Դասարանական և Տնային աշխատանք

2x+2y = 2(x+ y)

ax-ay = a(x – y)

6a+12 = 6(a + 2)

7ab+14ac = 7a(b + 2c)

5m-5n = 5(m – n)

mn+n = n(m + 1)

4x-8 = 4(x – 2)

5mn-5m = 5m(n – 1)

10p-5q = 5(2p – q)

cd-bc  = c(d – b)

5-15y = 5(1 – 3y)

4ax+8a = 4a(x + 2)

12c+8b = 4(3c + 2b)

ab+b  = b(a + 1)

10+5b = 5(2 + b)

6ab-3bc= 3b(2a – c)

15l-9k = 3(5l – 3k)

mx-m = m(x – 1_

3-3c = 3(1 – c)

 -15ax-20ay = 5a(-3x -4y)

6a+9b = 3(2a + 3b)

-2a-5at = a(-2-5t)

2+6d = 2(1 + 3d)

 -2mn-4n = 2n(-m – 2)

8ax+6ay = 2a(4x + 3y)

a2-ab = a(a –b)

ab+b2 = b(a + b)

mn-n2 = n(m – n)

x4-x2 = x2(x2 – 1)

 c5+c3 = c3(c2 + 1)

 y3-y4 = y3(1 – y)

 a7+a5 = a5(a2 + 1)

a2b2+b4 = b2(a2 + b2)

a6-a3b4 = a3(a3 – b4)

b5+a4b3 = b3(b2 + a4)

ax5+x6 = x5(a + x)

m3n7-n4k2 = n4(m3n3 – k2)

3x2-6x3 = 3x2(1 – 2x)

15a3+5a2 = 5a2(3a + 1)

9m4-6m3 = 3m3(2m – 2)

7y5+21y3 = 7y3(y2 + 3)

6z4-12z6 = 6z4(1 – 2z2)

 x2y-xy2 = xy(x – y)

a3b2+a2b5 = a2b2(a + b3)

9a4-6a2b = 3a2(3a2 – 2b)

10ab3-15b5 = 5b3(2a – 3b2)

12a6x4-4a3x5 = 4a3x4(3a3 – x)

8m2n3+10mn2 = 2mn2(4mn + 5)

ա)2*(7a — b) = 14a — 2b

բ)-3 * (2a + 3b) = -6a — 9b

գ)6x * (2x — 3y) = 12x2 — 18xy

դ)3a*(5bc + c2) = 15abc — 3ac2

Homework

1)The American and Chinese players talk to each, becase the chimpionship took place during the days of the Cold Warand.

2)Cowan get on the Chinese bus, because Cowen missed the American bus.

3)Zedong give Cowen present, because he show freindship Chinese people to the American people.

4)When the bus arrived reporters be near hotel, because an American and Chinese players were together.

Домашняя рабора

5. Найдите в тексте все степени сравнения

Это реально, это интереснее, чем в виртуальных играх бороться.

И победить в них не легче, чем в футболе.

Одни из лучших в мире.

Ну и важнейшее дело — найти какой-нибудь реферат или сочинение по литературе.

6 Найдите подходящие по смыслу слова

1.Нью — Йорк самый крупный город в мире

2.Байкал  самое глубокое озеро на планете.

3.Шекспир самый лучший писатель в мире.

4.Эверест самая большая гора в мире.

Մաքուր նյութեր և խառնուրդներ

Մաքուր նյութեր և խառնուրդներ:Համասեռ և անհամասեռ խառնուրդներ

:Քիմիայում «նյութ» բառը գործածում են մաքուր նյութ իմաստով: Իրականում հաճախ հանդիպում են ոչ թե առանձին մաքուր նյութեր, այլ նյութերի խառնուրդներ` օդ, բնական ջրեր, կաթ և այլն:

Մաքուր են համարվում այն նյութերը, որոնք կազմված են միատեսակ կառուց- վածքային մասնիկներից (մոլեկուլ, ատոմ, իոն):

Եթե նյութը մաքուր է, ապա նրա ֆիզիկական և քիմիական հատկությունները հաստատուն են:

