Տնային աշխատանք

 1. Զամբյուղում կա 2 կանաչ և 3 կարմիր խնձոր։ Զամբյուղից մեկ

պատահական խնձոր են վերցնում։ Ի՞նչ հավանականություն կա,

որ այդ խնձորը՝ ա) կարմիր է, բ) կանաչ է, գ) դեղին է։

Կանաչ – 2/5

Կարմիր – 3/5

ԴԵղին – 0

 

 1. Եղանակի կանխատեսման համաձայն՝ հուլիսին 3 անձրևոտ օր է

լինելու։ Որքա՞ն է հավանականությունը, որ հուլիսի 14-ը արևոտ օր

կլինի։

28/31

 

 1. Ո՞ր թվանշանն է պետք ձախից և աջից կցագրել 23 թվին, որպեսզի

ստացված քառանիշ թիվը՝ ա) բաժանվի 3-ի, բ) բաժանվի 9-ի։

ա)1233

բ)5238

 

 1. Ճի՞շտ է արդյոք, որ երկու զույգ և մեկ կենտ թվերի գումարը կենտ

թիվ է։

այո ճիշտ է։

 

 1. Մի արկղում 20 1/2կգ-ով ավելի դեղձ է եղել, քան մյուսում։ Առաջին

արկղից 10 1/4կգ դեղձ դրել են երկրորդի մեջ։ Ո՞ր արկղում ավելի

շատ դեղձ կա և որքանո՞վ ավելի։

Պատ՝  հավասար են։

Ստուգում ենք մեր գիտելիքները

Երկրորդ դասաժամ

Ժամանակն է շաբաթվա անցածը ամփոփելու:

Ստուգում ենք մեր գիտելիքները

Եթե շաբաթվա ընթացքում լավ ես պատրաստել դասերդ և եղել ես ուշադիր դասաժամերին, հեշտությամբ կհաղթահարես հարցերը: Սկսեցինք:

 1. Պարսկական կատակ-առակների գլխավոր հերոսն է Նասրեդինը:
 2. Երբ Ասորեստանի արքան` Նինոսը, մահանում է, թագուհին` Շամիրամ, ընծաներ է ուղարկում հայոց արքա Արա Գեղեցիկին և հրավիրում իր մոտ:
 3. Գորկինի հետ զրույցից հետո Վահան Տերյանը գրում է իր հայտնի տրիոլետը, որտեղ Նուարդը` հայերեն, իսկ Շամիրամը` ռուսերեն լեզվի խորհրդանիշն է:
 4. Երբ Արտաշեսը հրաժարվում է վերադարձնել ալանների արքայազնին, արքայադուստր Սաթենիկըը դիմում է նրան:
 5. Տողերը ճիշտ հաջորդականությամբ դասավորել:
  • Զի վասն միոյ քինու ոչ է օրէն դիւցազանց՝
  • Տալ զպատանիդ.
  • Քեզ ասեմ, այր քաջ Արտաշէս,
  • Որ յաղթեցիր քաջ ազգին Ալանաց՝
  • Ի մէջ երկոցունց ազգաց քաջաց հաստատել։
  • Կամ ծառայեցուցանելով ի ստրկաց կարգի պահել,
  • Տալ զպատանիդ.
  • Զի վասն միոյ քինու ոչ է օրէն դիւցազանց՝
  • Զայլոց դիւցազանց զարմից բառնալ զկենդանութիւն,
  • Եւ թշնամութիւն յաւիտենական
  • Ե՛կ հաւանեա՛ց բանից աչագեղոյ դստերս Ալանաց՝

Քեզ ասեմ, այր քաջ Արտաշէս՝

Որ յաղթեցիր քաջ ազգին Ալանաց՝

Որ յաղթեցիր քաջ ազգին Ալանաց։

Տալ զպատանիդ․

Զի վասն միոյ քինու ոչ է օրէն դիւցազանց՝

Զայլոց դիւցազանց զարմից բառնալ զկենդանութիւն,

Կամ ծառայեցուցանելով ի ստրկաց կարգի պահել,

Եւ թշնամութիւն յաւիտենական

Ի մէջ երկոցունց ազգաց քաջաց հաստատել։

 1. Տողերը դասավորել հաջորդականությամբ:
 • Եւ շատ ցաւեցոյց զմէջք փափուկ օրիորդին,
 • Եւ անցեալ որպէս զարծուի սրաթեւ ընդ գետն,
 • Եւ ձգեալ զոսկէօղ շիկափոկ պարանն`
 • Հեծավ արի արքայն Արտաշէս ի սեաւն գեղեցիկ,
 • Արագ հասուցանելով ի բանակն իւր:
 • Եւ հանեալ զոսկէօղ շիկափոկ պարանն,
 • Ընկեց ի մէջք օրիորդին ալանաց,

Հեծավ արի արքայն Արտաշէս ի սեաւն գեղեցիկ,

Եվ հանեալ զոսկէօղ շիկափոկ պարանն,

Եվ  անցեալ որպէս զարծուի սրաթեւ ընդ գետն,

Եվ   ձգեալ զոսկէօղ շիկափոկ պարանն`

Ընկեց ի մէջք օրիորդին ալանաց,

Եվ  շատ ցաւեցոյց զմէջք փափուկ օրիորդին,

Արագ  հասուցանելով ի բանակն իւր:

7. Լրացնել բաց թողնվածները:

Ոսկի անձրև էր տեղում Արտաշեսի փեսայության պահին,

Մարգարիտ էր տեղում Սաթենիկի հարսնության պահին։

8. Արտաշեսը որդուն անիծում է, որ երբ նա դեպի Մասիս որսի գնա,քաջքերը  կտանի և նա լույս չտենաս:

9. Կազմել նախադասություններ` գործածելով հետևյալ հայտնի արտահայտությունները.

 • սիզիփոսյան աշխատանք,

Անիի սիզիփոսյան աշխատանքը շատ  հավանեc իր ուսուցչուհին։

 • դանայան տակառ,

Բանորը դանայան տակառ աշխատանք էր կատարել։

 • աքիլլեսյան գարշապար,

Մի աղձիկ գտել էր իմ աքիլլեսյան գարշապարը և օգտագործել էր այն իմ դեմ։

 • տրոյական ձի:

Ուսուցչուհին հանձնարարեց երեխաներին տեղեկություն գրել տրոյական ձիու մասին։

10. Գտնել ավելորդաբանությունները:

 • Իմ սեփական աչքով եմ տեսել:
 • Իմ ականջներով եմ լսել:
 • Նոր մի հատ մարդ անցավ:
 • Երգը դա իմ կյանքն է:
 • Կրկին անգամ ստում ես ինձ:
 • Տան կտուրը դեղին գույնի էր:
 • Զորքը անմիջապես հետ նահանջեց:

11. Կազմել նախադասություններ` գործածելով հետևյալ դարձվածքները:

 • Եփած հավի ծիծաղը կգա,

Աշոտի կատակը այնքան ծիծաղելի էր, որ նույնիսկ  եփած հավի ծիծաղը կգար։

 • առյուծի բաժին,

Անիին հասավ տորթի վերջին կտորը, որը կարծես առյուծի բաժին լիներ։

 • գրպանում մկներ խաղալ,

Տղան պատահաբար ծախսեց իր բոլոր փողերը և վերջում պարզվեց,որ իր գրպանում մկներ էին խաղում։

 • կոկորդիլոսի արցունքներ թափել,

Մայրիկը զրկեց Արամին համակարգչով խաղալ ևԱրամը սկսեց կոկորդիլոսի արցունքներ թափել։

 • ահա թե որտեղ է թաղված շան գլուխը,

Ես հասկացա թե որտեղ է թաղված շան գլուխը, երբ գտա  իմ կորած զարդերը։

 • գայլի ախորժակ:

