Տնային աշխատանք (Հանրահաշիվ) 29.11.2021

Առաջադրանքներ՝ 135 – 145

ա)25 : 24 = 21

բ)37 : 38 = 3-1

գ)59 : 5 = 58

դ)103/10 = 102

ե)57/513 = 5-6

զ)812/810 = 82

ա)a7 : a3 = a4

բ)a8 : a12 = a-4

գ)a6 : a = a5

դ)a12/a4 = a8

ե)a20/a22 = a-2

զ)a20/a = a19

ա)102/122 = (5/6)2

բ)43/56 = (4/25)3

գ)254/78 = (25/49)4

դ)(m3)4/(a4)3 = (m/a)12

ե)m3m5/a8 =(m/a)8

զ)(n6)2/a12 = (n/a)12

ա)(a5)2 = a10 = (a2)5

բ)(a3)4 = a12 = (a2)6

գ)(a6)7 = a42 = (a2)21

ա)a5 = (a5)10

բ)a2 = (a2)25

գ)a10 = (a10)5

ա)a4 = (a2)2

բ)a20 = (a2)10

գ)a50 = (a2)25

ա)710 = 72 * 78

բ)a6 = a8 : a2

գ)(cd)7 = c7 * d7

ա)56 = 5 * 53 * 52

բ)b5 = b10 : b3 : b2

գ)(ab)4 = a4 * b4 * 1

ա)а-2 = (а-2)-25

բ)а-5 = (а-5)-10

գ)а10 = (а10)5

դ)а-10 = (а-10)-5

ե)а-25 = (а-25)-2

ա)3 5 * 33 = 38

բ)43 * 43 = 46

գ)24 * 2-2 = 22

դ)(53)2 = 56

ե)(43)5 = 415

զ)23 * 33 = 63

է)45 : 43 = 42

ը)35 : 1/3-2 = 37

թ)(2 * 3)5 = 65

Տնային աշխատանք (Երկրաչափություն) 25.11.2021

Առաջադրանքներ՝ 91-94, 99-102

Կող — 18

Գագաթ — 12

Նիստ — 8

ա) Ոչ, քանի որ այն չի բաժանվում 3-ի

բ) Ոչ, քանի որ այն չի բաժանվում 3-ի

գ)Այո, որովհետև այն բաժանվում է 3-ի

ա) Վեցանկյուն

բ) Ութանկյուն

գ) Յոթանկյուն

Կող — 16

Նիստ — 9

Գագաթ — 9

ա) Տասներկուանկյուն

բ) Իննանկյուն

գ) Վեցանկյուն

ա) Այո, քանի որ 8+1 = 9

բ) Ոչ, չի կարող որովհետև այն 2-ի չի բաժանվում

Քանի որ բուրգի կողմնային կողմերը հավասարասրուն եռանկյուներ են, հետևաբար կունենանք՝

64/2 = 16սմ

Տնային աշխատանք (Հանրահաշիվ) 23.11.2021

Առաջադրանքներ՝

115 – 121

ա)50 = 1

բ)(-1/3)0 = 1

գ)(-1,2)0 = 1

դ)(-1)0

ա)24/23 = 2

բ)24/24 = 1

գ)24/25 = 1/2

դ)25/27 = 1/4

ե)35/34 = 3

զ)3100/3100 = 1

է)(-0,3)4 /(-0,3)5 = 1/0,3

ը)0,27/0,25 = 0,4

ա)(0,25 * 79 — 3,21 * 2 1/11)0

բ)

ա)2 * 2 * 2 = 23

բ) 23 * 2 5 = 28

գ)1/32 = 3-2

դ)4 = 22

ե)1/3 = 3-1

զ)1/3*3*3*3 = 3-4

է)5 = 2,52

ը)1/16 = 16-1

թ)1/25 = 25-1

ժ)23 : 23 = 1

ի)97/95 = 92

լ)0,56/0,57 = 0,5-1

խ)(-1/5)3 : (-1/5)7 = 5-5

ա)4-2 = 1/16

բ)3-1 = 1/3

գ)3-4 = 1/81

դ)7,120 = 1

ե)5-1 + 4-1 = 9/20

զ)(5 + 4)-1 = 1/9

է)4-1 — 5-1 = 1/20

ը)(3-1 — 5-1)-2 = 225/4

թ)2-3 + 4-2 = 3/16

ժ)3-2 — 9-1 = 0

ի)42 * 2-3 = 2

լ)3-4 : 9-2 = 1

Տնային աշխատանք (Հանրահաշիվ) 23.11.2021

Դասարանում՝ 124, 126, 128,

Տանը՝ 127, 133, 134

ա)1/8 > 0

բ)-8 < 0

գ)-1/8 < 0

դ)8 > 0

ե)1/16 > 0

զ)16 > 0

է)-1/16 < 0

ը)16 > 0

ա)a3 * a4 = a7

բ)a4 * a = a5

գ)a13 : a6 = a7

դ)a12 : a = a11

ե)(a4)6 = a24

զ)(a2)5 = a10

է)a7 * b7 = ab7

ը)a4 * b4 = ab4

ա)a5 : a6 = a-1

բ)a7 : a6 = a

գ)a4 : a = a3

դ)a12 : a12 = a0

ե)a-4 : a6 = a-10

զ)a4 : a-5 = a-1

է)a-11 : a-8 = a-19

ը)a-4 : a = a-3

թ)a6 : a5 = a

ժ)a9 : a0 = a8

ի)a-3 : a0 = a-3

լ)a0 : a8 = a-7

ա)23 * 24 = 27

բ)5 * 56 = 57

գ)43 * 42 * 4 = 46

դ)72 * 7 * 75 = 78

ե)36 * 37 * 3 * 3 = 315

զ)64 * 64 * 63 * 62 = 613

է)112 * 112 * 112 = 116

ը)93 * 96 * 92 * 94 * 9 = 916

ա)a5 * a4 = a9

բ)a3 * a8 = a11

գ)a10 * a = a11

դ)a * a7 = a8

ե)a * a = a2

զ)a2 * a * a3 * a4 = a10

Լրացուցիչ Կրթություն (Գրականություն) 18.11.2021

Լրացուցիչ կրթություն (տանը)

  • Պատրաստ լինել Ակուտագավա Րյունոսկեի «Գորտը» ստեղծագործությունը բանավոր ներկայացնելուն, քննարկելուն:
  • Բլոգում վերլուծում ենք ընթերցածը. վերնագիրն ինքներս ենք ընտրում:

Եսասեր գորտերը

Կարդալով պատմվածքը կարդալով կարելի է հեշտությամբ հասկանալ, որ գորտերը շատ եսասեր են։ Կարծում եմ, որ գորտերը իրականում մարդիկ, որոնք մտածում են որ այս աշխարհը ամբողջությամբ նրանց է պատկանում։ Նրանցից որոշները սկսում են կոտորել խեղճ և թույլ կենդանիներին, չմտածելով, որ նրանք նույնպես մեզ նման ցավեր ունեն և այլն, իսկ ուժեղներից մենք ընդամենը միշտ պաշտպանվում ենք։

Կարծում եմ հեղինակը ցանկանում էր ասել, որ բացի մեզանից ապրում են այլ կենդանիներ որոնց պետք է հարգել։ Բացի կենդանիներից պետք է հարգել նաև դիմացինին։

Լրացուցիչ Կրթություն (Հայոց լ․) 17.11.2021

Լրացուցիչ կրթություն (տանը)

Ըստ տրված կաղապարների բարդ նախադասություններ կազմի՛րԻնչպիսի՞ նախադասություններ ստացվեցին:

Այնքան քաղցր է, ինչքան (որքան) կոնֆետը:

Այնպես մաքուր, ինչպես մեր տանը:

Այնտեղ սրճում է, որտեղ (ուր) պետք է:

Երբ զբոսնում էի, հենց այդ ժամանակ սկսվեց անձրև:

Հենց որ գնամ խանութ, անպայման կգնեմ գրենական պիտույքներ:

Քայլել, այնպես որ ոչ ոք չլսի:

Ես կերակուր էի պատրաստում, մինչդեռ նա խաղում էր:

Քանի դեռ ես չեմ մեծացել, ես պետք է իմ մանկությունը վայելեմ:                              :

Ստեց, թե սովորել է:

Հասարակության սոցիալական կազմը (Հասարակագիտություն)

Ինչպես գիտենք մարդը համարվում է հասարակական էակ։ Մենք ամեն մեկս համարվում ենք մարդկային հասարակության անդամ, բացի այդ համարվում են ընտանիքի, ազգի կամ այլ տեղի անդամ։

Հասարակությունը կազմված է տարբեր չափերի խմբերից։ Դրանից մի մասը առաջանում են ինքնաբերաբար, օրինակ դրանցից մեկը ընտանիքն է։ Որոշները ստեղծվում են պետական մարմինների որոշմամբ, օրինակ՝ բանակը։ Խմբերը լինում են կայուն, որոնք գոյություն ունեն երկար ժամանակ, իսկ կան խնմբեր որոնք կարճ գոյություն ունեն։

Սոցիլիական խմբերը համարվում են մարդկանց խավերը, շերտերը և այլն։ Հասարակության հարաբերություն ուսումնասիրող մասնագիտություններից է սոցիոլոգը։

Տնային աշխատանք (Հանրահաշիվ) 16.11.2021

91, 93, 97, 98, 99, 106,

Նշանակենք 5 ռուբլի թղթադրամների քանակը x — ով, այդ դեպքում 10 ռուբլի թղթադրամների քանկակը կլինի y — ով։

Այդ դեպքում կունենանք

{5x + 10y = 70 | => 5x + 10y = 70 | => 5y = 20 | => x = 10 — y

5*{x + y = 10 | => 5x + 5y = 50 | => y = 4 | => y = 6

{x + y = 21 | => x = 31 + 5 / 2 = 18

{x — y = 5 | => y = 31 — 5 / 2 = 13

{5x/100 + 4y/100 = 46 |=> 4*)5x + 4y = 4600|=> {20x + 16y = 18 400|=> 9y = 3600

{4x/100 + 5x/100 = 44 |=> 5*)4x + 5y = 4400|=> {20x + 25y = 22 000‬|=> y = 400 | x = 600

{20x/100 + 50y/100 = 27 |=> {20x + 50y = 2700 |=> 30x = 1 530‬|=> y = 33,6

{50x/100 + 50y/100 = 42,3|=> {50x + 50y = 4 230‬|=> x = 51

{x + y = 22|=> x = 22 + 4/2 = 13

{x — y = 4 |=> y = 22 — 4/2 = 9

4*{3x + 4y = 2500|=> {12x + 16y = 10000|=> 7y = 2800

3*{4x + 3y = 2400|=> {12x + 9y = 7200 |=>y = 400

Տնային աշխատանք (Հանրահաշիվ) 16.11.2021

Խնդիրենր՝ 84, 87, 88, 89, 90

ա)Նշանակենք մայրուղու ճանապարհը x — ով, իսկ գյուղամիջյանը y(x + 5) — ով։

Այսպիսով կունենանք

x + x + 5 = 61

2x = 56

x = 28

բ)Նշանակենք հողածածկ ճանապարհը x — ով, իսկ ասֆալտապատը՝ y(x — 18) ով:

Այսպիսով կունենանք

x + x — 18 = 66

2x = 84

x = 42

Նշ․ երկար ճանապարհը x-ով, այդ դեպքում կարճ ճանապարհը կլինի y(x + 7):

Այսպիսով կունենանք

x + x + 7 = 41

2x = 34

x = 17կմ

y = x + 7 = 24կմ

Պատ՝ y = 24կմ, x = 17կմ

Նշ․ փոքր կողմը x-ով, այդ դեպքում մեծ կողմը y(x + 4):

Այսպիսով կունենանք ըստ պայմանի

P = 2x + 2(x + 4)

P = 4x + 88 = 52

4x = 44

x = 11

y = x + 4 = 15

Պատ՝ x = 11սմ, y = 15սմ

Նշ․ 100 ռուբլի արժեքով տուփերի քանակը x — ով, իսկ 150 ռուբլի արժեքով տութերի քանակը y-ով։

Այսպիսով կունենանք

{100 + 150y = 3500 | => 100x + 150y = 3500 | => 50y = 500 | => x = 30 — y = 20

x + y = 30 | => 100x + 100y = 3000 | => y = 10 | => x = 20

Պատ՝ 100ռ․ = 20, 150ռ․ = 10

Նշանակենք բազկաթոռների արժեքը x — ով, իսկ սեղանինը՝ y — ով։

Այսպիսով կունենանք

{4x + 2y = 36000 | => 4x + 2y = 36000 | => 4y = 8000 | => 4x = 32000

2*|2x + 3y = 22000 | => 4x + 6y = 44000| => y = 2000 | => x = 9000

Պատ՝ բազկաթոռ = 9000, սեղանը = 2000