Հատկությունների հաստատունությունը նյութի մաքրության հատկանիշն է:

Խառնուրդները պարունակում են երկու կամ ավելի նյութերի կառուցվածքային

մասնիկներ (մոլեկուլ, ատոմ, իոն):

                                                      ՔԻՄԻԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹ

 ՄԱՔՈՒՐ ՆՅՈՒԹ`որոնք այլ խառնուրդներ չեն պարունակում և օժտված են խիստ որոշակի բաղադրությամբ,հատկություններով և կառուցվածքով :                                                                              

ԽԱՌՆՈՒՐԴ`երկու և ավելի նյութերի համակցություններ են,որտեղ նյութերը պահպանում են իրենց հատկությունները Խառնուրդի  բաղադրամասերը միմյանցից կարելի է բաժանել այս կամ այն ֆիզիկական  եղանակով:Խառնուրդները լինում են համասեռ և անհամասեռ:

                                                                                              Համասեռ խառնուրդներում հնարավոր չէ տարբերել խառնուրդ առաջացնող նյութերը, նույնիսկ մանրադիտակով: Օրինակ՝ շաքարի կամ աղի ջրային լուծույթը: Համասեռ խառնուրդներում նյութը մանրանում է մինչև առանձին մասնիկներ: Օրինակ՝շաքարի լուծույթում շաքարի մոլեկուլները հավասարաչափ բաշխվում են ջրի մոլեկուլների:Օդը թթվածին, ազոտ և ածխածնի (IV) օքսիդ գազերի համասեռ խառնուրդ է, որում O2, N2 և CO2 գազերը փոխադարձ հավասարաչափ բաշխվում են միջմոլեկուլային տարածություններում: Բենզինը մի քանի հեղուկների համասեռ խառնուրդ է:

Անհամասեռ խառնուրդներում բաղադրիչները տեսանելի են անզեն աչքով կամ սովորական օպտիկական մանրադիտակով: Օդը, հողը, ծովի ջուրը, քարերը և բնության մեջ առկա գրեթե բոլոր նյութերը խառնուրդներ են Անհամասեռ խառնուրդները կարող են տարբեր բաղադրություններ ունենալ.

1) պինդ նյութ-հեղուկ, օրինակ` կավը ջրի հետ` պղտոր ջուրը,

2) պինդ նյութ-գազ, օրինակ`ծուխը, փոշին,

3) հեղուկ-հեղուկ, օրինակ` յուղը ջրի հետ:

Հարցեր և վարժություններ

1. Ո՞ր նյութերի խառնուրդներն են համասեռ.

ա) կավճի ու ջրի, բ) սպիրտի և ջրի (օղի), գ) յուղի և ջրի, դ) յուղի և բենզինի

:

2. Լրացրե՛ք բաց թողած բառերը. «Մաքուր են այն նյութերը, որոնք ունեն հաստատուն

բաղադրություն, բնորոշ կառուցվածք, ուստիև օժտված են խիստ որոշակի

հատկություններով»:

3. Ո՞ր խառնուրդները կարելի է բաժանել թորումով.

ա) սպիրտ և ջուր

բ) կավիճ և ջուր

գ) կերակրի աղ և ջուր

դ) բենզին

4. Ավազը խառնվել է փայտի թեփի հետ: Առաջարկե՛ք եղանակ, որի միջոցով հնարավոր է այդ

խառնուրդի բաղադրամասերն առանձնացնել:

Առաջարկում եմ զտումի միջոցով առանձնացնել։ Ավազը կմնա ֆիլտրի թուղթի վրա, իսկ փայտի թեփը կանցնի ։

5. Գեղամա լճի ջուրը թափանցիկ է, բայց լուծված աղեր է պարունակում: Ի՞նչ եղանակ

կառաջարկեք ՝այդ ջրից մաքուր նյութ ստանալու համար:

Շոգիացումի միջոցով կարող ենք մաքրել ջուրը։
6. Դեբեդ գետի ջուրը հաճախ պղտոր է: Պատճառը ջրի մեջ կախված կավի մասնիկներն են:

Ի՞նչ եղանակ կառաջարկեիք՝ մաքուր ջուր ստանալու համար:

Պարզեցումի միջոցով ջուրը կարող ենք մաքրել և այն կդառնա թափանցիկ։

7. Հայրիկը պատահաբար բենզինը լցրել է ջրի վրա: Օգնե՛ք հայրիկին բաժանել այդ խառնուրդը:

Կարծում եմ թորումի միջոցով , կարելի է ջուրը մաքրել։

Սուբլիմացում

Գ)1,3,5

Բ)2,3,4

Մարմնի փոխազդություն զանգված

Մի քանի փորձեր․

Փորձերի նպատակը՝ մարմինների փոխազդեցության ուսումնասիրում, գաղափար զանգվածի մասին կամ ինչ է զանգվածը․

Անհրաժեշտ սարքեր և նյութեր՝ երկու նույնատիպ սայլակներ, որոնցից մեկի դիմաց ամրացված է մետաղյա առաձգական թիթեղ, թել, մկրատ և լուցկի։

Փորձ 1

Փորձի ընթացքը

Վերցրեցի այն սայլակը, որի դիմաց ամրացված էր առանձգական թիթեղը, ճկեցի կապեցի թելով, դրեցի հատակի վրա։ Մինչև փորձի կատարումը՝ լուցկով թելի այրումը ես կարծում եմ, որ սայլակը գետնի նկատմամ կշարժվի։ Այժմ կատարենք փորձը։

Կատարեցի փորձը, լուցկով այրեցի թելը, ուղվեց առանձկական թելը, սայլակը ի տարբերություն իմ կարծիքի մնաց դադարի վիճակում։

Եզրակածություն

Հասկացանք, որ մարմինը առանց ուրիշ մարմինների ազդեցությամբ չի կարող շարժվել։

Լրացուցիչ Կրթություն

1. Տեքստի ածականներն, ըստ անհրաժեշտության, դարձրո՛ւ բաղդատական կամ գերադրական աստիճանի (օգտվի՛ր ավելի առավել, պակաս,նվազ, ամենից բառերից ու ամենա-, (ա) գույն մասնիկներից):

Գիտությանը հայտնի շնաձկների 250 տեսակներից ամենախոշորը կետաշնաձուկն է, որը կարող է մինչև 15 մ երկարություն ունենալ: Սպիտակ, վիթխարի շնաձուկը ավելի փոքր է, կարող է ունենալ մինչև 11 մ երկարություն: Բայց դրա փոխարեն նա ավելի սարսափելի է: Երրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ շնաձկների դեմ պայքարի առավել արդյունավետ միջոցներ բացահայտելու համար քիմիական ավելի քան 70 միացություն փորձարկվեց: Արդյունավետը քացախաթթվային  պղինձ պարունակող միացությունն էր. դրանով թունավորված շնաձուկն էլ չի հետաքրքրվում կերով: Բայց ատլանտյան շնաձկների վրա փոձարկված միջոցները առավել արդյունավետ եղան խաղաղօվկիանոսյան տեսակների դեմ օգտագործելիս (շնաձկների մի քանի տեսակների վրա դրանք ընդհանրապես ոչ մի ազդեցություն չունեցան):

2. Տեքստի ածականներն ըստ անհրաժեշտության դարձրո՛ւ բաղդատական կամ գերադրական աստիճանի: Ընդգծի՛ր այն ածականները, որոնք համեմատության աստիճան չեն կարող ունենալ:

Էլեկտրական օձաձուկը էլեկտրականության կենդանի կրողներից ամենահայտնին է, բայց կան էլի 500 ձկնատեսակներ, որոնք ունեն այդ հատկությունը, թեև զգալի չափով: Էլեկտրական պարպման միջոցով այդ ձկները խլացնում են որսը և  ահաբեկում վտանգավոր գիշատիչներին: Էլեկտրական պարպման հարվածային  ուժը կախված է օձաձկան չափերից: Ամենաերկարը հարավամերիկյան օձաձկներն են, որոնք ունեն գրեթե երեք մետրանոց երկարություն: