Տեսադաս (Մաթեմատիկա)

 1. Համեմատե՛ք կոտորակները.

ա) 3,853 > 2,64

գ) 0,382 < 0,45

դ) 15,899 > 14,9

ե) 78832,91 > 78732,91

 

 1. Համեմատե՛ք կոտորակները.

ա) –6,73 > –6,81

գ) –11,2 > –11,21

ե) –0,38 > –1,001

 

 1. Ո՞ր բնական թվերն են գտնվում հետևյալ տասնորդական

կոտորակների միջև.

ա) 5,68 <  6  > 6,7

բ) գ) 7,2 < 8 > 8,2

ե) 2,833 < 4,3 > 4,11

 

 1. Աստղանիշի փոխարեն տեղադրե՛ք > կամ < նշանը, որպեսզի

ստացված անհավասարությունը ճիշտ լինի.

ա) 7,21 > 7,2

գ) 55,3 < 56,4

 

 1. Եռանկյան մի կողմը 2,6 սմ է։ Երկրորդ կողմը 1,5 սմ‐ով մեծ է

առաջինից, իսկ երրորդ կողմը 1,8 սմ-ով մեծ է երկրորդից։ Գտե՛ք

եռանկյան պարագիծը։

2,6 + 1,5 = 4,1

4,1 + 2,6 = 6,7

4,1 + 1,8 = 5,9

5,9 + 6,7 =12,6

 

 1. Անկանոն կոտորակը ներկայացրե՛ք խառը թվի տեսքով.

ա)25/7 =3 4/7

գ)627/2 = 313 ½

Տեսադաս (Մաթեմատիկա)

 1. Կատարե՛ք գործողությունները.

ա) (6,93 + 1,08) ⋅ 10 + (9,734 + 11,25) ⋅ 100 =

(6,93 + 1,08) = 8,02

(9,734 + 11,25) = 20,984

8,0 * 10 = 80,1

20,984 * 100 = 2098,4

2098,4 + 80,1 = 2178,5

 

 1. Լուծե՛ք հավասարումը.

ա) x – 0,99 = 0,01

x = 0,01 + 0,99

x = 1,00

գ) x – 8,64 = 0

x = 8,64 + 0

x = 8,64

ե) x – 0,3 = 1

x = 0,3 + 1

x = 1,3

 

 1. Եռանկյան կողմերի երկարություններն են` 4,11 սմ, 2,65 սմ,

3,8 սմ: Գտե՛ք եռանկյան պարագիծը:

4,11 + 2,65 + 3,8 = 10,56

 

 1. Տասնորդական կոտորակը գրե՛ք դիրքային գրառումով և կատարե՛ք

գումարումը.

4,88 + 9/10 = 488/100 + 9/10 = 578/100

65,3 + 11/10 = 653/10 + 11/10 = 664/10

0,3 + 7/10 + 8,6 = 0,3 + 0,7 + 8,6 = 9,6

 

 1. Քառակուսու կողմի երկարությունը 7,16 դմ է։ Եթե նրա

պարագիծը մեծացնենք 100 անգամ, որքա՞ն կլինի ստացված

քառակուսու կողմի երկարությունը։

7,16 + 7,16 + 7,16 + 7,16 =

28,64 * 100 =  2864

2864 :  4 = 716

 

 1. Գնել են կոնֆետի 12 մեծ և փոքր տուփեր։ Մեծ տուփի

կոնֆետների զանգվածը 800 գ է, իսկ փոքրինը՝ 500 գ։

Կոնֆետների ընդհանուր զանգվածը 6 կգ 900 գ է։ Քանի՞ մեծ և

քանի՞ փոքր տուփ կոնֆետ են գնել։

Փոքր տուփ = 12 — x

800x + 500 * (12-x) = 6900

800x + 6000 – 500x = 6900

300x = 6900 – 6000

300x = 900

X= 900 : 300

12 – 3 = 9

 

 1. Խանութ են բերել 2 տ կաղամբ և 800 կգ վարունգ։ Առաջին օրը

վաճառել են կաղամբի 40 %-ը և վարունգի 20 %-ը։ Ո՞ր

բանջարեղենից են ավելի շատ վաճառել և քանի՞ անգամ շատ։

2000 * 40 : 100 = 800

800 * 20 : 100 = 160

800 : 160 = 5

 

Տեսադաս (Բնագիտություն)

1.Ծաղկից առաջանում են պտուղներ և սերմեր։

2.Ի՞նչ դեր ունեն այդ օրգանները բույսի կյանքում:

Ծաղկի հիմնական գործառույթը օրգանիզմի բազմացման համար պտուղներ և սերմեր առաջացնելն է։

 

3.Ինչո՞ւ են վարսանդը եւ առէջները համարվում բույսի գլխավոր մասեր։

Այն համարվում ոն կարևոր մասեր քանի որ նրանց շնորհիվ որոշվում է ծաղկի իգական և արական սեռը։

 

4.Ի՞նչ պայմաններ են անհրաժեշտ սերմերի ծլման համար:

Անհրաժեշտ է ջուր, հող և արև

 

5.Ինչպե՞ս են պտուղները եւ սերմերն օգտագործվում մարդու կողմից:

Սերմերից մարդիկ աճեցնում նոր բույսեր։ Իսկ պտուղները ուտում կամ այդ պտուղների կորիզներից աճեցնում են բույս։

 

6.Բույսերի ի՞նչ օրգաններ են ներկայացված հետեւյալ նկարում: Ի՞նչ գիտեք դրանց մասին:

Այս նկարում պատկերված են հյութալի կորիզապտուղներ և հատապտուղներ։ Մարդիկ նրանց կորիզներով կարող են աճեցնել բույսեր։

Image.jpeg

Առցանց ուսուցում (Բնագիտություն)

Բուսական հյուսվածքի տեսակները Հյուսվածքի և դրա բջիջների առանձնահատկությունները Հյուսվածքի դերը բույսի օրգանիզմում Բույսի որ մասում է հանդիպում հյուսվածքը
ծածկող Այս հյուսվածքը կազմված է ինչպես կենդանի, այդպես էլ մահացած բջիջներից Ծածկող հյուսվածքը բույսը պաշտպանում է արտաքին աշխարհի անբարենպաստ պայմաններից: Ծածկող հյուսվածքը պատում է բույսի բոլոր օրգանները
Փոխադրող Այդ հյուսվածքը կազմված է անոթներից և մաղանման խողովակներից Այն իրականացնում է նյութերի վերընթաց և վարընփաց հոսքը Այն գտնվում է բույսի խողովակներում
Գոյացնող Գոյացնող հյուսվածքի բջիջները բույսի ամբողջ կյանքի ընթացքում բաժանվում են Դրա շնորհիվ բույսը աճում է, երկարում է և այլն Բույսերում գոյացնող հյուսվածքը տեղակայված է արմատի ծայրամասում և ցողունի գագաթում:

Video lesson

untitled-3.png

Grammer

a) 1. My mum watches th news on TV at nine.

2. Tom goes swimming every weekend.

3. Paul play football with his cousin every Sunday.

4. We eat fish on Friday.

5. My friend ask a lot of questions in our English lessons.

6. My parent read three newspapers on Sundays.

 

B)We usually eat chicken on Monday.

I always go shopping at the weekend.

I am usually tired in the morning

The teacher often smiles at us .

I hardly ever eat fruit.

 

 

 

Ընթերցանական-վերլուծական աշխատանքներ

 • Ընտրել որևէ ստեղծագործություն նախընտրած հեղինակից:

Հովհաննես Թումանյան <<Ծղրիդը>>

 • Այն մանրամասն ընթերցել:
 • Բլոգում գրել ընթերցանական-վերլուծական աշխատանք, որտեղ կարելի է ներառել հետևյալ կետերը.
  • Հավանած գեղեցիկ մտքեր
  • Կերպարների մասին
  • Սյուժեի յուրահատկությունը
  • Համեմատություն այլ ստեղծագործությունների կամ ֆիլմերի հետ
  • Կարծիքը ստեղծագործության և հեղինակի մասին

Ես մանրամասն ընթերցել եմ պատմվածքը։ Թումանյանը պատմում էր ծղրիդի մասին փաստեր, պատմում էր թե ինչպես կարելի է բռնել ծղրիդին և այլն։ Ես նկատել եմ,որ Հովհաննես Թումանյանը իր պատմվածքների որոշ մասը պատմում է իր մակության մասին։ Այս պատմվածքում նա նույնպես պատմում էր իր մանկությունը։ Հիշում էր իր մանկությունից, թե ինչպես էր նա իր ընկերների հետ միասին ցանկանում բռնել ծղրիդին, բայց չէին կարողանում, քանի որ ծղրիդը միշտ փախչում էր և թաքնվում էր իր տան մեջ։ Բացի իր մանկությունը պատմելը Թումանյանը մի շատ հետաքրքիր ավանդույթ պատմեց։ Այդ ավանդույթը մի մարդու մասին էր, որ Աստծուց հավերժ կյանք ցանկացավ, սակայն հավերժ կյանքից բացի մոռացավ և հավերժ երիտասարդություն։ Աստված կատարեց իր կիսատ երազանքը։ Անցավ ժամանակ այդ մարդը ծերացավ, ծերացավ այնքան ծերացավ, որ դարձավ ծղրիդ։ Ինձ դուր եկավ այս պատմվածքը քանի այն շատ հետաքրիր էր։

Առցանց ուսուցում (Պատմություն)

«Կրոնը Հին աշխարհում»

Հնադարյան մարդկանց հասկացությամբ աշխարհում գոյություն ունեն ամենակարող ոգիներ` աստվածություններ: Հնադարյան մարդիկ մտածում էին, որ բնության բոլոր երևույթները կախված էին բարի կամ չար աստվածներից։Հնում, բոլոր հին պետության կազմավորման զուգընթաց ձևավորվում և առաջանում էր նաև պաշտամունքը: Այն ժամանակ յուրաքանչյուր երկիր ուներ Աստված։Կամաց-կամաց առաջ եկան մարդիկ, որոնք հետևում էին աստվածների պաշտամունքին: Նրանք կոչվում էին քրմեր: Քրմերը խնամում էին տաճարներում դրված արձանները: Հիմնականում աստվածները պատկերվում էին կենդանիների կերպարանքով: Ամեն մի ցեղ մտածում էր, թե ինչ կենդանուց կամ թռչունից են առաջացել, իսկ հետո տվյալ կենդանու կամ թռչունի մորթին դարձնում էին տոտեմ և պաշտում այն։

 

Եգիպտոս

Քանի որ հին աշխարհի առաջին պետություններից է Եգիպտոսը, նրանք էլ ունեին իրենց աստվածները և նրանց դասակարգում էին բարի և չար մասերի: Բոլոր հավատալիքներում մարդիկ կապում էին  աստվածենրի հետ` տարբեր ձևերով ու առասպելներով: Եգիպտոսում աստվածների վերաբերյալ պատկերացումներ կային նախնադարյան ժամանակներից: Նրանք առանձնապես պաշտում էին Ապիս եզին և Հատոր կովին: Սրբազան էին նաև ուրիշ կենադանիներ`օձը, բազեն, կատուն: Կենդանիներին պահում էին տաճարներում և մեռնելուց հետո թաղում դամբարանում: Եգիպտացիների ամենահարգի աստվածը`Ռան էր: Նրանք կարծում էին, որ երկիրը և մադրկանց, կենդանիներին և բսույսերին ստեղծել է Ռա աստվածը: ըստ նրանց, երբ Ռան բացում է աչքերը` աշխարհում լույս է լինում, երբ փակում է` գիշեր է լինում: Ռաի մասին պատմում էին շատ առասպելներ։Բոլոր աստվածների համար ունեին տոներ և զոհ մատուցելու արարողություններ: Եգիպտոսում այդ նվիրատվությունները առատորեն վայելում էին քրմերը: Այն աստիճան քրմերը հարստացան, որ վտանգավոր դարձան նույնիսկ թագավորների համար: Որպեսզի թուլացներ ուժեղ և հարուստ քրմերի ազդեցությունը, Էխնաթոն փարավոնը մտցրեց մեկ միասնական աստծու`Ափոնի պաշտամունքը: Այդ աստվածը պատկերվում էր արեգակի սկավառակի տեսքով: Էխնաթոնը հույս ուներ, թե այդ միջոցով կոչնչացնի տեղական քրմերի իշխանությունը։

 

«Հին Հռոմի ճարտարապետությունը և շինարարական տեխնոլոգիաները»

Հին հռոմեական ճարտարապետությունը որոշ ասպեկտներ է վերցրել Հին Հունաստանի ճարտարապետությունից և ստեղծել է իր ճարտարապետական ոճը: Հռոմեացիները պարտական են իրենց Էտրուսկյան հարևաններին, որոնք հարուստ գիտելիքներ տվեցին ճարտարապետական լուծումների համար: Ավելի ուշ Հռոմի ճարտարապետությունը շատ տարրեր վերցրեց Հունաստանից և Ֆինիկիայից, քանի որ գտնվում էր նրանց տիրապետության տակ: Հռոմեական ճարտարապետությունը ծաղկել է ողջ կայսրությունով մեկ Պաքս Ռոմանայի ժամանակաշրջանում:

 

«Պարթև Արշակունիները հայոց գահին»

Արշակունիների թագավորության ընթացքում Հայաստանում դարբեր իրադարձություններ կատարվեցին. քրիստոնեությունը հռչակվեց պետական կրոն, Հայաստանն առաջին անգամ բաժանվեց Հռոմի և Պարսկաստանի միջև, գործածության մեջ դրվեց Մաշտոցյան այբուբենը և այլն։Արշակունիները ծագումով պարթև են: Մ.թ.ա. 247 թ. նրանք գահ բարձրացան Պարթևստանում՝ հիմնելով Հին աշխարհի հզորագույն պետություններից մեկը: Առաջին դարում, երբ Մեծ Հայքում կործանվեց Արտաշեսյանների թագավորությունը, հայ ազնվականությունը հռոմեական տիրակալությունից ազատվելու համար հայացքը հառեց ցեղակից ու բարեկամ պարթևներին՝ Վաղարշ արքայից զինական օգնություն խնդրելով: Հետո կնքվում է հայ-պարթևական դաշինք, որի համաձայն Հռոմի դեմ հաղթական պատերազմի ավարտից հետո Վաղարշի եղբայր Տրդատը պետք է թագավորեր Մեծ Հայքում: Մինչ այդ Արշակունիների տոհմից հայոց գահին բազմել էին Որոդեսն ու Արշակ Առաջինը, սակայն նրանց թագավորությունը կարճ էր տևել: 52 թ. Տրդատ Առաջինը հայ ավագանու աջակցությամբ բազմում է հայոց գահին և հիմք դնում հայ Արշակունիների թագավորությանը։ Դրանից հետո սկսվում է երկարատև պատերազմ Հռոմի դեմ, որն ավարտվեց Եռանդի ճակատամարտում Հռոմի խայտառակ պարտությամբ: Տրդատ Առաջինին հաջորդեց Սանատրուկ արքան, որ գրավեց և Մեծ Հայքին միացրեց Եդեսիայի թագավորությունը, վերակառուցեց և երկրի մայրաքաղաք հաստատեց Մծուրքը: Սանատրուկին հայոց գահին հաջորդեցին Աշխադար և Պարթամասիր արքաները: Սակայն Վաղարշի գահակալությունը խաղաղ չանցավ։140 թ. Հռոմի Անտոնիոս Պիոս կայսրը հարձակվեց Հայաստանի վրա, գահազուրկ արեց Վաղարշին և գահ բարձրացրեց Սոհեմոսին, որը հայոց Երվանդունի արքաների շառավիղներից էր:Սակայն շուտով հայոց գահին դարձյալ կարճ ժամանակով հաստատվում է Սոհեմոս Երվանդունին: Դրանից հետո գահ բարձրացան շատ արքաներ ինչպես Վաղար Ա, Տրդատ Բ, Արտավազդ Ե, Պապ թագավորը, Արշակ Բ և այլն։ Վերջին արքան Արտաշես Դ էր։ Նա դարձավ հայ եկեղեցականների և կենտրոնախույս նախարարների դավադրության զոհը: Պարսից արքունիքը գահազուրկ հայտարարեց հայոց երիտասարդ արքային, և 428 թ. Արշակունիների հարստությունը կործանվեց:

Домашняя работа

СОБАКА, КОТОРАЯ НЕ УМЕЛА ЛАЯТЬ

  Жила-была однажды собака, которая не умела лаять. Ни лаять, ни мяукать,
ни мычать, ни ржать - никак не умела разговаривать! Это была самая
обыкновенная маленькая собака. И никто не знал, откуда она взялась в этом
селе, где прежде никто никогда не видел ни одной собаки. И уж, понятное
дело, сама она даже не подозревала, что не умеет лаять. Но вот кто-то
спросил ее:
  - А почему, интересно, ты никогда не лаешь?
  - Лаять?.. А как это? Я ведь не здешняя, я не умею...
  - Вот чудачка! Разве ты не знаешь, что все собаки лают?
  - Зачем?
  - Не зачем, а потому. Потому что они собаки! Лают на прохожих, на
подозрительных кошек, на луну. Лают, когда довольны жизнью,  когда
нервничают или злятся. Лают чаще всего днем, но, случается, и ночью.
  - Очень возможно, но я...
  - А ты что за птица такая особенная? Или хочешь, чтоб о тебе написали в
газетах?
  Собака не знала, что и отвечать. Она не умела лаять и не знала, как
этому научиться.
  - А ты делай, как я, - из жалости посоветовал какой-то петушок. И он
несколько раз прокричал свое звонкое "ку-ка-ре-ку!".
  - По-моему, это совсем непросто, - заметила собака.
  - Да что ты! Очень даже просто! Послушай еще и обрати внимание на мой
клюв. Короче, смотри и подражай!
  И петушок еще раз пропел "ку-ка-ре-ку!".
  Собака попробовала повторить, но у нее получилось только какое-то
жалкое "кхе-кхе", и курицы, испугавшись, бросились врассыпную.
  - Ничего, - успокоил собаку петушок, - для первого раза очень даже
неплохо. А теперь повтори. Ну!
  Собака еще раз попыталась покукарекать, но у нее опять ничего не вышло.
И тогда она стала потихоньку тренироваться изо дня в день, иногда уходила
в лес - там совсем никто не мешал и можно было кукарекать сколько угодно.
  Но вот однажды утром в лесу ей удалось выкрикнуть "ку-ка-ре-ку!" так
хорошо, так звонко и красиво, что лиса, услышав этот петушиный клич,
подумала: "Наконец-то петенька собрался навестить меня! Надо скорей
поблагодарить его за визит..." И поспешила ему навстречу, не забыв при
этом захватить нож, вилку и салфетку, потому что для лисы, как известно,
нет блюда лакомее, чем хороший петушок. Можете себе представить, как
огорчилась она, когда вместо петушка увидела собаку, которая сидела
по-щенячьи на своем хвосте и одно  за  другим  испускала  громкие
"ку-ка-ре-ку!".
  - Ах, - воскликнула лиса, - так, чего доброго, и в ловушку можно
попасть!
  - В ловушку?
  - Ну да! Я подумала, что  ты  нарочно  притворилась  петушком,
заблудившимся в лесу, чтобы поймать меня. Хорошо еще, что я тебя вовремя
заметила. Но это нечестная охота! Собаки обычно лают, предупреждая, что
приближаются охотники.
  - Уверяю тебя... Я совсем не собиралась охотиться. Я пришла сюда только
поупражняться.
  - Поупражняться? В чем?
  - Я учусь лаять. И уже почти научилась. Послушай, как у меня хорошо
получается.
  И она снова звонко пропела "ку-ка-ре-ку!".
  Лиса так хохотала, что чуть не лопнула. Она каталась по земле, хватаясь
за живот, и никак не могла остановиться. Наша собака ужасно обиделась, что
над нею смеются, - ведь она так старалась! Поджав хвост и чуть не плача,
побрела она домой. Но тут встретилась ей кукушка. Увидела она печальную
собаку и пожалела ее:
  - Что случилось с тобой?
  - Ничего.
  - Отчего же ты такая грустная?
  - Эх... Так вот и так... Все оттого, что не умею лаять. И никто не
может научить меня.
  - Ну если дело только за этим, я научу тебя в два счета! Послушай
хорошенько, как я пою, и повтори точно так же: "Ку-ку, ку-ку, ку-ку!"
Поняла?.
  - Вроде не так уж и трудно...
  - Да совсем просто! Я с самого детства умею куковать. Попробуй: "Ку-ку,
ку-ку..."
  - Ку... - попробовала собака, - ку...
  Она повторяла это "ку-ку!" еще много раз и в этот день, и на следующий.
И через неделю стала уже совсем неплохо куковать. Она была очень довольна
собой и думала: "Наконец-то, наконец-то я начинаю по-настоящему лаять!
Теперь уж никто не станет смеяться надо мной".
  Как раз в эти дни начался охотничий сезон. В лесу появилось много
охотников, в том числе и таких, которые стреляют куда попало и в кого
попало. Могут выстрелить даже в соловья, если услышат его. И вот идет один
такой охотник по лесу и слышит в кустах: "Ку-ку... ку-ку..." Он поднимает
ружье, целится и - бух! бах! - стреляет.
  Пули, по счастью, не задели собаку. Пролетели и просвистели над самым
ухом. Но собака испугалась и пустилась наутек. Она очень удивилась:
"Наверное, этот охотник сошел с ума, если стреляет даже в собаку, которая
лает..."
  А охотник тем временем искал свою добычу. Он был уверен, что попал в
цель.
  "Наверное, птицу утащила эта  собака,  которая  выскочила  вдруг
откуда-то", - подумал он.
  И, чтобы отвести душу, выстрелил в мышонка, выглянувшего из своей
норки, но не попал и в него.
  А собака бежала, бежала...

  Первый конец

  Бежала, бежала собака и оказалась на лугу, где спокойно паслась корова.
  - Куда так спешишь?
  - Сама не знаю...
  - Ну так остановись. Здесь прекрасная трава.
  - Эх, если б в траве было дело...
  - Ты что - нездорова?
  - Хуже. Я не умею лаять!
  - Но ведь это самое простое, что только может быть на свете! Послушай
меня: "Му-у! Му-у! Му-у!.." Разве некрасиво?
  - Неплохо. Но я не уверена, что это как раз то, что мне надо. Ты ведь
корова...
  - Разумеется, я корова.
  - А я - нет. Я собака.
  - Разумеется, ты собака. Ну и что? Что тебе мешает выучить мой язык?
  - А знаешь, это мысль! Превосходная мысль!
  - Какая?
  - Да вот эта, которая только что пришла мне в голову. Я выучу языки
всех животных и буду выступать в цирке. Все будут аплодировать мне, я
разбогатею и выйду замуж за сына короля. Короля собак, разумеется.
  - Молодец, ты очень хорошо придумала это! Ну, так за работу. Слушай
внимательно: "Му-у... Му-у... Му-у..."
  - Му-у... - промычала собака.
  Это была собака, которая не умела лаять, зато обладала большими
способностями к языкам.

  Второй конец

  Бежала, бежала собака... И встретился ей крестьянин.
  - Куда так несешься?
  - Сама не знаю...
  - Тогда идем со мной. Мне как раз нужна собака - курятник сторожить.
  - Я бы пошла к вам, но только вот лаять не умею.
  - Тем лучше. Собаки, которые лают, только помогают ворам удирать. А
тебя они не услышат, подойдут поближе, тут ты их схватишь, укусишь как
следует, и они получат по заслугам.
  - Согласна! - ответила собака.
  Так и случилось, что собака, которая не умела лаять, нашла наконец себе
занятие, цепь и миску с костями - раз и навсегда, на всю жизнь.

  Третий конец

  Бежала, бежала собака... И вдруг остановилась. Какой странный голос она
услышала. "Гав-гав! - говорил кто-то. - Гав-гав!"
  "Что-то очень родное и знакомое, - подумала собака. - Хотя никак не
могу понять, что это за животное говорит".
  - Гав-гав!
  - Жираф, может быть? Нет, наверное, крокодил. Это злое животное -
крокодил... Надо быть осторожнее.
  Прячась за кустами, собака двинулась туда, откуда доносилось это
"гав-гав!", от которого, бог знает почему, так сильно забилось ее сердце.
  - Гав-гав!
  - Вот так раз - собака!
  Да, да! Причем это оказалась собака того самого охотника, который
недавно стрелял, услышав кукование.
  - Привет, собака!
  - Привет, собака!
  - Что это за звуки ты издаешь?
  - Звуки? Да будет тебе известно, что это не просто звуки, а лай.
  - Лай? Ты умеешь лаять?
  - Вполне естественно. Не стану же я трубить, как слон, или рычать, как
лев.
  - Тогда научи меня!
  - А ты разве не умеешь лаять?
  - Нет...
  - Слушай внимательно! Это делается так: "Гав, гав!.."
  - Гав, гав! - сразу же залаяла собака. И подумала про себя, радостная и
счастливая: "Наконец-то я нашла хорошего учителя!"

Четвертий конец

Бежит она бежит… и стала устать.

Уже с темнела .Собачка очень устала и решила спать. Утром когда она проснулась увидела что она не на улице а в каком-то замке. А перед ней очень добрая девочка по имени Маша. Маша была дочкой Короля   Евгении Евгенича. Маша взяла собачку и пошла купать собачку, потом пошла играть с ней. Потом начали смотреть кино про собачку. Это собака начала лаять так много и так громко,что аж собачка от страха не ожидана начала лаят. Так собачка научилась лаять.


					

Homework

 1. He can play football very well,

2.but he can`t play rugby: he’s not good at rugby.

3.This cake is delicious: you  can   cook very well!

4.Mum,can I go out tonight?

5.No, you can`t .

6.I’m sure you can do this exercise alone: it’s very easy!

7.This is too difficult! I  can`t do it.

8. Can   your uncle speak Chinese?

9.Yes, he can.

10. My uncle is trilingual. He can speak French, English and Chinese.

11.I can`t carry this bag: it’s too heavy for me.

12. Sorry, but I can`t hear you: there’s too much noise!