներով ու փորձություններով լի ճանապարհին չեն հանձնվել

Գ. Պարզապես «քայլում են», դանդաղ, բայց վստահ քայլերով։

Դ. Փորձություններին հանդիպելիս, փոխում են իրենց մոտիվացիան ու ապագայի ծրագիրը

2. Ես կուզենայի լինել…

Ա. Ընկերության ղեկավար;

Բ. Կոլեկտիվի սովորական անդամ;

Գ. Որակավորում ունեցող մասնագետ;

Դ. Փոխղեկավարի պաշտոնում։

3. Ամենից շատ ինձ դուր է գալիս, երբ ես…

Ա. Խոչընդոտների եմ հանդիպում նպատակիս հասնելու ճանապարհին;

Բ. Երբ կոլեկտիվում սովորական հարաբերությունները վերածվում են՝ ընկերականի։

Գ. Երբ ես հանգիստ աշխատում եմ և ոչ մեկին չեմ խանգարում, նրանք էլ ինձ չեն խանգարում։

Դ. Որ հարաբերությունները լարված են կոլեգաների միջև

4. Ես սիրում եմ կոլեկտիվներ, որոնցում …

Ա. Խիստ կարգապահություն է;

Բ. Շատ ազատ է միջավայրը;

Գ. Հնարավոր չէ դրսևորել ինքնուրույնություն;

Դ. Այլ պատասխան;

5. Եթե ես ավելի շատ ազատ ժամանակ ունենայի, ես այն կոգտագործեի…

Ա. Անհոգ արձակուրդի համար;

Բ. Ընկերներիս հետ շփման համար;

Գ. Հոբիի և ինքնակրթության համար:

Դ. Կզբաղվեի արվեստով

6. Ինձ թվում է, որ ես կարող եմ ավելին, երբ…

Ա. Իմ ջանքերը բավականաչափ վարձատրվում են;

Բ. Երբ աշխատավարձը, թեկուզ և քիչ, ինձ բավարարում է;

Գ. Ես չեմ նայում աշխատավարձի չափին;

Դ. Երբ աշխատավարձը աստիճանաբար բարձրանում է ջանքերիս զուգահեռ, և իջնում է՝ դրանց հակառակ։

7. Ամենից շատ ես գնահատում եմ…

Ա. Անձնական հաջողությունը;

Բ. Թիմային աշխատանքը;

Գ. Գործնական (պրակտիկ) արդյունքներ;

Դ. Ուրիշների հաջողությունը։

8. Ես սիրում եմ, երբ ղեկավարը…

Ա. Պահանջկոտ է;

Բ. Հեղինակություն ունի;

Գ. Իր գործի մասնագետն է;

Դ. Ընդհանրապես ոչինչ չի հասկանում։

Պատասխանները ուղարկեք muradyandavit@mskh.am

Ձմեռային ճամբար. 17.01.2023

Ինչպես ասում են՝ նոր օրեր, նոր արկածներ։ Օրը սկսվեց քննարկումներով։ Նախ քննարկեցինք այսօրվա պլանները, իսկ հետո նաև մեր հետագա անելիքները։ Քանի որ մեր ընկերներից մեկի ծնունդն էր, մեզ մոտ նաև տոնական տրամադրություն էր: Շնորհավորելուց հետո անցանք մեր գործին։ Գրեցինք մեր անցած շաբաթվա ամփոփումը, որից հետո սկսեցինք տարբեր խաղեր խաղալ։ Առաջին խաղը, որ մենք խաղացինք դա պոտենցիալն էր: Անունը արդեն հուշում է, թե ինչի մասին է խաղը։ Մասնակիցներից մեկը պետք է դուրս գար, իսկ այդ ժամանակ մնացած մասնակիցները պետք է որոշեին պոտենցիալը։ Այն մասնակիցը, ով պետք է գուշակեր պոտենցիալը, հարցեր տալով պետք է հասկանար, թե ինչ պոտենցիալ են մտապահել մնացած մասնակիցները։ Ունեցանք 4 փուլ, որից մեկում նաև ես էի գուշապում պոտենցիալը։ Բավականին հետաքրքիր խաղ ունեցանք։ Դրանից հետո խաղացինք լրտես: Խաղեր խաղալուց հետո գնացինք ընդմըջման, որից հետո հավաքվեցինք և գնացինք սահադաշտ։ 99 համարի ավտոբուսով հասանք <<Գազպրոմ>> ընկերության սահադաշտը, որը գտնվում էր Ավանում: Վերցրեցինք չմուշկները, փոխվեցինք և գնացինք սահադաշտ։ Սահադաշտը բավականին մեծ էր։ Սահադաշտում մի քամի անգամ ընկնելուց հետո արդեն վարժվեցի։ Հետո բոլորս միմյանց սկսեցինք օգնել և արդեն մնացածն էլ սկսեցին քիչ-քիչ սովորել: Նկարվելը անպակաս էր, ամբողջ ջոկատով շատ նկարներ արեցինք։ Չմուշկներով վարելը ինձ հաճույք պատճառեց։ Ընդհանրապես, դա իմ ամենասիրելի սպորտի տեսակն, դրա համար շատ ուրախ էի, որ գնացինք։ Սահադաշտում շատ լավ ժամանակ անցկացրեցինք։ Հուսով եմ մնացած օրերը նույնպես լավ կանցնի, ինչպես այսօր։

Ձմեռային ճամբար․ Շաբաթբա ամփոփում || 09.-13.01.2023

Այս շաբաթ լի էր տարբեր արկածներով և հիշարժան դրվագներով։ Բոլոր օրերն էլ յուրահատուկ էին և հետաքրքիր էին։ Ձեռք եմ բերել նոր ընկերներ և ծանոթներ, որոնց հետ օրը ավելի հետաքրքիր դառնում։ Բացի այդ մենք միմյանց ավելի լավ ենք սկսել ճանաչել։ Ընկեր Գոհարի օգնությամբ, ով աշխատել էր և կազմել էր զանազան նախագծեր, օրը ավելի էր ուրախ էր դառնում։ Խաղացել ենք բազմաթիվ խաղեր, օրինակ՝ մաֆիա, լրտես, գրել ենք տարեբր շարադրություններ, կատարել ենք զանազան քննարկումներ, կատարել ենք տարբեր նախագծեր և այլն։ Ինչպես նաև ուսումնասիրել ենք Չինաստանի մշակույթը, հետաքրքիր փասեր դրա մասին և այլն։ Գնացել ենք նաև հյուսասին դպրոց՝ կավագործության, որտեղ պատրաստել ենք զանազան չինական բաժակներ և թեյնիկներ։ Դեռ մեր աշխատանքները չենք ավարտել և հուսով եմ, որ վերջնական արդյունքը մեզ կբավարարի և մեզ մոտ կստացվեն գեղեցիկ չինական սպասք։ Ինչպես ասացի ունեցել ենք զանազան քննարկումներ։ Քննարկել ենք, թե հետագայում ինչ նախագծեր ենք անելու, որից մեկում, մենք որոշեցինք, անիմե թարգմանել և ձայնագրել այն հայերենով։ Հուսով եմ մյուս շաբաթ կլինի ավելի բուռն էմոցիաններով և հետաքրքիր ճանապարհորդություններով լի շաբաթ։

Ձմեռային ճամբար || Օր 2❄

Այսօր ձմեռային ճամբարի երկրորդ օրն էր։ Սկզբից քննարկումներ արեցինք և հետո խաղ խաղացինք, որում մենք պետք է գրեինք շարադրություններ, սակայն այդ խաղի յուրահատկությունը այնն էր, որ շարադրության գաղափարը մտածելուց հետո մեր թերթիկը փոխանցում էինք այլ մասնակցին, որպեսզի արդեն նա շարունակեր միտքը և այդպես շարունակ։ Ստացանք բավականին հետաքրքիր արդյունք։ Ընդհանուր թեման այդ շարադրությունների, թե ինչ կցանկանայինք ավելացնել այս աշխարհում(օրինակ՝ նոր սարքավորումներ, նոր օրենքներ և այլն։) Ամեն մեկը գրել էր բավականին հետաքրքիր թեմա, իսկ որոշները՝ ոչ։ Դրանից հետո ունեինք ազատ ժամանակ և մենք որոշեցինք մաֆիա խաղալ։ Մի քանի փուլ խաղալուց հետո մեզ մոտ եկավ ֆրանսերենի ուսուցչուհի՝ Կարինե Թևոսյանը և մենք քննարկեցեինք «Արդյո՞ք գիտես,որ…» նախագծի վերաբերյալ։ Քննարկեցինք, թե ընդհանրապես ինչի մասին պետք է լինի մեր նախագիծը, ինչ թեմաներով կարող ենք գրել և այլն։ Իսկ քննարկումներից հետո օրվա ամփոփում կատարեցինք։

Տնային աշխատանք || (Ֆիզիկա) 17.11.2022

1․ Վ լարման համար հաշվարկված քանի՞ միատեսակ լամպ է անհրաժեշտ հաջորդաբար միացնել, որպեսզի ստացված տոնածառի ծաղկաշղթան հնարավոր լինի միացնել 100 Վ լարման ցանցին:

U = 100 Վ   |  100 Վ / 2,5 Վ = 40
U1 = 2,5 Վ

2․ 35 Օմ և 7 Օմ դիմադրություն ունեցող 2 ռեզիստորներ միացված են հաջորդաբար: Նրանցից որի՞ ծայրերում է լարումը փոքր և քանի՞ անգամ:  

Nk 9-5-2-8.jpg

R1 = 35 Օմ  |  U1/U2 = R1/R2 = 35 Օմ / 7 Օմ = 5
R2 = 7 Օմ    |  R2-ի ծայրում լարումը փոքր է 5 անգամ

3․ Որոշեք նկարում պատկերված շղթայի տեղամասի դիմադրությունը, եթե միմյանց միացված ռեզիստորների դիմադրությունները համապատասխանաբար հավասար են՝ R1 = 6 Օմ, իսկ R2 = 8 Օմ: 

Nk 9-6-1-2.jpg

R1*R2/R1+R2=R

6*8/6+8=16

R=16

4․ Ինչի՞ է հավասար նկարում պատկերված շղթայի տեղամասի ընդհանուր դիմադրությունը, եթե միմյանց զուգահեռ միացված միատեսակ լամպերից յուրաքանչյուրի դիմադրությունը 33 Օմ է: 

image-5f26d071.png

R1*R2/R1+R2=R

33*33/33+33=66

R=66

5․ Լարումը նկարում պատկերված շղթայի տեղամասում 50 Վ է, իսկ հոսանքի ուժը՝ 1 Ա: Որոշեք երկրորդ ռեզիստորի դիմադրությունը, եթե առաջինինը՝ 5 Օմ է: 

13.jpg

R1=5 Օմ

U=50 Վ

I=1 Ա

R2=?

———

R=U:l U=R

R=50

R2=50-5=45

Պատ`. R=50, R2=45

Kлассная работа||(Русский)

Письменная работа в блогах:

Задание 1.

д

1)Я думаю что да, потому что это повлияет на развитие общества․

2)Я думаю, что правительство должен больше думать про свой народ, как ее защитит и так далее.

3)Нет, потому что не обязательно чтобы все люди думали только про глобальные проблемы. Может быть эти проблемы им не интересны или может быть на то есть другие причины и так далее.

4)В нашем мире не все люди такие прекрасные так сказать, и все могут быть такими какими они хотят быть или какими они являются. Однако я думаю, что лучше чтобы в человеке все было прекрасно.

5)Я думаю что это не обязательно, у каждого человека есть права жить лучше независимо от его возраста․

Задание 2.

е

1)Когда мы встретимся, я расскажу тебе все новости.

2)Скоро я позвоню и все объясню.

3)Завтра я напишу новую книгу, и мое имя будет знать все.

4)Вечером я приглашу ее в ресторан, и мы поужинаем вместе.

5)Через минуту я скажу: <<Поехали>> — и все поехали.

Домашняя работа || Перевод. (Русский)

Տարոն Մկրտչյան, Ամանորյա հրաշք— перевод делает Мария Шокарян

Ես շատ անհամբեր սպասում եմ ձմեռային արձակուրդին, ուրախացա և ասացի․

-Ուռռա՜ վերջապես սկսվեց ձմեռային արձակուրդը։

Երբ Ձմեռային արձակուրդը սկսվեց, ես հանգստանում էի սկսեցի հեռախոսով խաղեր խաղալ, հետո համակարգչային և այլն։ Հետո ես գնացի քնելու և երազ տեսա։ Սկզբում ես քնած եմ, հետո արթնացա, տեսնեմ որ ձյուն է եկել, ուրախացա, որոշեցի սահնակը հանել նկուղից և սահել։ Սահելու ընթացքում ձյուն էր գալիս սահեցի վերջացրի գնացի տուն։ Հանգստացա և տարօրինակ ձայներ լսեցի։

Տարոն՜,

Տարո՛ն։

Սկզբում ես մտածում էի, թե ես գժվել եմ, հետո ես հասկացա, որ այդ ձայները նախատեսված էր ինձ վախեցնելու համար։ Հետո ես որոշեցի միացնել իմ ականջակալները, լսել իմ սիրելի երգերը, որ ընդհանրապես մոռանամ այդ ձայների մասին և այսպես երազն ավարտվում է։


Я очень жду зимних каникул, обрадовался я и сказал.

-Урааа, наконец-то начались зимние каникулы.

Когда начались зимние каникулы, я отдыхал, играл на телефоне разные игры, патом компьютерные игры и так далее. Патом я пошел спать и увидел сон. Сначала я спал, патом проснулся и вижу, что снег пришел. Я порадовался и решил пойти взят санки с чердака и пойти кататься. Когда я катался шел снег и когда закончил я пошел домой. Я отдыхал и вдруг слышу странные звуки.

-Тарооон.

-Тарооон.

Сначала я подумал, что я сдурел, но потом я понял, что эти звуки были предназначены, чтобы меня напугать. Патом я решил включить мои наушники, послушать мои любимые песни, чтобы однозначно забыть про те звуки и так мой сон закончился

Տնային աշխատանք|| (Աշխարհագրություն) 19.12.2022

Ըստ 2022 թվականի տվյալների Հայաստանի բնակչության թիվը կազմում գրեթե 3.000.000, իսկ Կուբայինը՝ գրեթե 11,400.000: Տարբերությունը բավականին մեծ է մոտ 8․400․000:

Կուբայում ավելի շատ են գերակշռում մեծահասակները՝ մոտ 45-59 տարիքային անձինք, իսկ Հայաստանում ավելի շատ են գերակշռում միջին տարիքայինները՝ մոտ 25-34 տարեկան։ Փոքրահակաները՝ այսինքն 0-9 տարեկան անձինք, Հայաստանում կազմում են մոտ 3,7-3,8%(դա արական սերը) և 3,3-3,4%(դա իգական սեռը), իսկ Կուբայում՝ 2,7-2,8%(դա արակն սեռը) և 2,5-2,7%(դա իգական սեռը)։ Այսպիսով կարելի եզրակացնել, որ Կուբան ավելի նվազող է, իսկ Հայաստանը աճող։

Կյանքի տևողություն

Հայաստանում կյանքի տևողությունը ընդհանուր կազմում է 73,69, կանանց մոտ 76, իսկ տղամարդկանցը՝ 70:

Իսկ Կուբայում կյանքի միջին տևողություն ընդհանուր կազմում է 78,50, կանանց մոտ` 80, իսկ տղամարդկանց մոտ՝ 76:

Ինչպես հասկաաք Կուբայի մարդկանց կյանքի միջն տևողությունը ավելի մեծ է, քան Հայաստանինը և դա իհարկե բավականին լավ է։

Խտությունը

ազք

Ըստ 2022 թվականի տվյալների ՀՀ բնակչության միջին խտությունը 103 մարդ/կմ2 է։ Խտությունն առավել մեծ է Արարատյան դաշտում, որը ՀՀ տարածքի մոտ 26,7 %-ն է, և որտեղ ապրում էընղհանուր բնակչության ավելի քան 50 %-ը։ Առավել նոսր են բնակեցված ՀՀ լեռնային սահմանամերձ որոշ բնակավայրեր։

Ըստ 2022 թվականի տվյալների Կուբայի բնակչության միջին խտությունը կազմում է 99մարդ/կմ2 է։ Ամենաշատ բնակեցված տարածքը՝ Ciudad Habana-ում, մոտ 5000 մարդ/կմ2 է:

Կուբայի խտությունը ավելի անհավասարաչափ է քան Հայաստանինը, քանի որ այնտեղ շատ են գերակշռում այն տարածքները, որոնց խտությունը կազմում է 30-ից քիչ մարդ/կմ2։

Ուրբանիզացիա

Ուրբանիզացումը պատմական գործընթաց է, որին բնորոշ է քաղաքային բնակավայրերի աճը, քաղաքային բնակչության տեսակարար կշռի մեծացումը բնակչության ընդհանուր թվաքանակում, քաղաքների դերի մեծացումը և քաղաքային ապրելակերպի տարածումը:

Հայաստանում 2011 թվականի համեմատ Հայաստանը զգալի քանակությամբ աճ է գրանցել ուրբանիզացիայի որորտում։ 2021 թվականին Հայաստանում քաղաքային բնակչության տեսակարար կշիռը մնացել է գրեթե անփոփոխ՝ շուրջ 63,43 տոկոս։ Այնուամենայնիվ, 2021 թվականը Հայաստանում դեռևս գագաթնակետն է։ Քաղաքային բնակչությունը վերաբերում է քաղաքային կենտրոններում ապրող ընդհանուր բնակչության տեսակարար կշռին։

Կուբայում նույնպես 2011 թվականի համեմատ զգալի աճ է գրանցվել ուրբանիզացիայի ոլորտում։ Կուբայի քաղաքային բնակչության մասնաբաժինը կազմում է մոտ 77,29 տոկոս:

Never give up ||(English)

Today I decided to tell you about Jack Ma, who is the founder of Alibaba. It is quite interesting and that’s why I chose his story․ So let’s began.

As i said Jack Ma founded Alibaba, which is now a multinational conglomerate based in China. Presently, he’s a billionaire with a net worth that has surpassed the 45 billion-dollar mark and he is known as China’s richest person․ But his success story didn’t start quickly.

He was a child who had to redo his middle school entrance exam twice and the same thing happened when he wanted to gain admission into college. Ma submitted about 30 job applications but got rejected each time. So when he was finally able to get a win—an interview at Kentucky Fried Chicken (KFC)—he was the only one out of the applicants who were rejected.

Ma’s story of difficulty continued after he started Alibaba. The company didn’t become profitable until after a period of three years. t got to a time when the company was nearing bankruptcy. This didn’t discourage Jack. His tenacity later yielded the great results that we know of today.

Տնային աշխատանք || (Գրականություն) 13.12.2022

Շարադրություն՝ Ազատությունն իմ ընկալմամբ

Ինձ համար բավականին դժվար է բացատրել ազատությունը բառը, կարծում եմ նա ավելին է քան պարզապես ինչ-որ մի բառ։ Ամեն մարդ տարբեր ձևի է ընկալում այդ բառը։ Այս պահին բոլորը պայքարում են ազատության համար, սակայն չեմ կարծում, որ մենք չենք կարող լինել կատարյալ ազատ։ Ավելի ճիշտ կարող ենք լինել, սակայն լինելով կատարյալ ազատ երկիրը կվերածվի մի քաոսի և մեծամասնությւոնը մտածելով միայն սեփական մաշկի մասին, ուրիշներից զրկելու են հենց այդ ազատությունից։ Կան նաև այլ մարդկանց խումբ, որոնք մտածում են, որ նրանք ազատ են, սակայն կարծում եմ, որ նրանք չեն գիտակցում, որ նրանք ազատ չեն իրենց որոշումները կայացնելու կամ այլ գործողություններ կատարելու համար։ Ազատութուն կլինի միայն այն ժամանակ, երբ մարդիկ որևէ վատ մտադրություն չեն ունենա և առավել ևս վատ արարքներ չեն կատարի, բայց չեմ կարծում, որ այդպիսի օր երբևիցե կլինի։