Երբ դպրոցից  վերադառնում էիւ գայլի ախորժակ ունեի և տանը լավ ճաշեցի։

Դասարանական 2

1.Լրացրե՛ք նախադասությունը:
1. Քիմիական ռեակցիաների ընթանալու անհրաժեշտ պայմաններ են հպվելը ։ 2. Բոլոր քիմիական ռեակցիաներում մեկ բարդ նյութից ստացվում են մեկից ավելի
նյութեր։
3. Թթուների լուծույթներում մանուշակագույն լակմուսը ստանում է կարմիր գույն։
2.Ընտրե՛ք ճիշտ պնդումերը:
1. Նյութերի՝ միմյանց հետ փոխազդելու կարեւոր պայմաններից մեկը դրանց հպվելն է։(ճիշտ է)
2. Օքսիդը երկու տարրերի ատոմերից բաղկացած բարդ նյութ է, որոնցից մեկը ջրածինն է։ (սխալ  է)
3. Կրակը հանգցնելու պայմաններն են ջերմաստիճանի իջեցումը եւ թթվածնի մուտքի դադարեցումը։ (ճիշտ է )

3.1.Ձեզ հայտնի ի՞նչ պայմանների դեպքում են տեղի ունենում քայքայման ռեակցիաները։

Քայքայման ռեակցիանները առավել հաճախ տեղի է ունենում նյութերը տաքացնելիս։

2.Բերե՛ք ձեզ հայտնի մի քանի օքսիդների օրինակներ։

Ջրածնի օքսիդ, ֆոսֆորական օքսիդ, երկաթի օքսիդ և այլն։

3.Ի՞նչ հատկություններ ունեն թթուները: Բերե՛ք թթուների օրինակներ:

Թթուները ունեն թթու համ, թթուները մարդու մաշկը քայքայելու հատկություն, այսինքն նա ունի ուտիչ հատկություն։ Կա կիտրոնաթթու, կաթնաթթու , ծծմբական թթու, ազոտական թթու և այլն։

4.Քանի՞ հիմք կա հետեւյալ շարքերում՝
ա) CaO, HCl, NaOH, P2O5, KOH, Ca(OH)2, H2SO4, Mg(OH)2, Fe(OH)2, CO2, HF. 5 հիմք
բ) H2SO4, HNO3, Cu(OH)2, NO2, Al2O3, Ni(OH)2, Fe2O3: 2 հիմք

5.Ինչպե՞ս կարելի է ջուրը քայքայել՝ ստանալով ջրածին եւ թթվածին:

Ջուրը տաքացնելիս  2500 c — ում քայքայվում է և տրոհվում է ջրածնի և թթվածնի։

6.Ո՞ր նյութերը են  պարզ    Cu ,O2, P, H2SO4,CO, NO, NH3Fe,

7.Ո՞ր նութերն են բարդ      SO2 ,H2SO4,   CO,   O2  , H2,   HNO3,   H3PO4,   CO2

8.Մանրացումը, լուծումը, գոլորշացումը երեւույթներ են, որոնց ընթացքում նոր նյութ չի առաջանում։ Դրանք ֆիզիկական երեւույթներ են:

Դասարանական աշխատանք

 1. Խաղոսկրը գցելիս որքա՞ն է կենտ թիվ բացվելու հավանականությունը

։

3/6 = ½

 

 1. Դպրոցում քննություն է։ Սեղանին 20 հարցատոմս է դրված։ Աշակերտը

չի սովորել միայն մեկ հարցատոմսի հարցերը և շատ է

ուզում, որ իրեն այդ հարցատոմսը չընկնի։ Ինչի՞ է հավասար այն

բանի հավանականությունը, որ նա երջանիկ հարցատոմս կվերցնի։

19/20

 

 1. Տուփում կա 8 կարմիր, 8 սպիտակ և 4 սև գնդիկ: Տուփից հանում

են մի պատահական գնդիկ: Որքա՞ն է այն բանի հավանականությունը,

որ գնդիկը կլինի`

ա) սպիտակ, բ) սև, գ) կարմիր:

8/20, 8/20, 4/20

 

 1. Գտե՛ք երկու շրջանագծերի իրարից ամենահեռու և իրար ամենամոտ

կետերի հեռավորությունները, եթե շրջանագծերի շառավիղները

4 սմ

և 5 սմ են, իսկ նրանց կենտրոնների հեռավորությունը 12 սմ է։

4 + 5 + 12 = 21

12 – 5 – 4 = 3

 

 1. Զբոսաշրջիկը 6 ժամ հեծանիվով գնացել է 20 կմ/ժ արագությամբ

և մի քանի ժամ ավտոբուսով ՝ 50 կմ/ժ արագությամբ։ Քանի՞ ժամ է

զբոսաշրջիկը գնացել ավտոբուսով, եթե անցել է ընդամենը 320 կմ։

6 x 20 = 120

320 – 120 = 200

200 : 50 = 4

image (8)

Խնդիրներ տոկոսների վերաբերյալ:

ԹՈՒՄՈ-ն ստացավ 600 համակարգիչ, որոնց 80% -ը բոլորովին նոր էին: Որքան նոր համակարգիչ ստացավ ԹՈՒՄՈ-ն:

80 x 600 : 100 = 480

 

Ռոբոտ պատրաստելու համար առաջին խումբը պետք է հավաքեր 138 դետալ, որը կազմում էր բոլոր դետալների  23%-ը: Որքան դետալներից է բաղկացած ամբողջ Ռոբոտը:

138 x 100 : 23

 

Խանութն ստացավ 200 ձմերուկ, որոնցից 16-ը, ինչպես հետո պարզվեց, հասած չէին: Քանի տոկոս են կազմում խակ ձմերուկները:

16 x 100 : 200 = 8

 

Տոկոսը դարձնել թիվ. 24%, 3,6%, 1(1/2)%

3 6/10,24/100 , 3 2/10:

5.Թիվը դարձնել տոկոս. 1; 2,4; a

1 = 100%

2 = 200%

4 = 400%

6.Գտնել  44-ի 25%-ը; 10-ի 2%-ը:

44 x 100 : 25 = 178

10 x 100 : 2 =500

.Գտնել թիվը, եթե նրա 42%- ը  2 է:

4/22

8. 4-ը 5-ի քանի տոկոսն է կազմում:

4 x 100 : 5 = 80

Հայոց հեթանոս աստվածների առաջին դիցարանը ձևավորվել է հայ ժողովրդի կազմավորմանը զուգընթաց՝ կրոնապաշտամունքային հավատալիքների:

Հայոց դիցարանը ղեկավարում է գերագույն եռյակը՝ Արամազդը՝ աստվածների հայրը, երկնքի ու երկրի արարիչը, լիություն, բարություն և արիություն պարգևողը:

Անահիտը՝ արգասավորության, պտղաբերության մայր դիցուհին:

Վահագնը՝ պատերազմի, քաջության և հաղթանակի աստվածը:

Հայոց դիցարանի ազդեցիկ դիցուհիներից է Արամազդի դուստրը՝ Նանեն՝ ընտանիքի պահապանը, իմաստնության, ողջախոհության և ռազմի աստվածուհին:
Արեգակի, կրակի ու լույսի, մաքրության ու ճշմարտության աստվածը ԱրեգՄիհրն է:
Դպրության, պերճախոսության, գիտությունների և ուսման, արվեստների հովանավոր աստվածը Տիրն է՝ Արամազդի ատենադպիրն ու սուրհանդակը:

Համաձուլվածք և լուծույթ

1)Առաջին լուծույթը 16լ է։ Գտնել քանի լիտր ջուր է պարունակում լուծույթը, եթե այն կազմում է 75%:

1)16 x 75 : 100 = 12

40% սպիրտի լուծույթը 160լ է։ Քանի լիտր ջուր է պարունակում է լուծույթը։

2)100 x 160 : 40 = 400

Համաձուլվածքը պարունակում է 25% ոսկի, որը կազմում է 50 կգ ։ Որքան համաձուլվածքի զանգվածը։

3)50 x 100 : 25 = 200

5տ խաղողից ստացվել է 4 տ գինի։ Քանի տոկոսանոց լուծույթ կստացվի։

4)4 x 100 : 5 = 80

Домашняя работа

 1. яяНапишите вместо точек данные в скобках местоимения в нужной форме по образцу.
  Образец: … 12 лет. (я) – Мне 12 лет.
  1. … 10 лет. (он) 2. … 4 года. (она) 3. Сколько … лет? (вы) 4. Сколько … лет? (ты) 5. … 31 год. (она) 6. … скоро будет 13 лет. (ты) 7. … недавно исполнилось 11 лет. (я) 8. Сколько … лет? (он) 9. Сколько … лет? (она) 10. У меня два брата близнеца. … 8 лет. (они)

1.Ему 10 лет.

 1. Ей 4 года. (она).
 2. Сколько вам лет? (вы).
 3. 4. Сколько тебе лет? (ты).
 4. Ей 31 год. (она).
 5. Тебе скоро будет 13 лет. (ты).
 6. 7. Мне недавно исполнилось 11 лет. (я).
 7. Сколько ему лет? (он).
 8. Сколько ей лет? (она).
 9. У меня два брата близнеца. Им 8 лет. (они)

 

 

 1. Раскройте скобки.
  1. Дай, пожалуйста, книгу (этот человек).

Дай ,пожолуйста, книгу этому человеку.
2. Помоги (свой хороший друг).

Помоги своему хорошему другу.
3. Напиши или позвони, купи и пошли что-нибудь (своя мама, свой папа, свои роди-
тели).

Напиши или позвони, купи и пошли что-нибудь своей маме, своему папе, своим родителям.
4. Я стараюсь не мешать (мои соседи).

Я стараюсь не мешать моим соседям.
5. Я не очень доверяю (эта блондинка).

Я не очень доверяю этому блондинку.
6. Обещаю (ты), что обязательно напишу.

Обещаю тебе, что обязательно напишу.
7. Передай привет (моя сестрёнка, братик, все мои друзья).

Передай привет моему сестренку, братику, всем моим друзьей.

Սեպագիր

Արձանագրությունները, որ բավականին միատիպ են և ոճով միատեսակ, պարունակում են 500-ից մի փոքր ավելի բառեր, որոնց մի մասի նշանակությունը մինչև օրս պարզված չէ։ Ըստ երևույթին վանյան սեպագրերի լեզուն շատ արագ դադարեց օգտագործվել առօրյա կյանքում, որի հետևանքով արձանագրությունների լեզուն խիստ աղքատիկ է, միօրինակ ու միալար:Նրանցում միևնույն բառերն անընդհատ կրկնվում են:Սեպագրով գրել են սովորաբար քարի վրա, թեև սեպագիր արձանագրություններ պահպանվել են նաև մետաղե իրերի և կավից պատրաստված սալիկների վրա։ Չնայած գիտնականների մեծ սպասելիքներին, մինչև օրս կավից պատրաստված սալիկների վրա գրված գրությունների գրադարաններ չեն հայտնաբերվել: Առաջին մարդը, որ ուշադրություն է դարձրել ՀայաБез названия (1)ստանում գտնվող սեպագիր արձանագրություններ վրա` Մովսես Խորենացին է: 
Պատմահայրը նկարագրելով Վանի բերդը և նրա վրա եղած սեպագիր արձանագրությունները, պատմում է, թե այս բոլորը ասորաց թագուհի Շամիրամի ձեռքի գործն է: