Առցանց ուսուցում (Մաթեմատիկա)

 1. Թիվը պակասորդով կլորացրե՛ք մինչև տասնորդականները.

բ) 28,2897 ~ 28,2

ե) 80,0388 ~ 80

զ) 6,0999 ~ 6,1

է) 200,18 ~ 200,1

ը) 567,9111 ~ 567,9

 

 1. Թիվը հավելուրդով կլորացրե՛ք մինչև հարյուրերորդականները.

բ) 85,0639 ~ 85,07

դ) 0,9999 ~ 1

զ) 721,8957 ~ 721,9

է) 2,3845 ~ 2,39

ը) 18,0936 ~ 18,1

 

 1. Հաշվե՛ք և պատասխանը կլորացրե՛ք մինչև հարյուրերորդականները.

բ) 12,4589 – 6,27 + 1,395 =7,5839

դ) 0,1 – 0,01 – 0,001= 0,089

 

 1. Թվերը կլորացրե՛ք մինչև հարյուրերորդականները, ապա կատարե՛ք

հաշվումները.

բ) 24,35907 – 14,4346 = 9,92

դ) 11,4444 : 3,52222 = 3,25

 

 1. AB հատվածի երկարությունը 14 սմ է։ Նրա վրա նշված է այնպիսի

M կետ, որ AM = 9 սմ, և այնպիսի K կետ, որ BK  = 3 սմ։ Գտե՛ք

MK հատվածի երկարությունը։

9 + 2 = 12

14 – 12 = 2

 

 1. Հետևյալ թվերը դասավորե՛ք աճման կարգով.

20-ի 7 %-ը, 15-ի 8 %-ը, 90-ի 3 %-ը, 100-ի 5 %-ը

15 8 %, 20-ի 7 %, 90-ի 3 %,100-ի 5 %

Առցանց ուսուցում (Բնագիտություն)

Ի՞նչ է սննդառությունը: Արդյոք բոլո՞ր կենդանի օրգանիզմներն են սնվում:
Օրգանիզմը նյութերը և էներգիան հայթհայթելու գործընթացը կոչվում է սննդառություն։ Այո բոլոր կենդանի օրգանիզմները սնվում են։

2. Ի՞նչ են սննդանյութերը: Կենդանի օրգանիզմներում ինչի՞ համար են դրանք օգտագործվում:

Սննդի մեջ պարունակում են տարբեր նյութեր, որոնք ապահովում են Էներգիան։ Կենդաննի օրգանիզմում դրանք անհրաժեշտ են էներգիա ստանալու համար, աճը և զարգացումը ապահովելու համար։

3. Ի՞նչ գործընթացներ է ընդգրկում սննդառությունը:

4. Ի՞նչ է ֆոտոսինթեզը: Ի՞նչ է առաջանում բույսերում՝ ֆոտոսինթեզի

շնորհիվ: Ինչո՞ւմ է քլորոֆիլի դերը:

Ֆոտոսինթեզը ածխաթթու գազից և ջրից` լույսի ազդեցության տակ օրգանական նյութերի առաջացումն է: Քլորոֆիլը ապահովում է ֆոտոսինթեզի գործընթացը։

5. Բույսերում ի՞նչ օրգանական նյութեր գիտեք: Ի՞նչ դեր ունեն դրանք:

Գլյուկոզան դա օրգանական նյութ է։ Այն բույսին օգնում է մեծանալ։

6. Սննդառության ո՞ր ձեւն է կոչվում ավտոտրոֆ, ո՞րը՝ հետերոտրոֆ:

Հետերոտրոֆ սննդառության հիմնական ձևը պատրաստի սննդի որոնումն ու կլանումն է: Ֆոտոսինթեզը  ածխաթթու գազից և ջրից՝  լույսի ազդեցության տակ օրգանական նյութերի առաջացնում է ֆոտոսինթետիկ գունանյութերի մասնակցությամբ:

7. Արդյոք բոլո՞ր բույսերն են ավտոտրոֆ: Ի՞նչ միջատակեր բույսեր կան: Ներկայացրե՛ք օրինակներ:

Ոչ բոլոր բույսերը ավտոտրոֆ չեն։ միջատակեր բույս է վեներային ճանճորսը, նաև միջատակեր բույս է (Непентес кувшинчиковый)։

8. Ո՞րն է կենդանիների սննդառության առանձնահատկությունը: Կեն-

դանի օրգանիզմների միջեւ սննդային ի՞նչ փոխհարաբերություններ

կան:

9. Շրջապատի կենդանի օրգանիզմներից նշե՛ք ավտոտրոֆները եւ

հետերոտրոֆները: Ի՞նչ գիտեք նրանց մասին:

Մարդը կանաչ բույսերը համարվում են ավտոտրոֆներ են: Իսկ որոշ սնկեր հետերոտրոֆներ են:

10. Ի՞նչ եք կարծում՝ գիշատիչներին անհրաժե՞շտ է պահպանել, թե՞ ոչ:

Ճիշտ ասած ես չգիտեմ,որը ավելի ճիշտ կլինի։ Իմաստ չեմ գտնում գիշատիչ կենդանիներին սպանել։

11. Բնութագրե՛ք այն սննդամթերքը, որն օգտագործում է մարդը: Նշե՛ք,

թե ո՛րն ունի բուսական, ո՛րը՝ կենդանական ծագում:

Մարդը ուտում է զանազան ուտեստներ։ Բուսական է օրինակ կանաչեղենը, մրգերը, բանջարեղենները և այլն։ Իսկ կենդանական են օրինակ ձվերը, միսը, կաթնամթերքը և այլն։

Առցանց ուսուցում (Պատմություն)

Վերգիլիոսը և նրա «Էնեական» պոեմը

Վերգիլիոսը ծնվել է Հարավային Իտալիայում՝ Անդես գյուղում։ Կրթություն է ստացել նախ Կրեմոնայում, ապա Հռոմում, ուր հմտացել է ճարտասանական արվեստում։ Ապրել և ստեղծագործել է Հռոմի հանրապետության կործանման ժամանակաշրջանում։ Եղել է նոր կարգերի հենարան հանդիսացող հասարակական միջին խավերի տրամադրությունների արտահայտիչն ու գաղափարախոսը։ Վերգիլիոսը գրել է երեք մեծ պոետիկ ստեղծագործություն։Դրանք են՝ «Բուկոլիկներ», «Գեորգիկներ» և «Էնեական» պոեմները։ Միջնադարում Վերգիլիոսին վերագրվում էին ևս մի քանի փոքր պոևմներ։ Վերգիլիոսի լավագույն երկը և հին հռոմեական գրականության գլուխգործոցը «Էնեական» էպիկական պոեմն է։ Պոեմում էպիկական լայն կտավի վրա պատմվում է հռոմեացիների ծագման, նրանց առասպելական նախահոր՝ Էնեասի թափառումների, քաջագործությունների և հերոսական կերպարի մասին։ Պոեմը բաղկացած է 12 գրքից, որոնց վերջնական տեսքի բերել հեղինակը չի հասցրել։ Պոեմի առաջին վեց երկերը պատմում են Էնեասի թափառումների, իսկ մյուսները՝ Իտալիայի բնիկների հետ նրա ունեցած կռիվների մասին։ Հատկապես հռչակավոր է պոեմի այն հատվածը, որտեղ պատմվում է Կարթագենում Էնեասի ապաստանելու և Դիդոնե թագուհու հետ նրա սիրային կապի մասին։ Վերգիլիոսը չի ցանկացել իր երկն անավարտ վիճակով հրապարակել ու մահվանից առաջ պատվիրել է այն ոչնչացնել, սակայն Օգոստոս կայսրը, հակառակ բանաստեղծի վերջին կամքի, հրապարակել է «Էնեականը»։

Առցանց ուսուցում (Մայրենի)

 

Վերլուծական աշխատանքների թեմաներ

 • Մեր էպոսի տված դասերը
 • Զրույց Սասունցի Դավթի հետ
 • Թե Թուր Կայծակի ունենայի…
 • Մելիքի նմանների մասին
 • Եթե Փոքր Մհերն այսօր դուրս գար քարայրից…
 • Այլ թեմա

Եթե Փոքր Մհերը դուրս գար ժայռի միջից, առաջին հերթին ես կմտածեի, որ աշխարհում սուտը այլևս չի կառավարում։ Կարծում եմ` բոլորը այդպես էլ կմտածեին։ Հայաստանում բոլորը ուրախ կլինեին տեսնել Փոքր Մհերին։ Միգուցե նա մեզ պատմեր իր կյանքի մասին ավելի մանրամասն, պատմեր, թե ինչ է արել այսքան ժամանակ ժայռի մեջ և այլն։ Նաև մարդիկ նրան պետք է սովորացնեին օգտվել հեռախոսներից, համակարգիչներից, քանի որ նրանց ժամանակներում այդպիսի բաներ չկային։ Կարծում եմ`  նա շատ զարմացած կլիներ, եթե տեսներ, թե ինչպես է զարգացել Հայաստանը։ Սակայն չեմ կարծում, որ սուտը չի կառավարի աշխարհը, քանի որ մարդ իր կյանքում գոնե մեկ անգամ սուտ խոսել է։

Առցանց ուսուցում (Մաթեմատիկա)

 1. Կատարե՛ք բաժանում.

բ) 17,024 ։ 4  = 4,256

ե) 6,25 ։ 125 = 0,05

զ) 10,08 ։ 24 = 0,42

է) 11,223 : 3 = 3,741

ը) 374,17 : 31 = 12,07

 

 1. Կատարե՛ք բաժանում.

բ) 4,221 ։ 0,63 = 06,7

ը) 788,48 ։ 1,28 = 616

ժ) 13,536 ։ 0,423 = 0,000032

 

 1. Կատարե՛ք բաժանում.

զ) 10572 ։ 8,81 = 1 200

է) 888 : 0,37 = 2400

ը) 302 : 0,2 = 1510

 

 1. Կատարե՛ք բաժանում.

բ) (–32,8) ։ (–8,2) = 4

ե) 0,1938 ։ 0,51 = 0,0000038

ը) (–0,0101) ։(–10,1) = 0,0001

Տեսադաս (Մաթեմատիկա)

 

 1. Կատարե՛ք բաժանում.

ա) 8,368 ։ 2 = 4,184

գ) 0,0225 ։ 15 = 0,0015

դ) 10,5 ։ 7 =  1,5

թ) 13,041 : 23 = 0,567

 

 1. Կատարե՛ք բաժանում.

ա) 40,25 ։ 2,3 = 17,5

դ) 9,3456 ։ 10,62 = 0,88

ժա) 0,001 ։ 0,2 = 0,005

 

 1. Կատարե՛ք բաժանում.

ա) 1000 ։ 0,25 = 4000

թ) 4451 : 44,51 = 100

 

 1. Կատարե՛ք բաժանում.

է) (–0,90216) ։ 0,14 = -6,444

Առցանց ուսուցում (Մաթեմատիկա)

 1. Կատարե՛ք բազմապատկում.

բ) 16,387 ⋅ 0,29 = 4,75223

դ) 17,32 ⋅ 896,1 = 15459,832

զ) 0,92 ⋅ 10,03 = 9,2276

ը) 23,57 ⋅ 8,192 = 193,08544

թ) 17,17 ⋅ 17,17 = 294,8089

 

 1. Կատարե՛ք բազմապատկում.

բ) 0,302 ⋅ 5 = 1,510

դ) 14,55 ⋅ 2 = 2 9,10

զ) 6,37 ⋅ 9 = 57,33

ը) 12,5 ⋅ 80 = 1000,0

թ) 31,232 ⋅ 25 = 780,800

 

 1. Կատարե՛ք բազմապատկում.

բ) 200 ⋅ 1,25 = 250,00

դ) 4 ⋅ 2,575 = 10,300

զ) 134 ⋅ 1,73 = 231,82

ը) 9 ⋅ 34,392 = 309,528

թ) 236 ⋅ 7,24 = 1708,64

 

 1. Կատարե՛ք գործողությունները և համեմատե՛ք արդյունքները.

բ) 5,71 ⋅ 23 և 2,8 ⋅ 45

131,33 >  126,0

դ) 4,25 ⋅ 11,1 և 56,8 ⋅ 0,2

47,175  > 11,36

զ) 0,006 ⋅ 1000 և 100 ⋅ 0,083

6,000 <  8,300

 

 1. Կատարե՛ք բազմապատկում.

բ) 8,1 ⋅ (10,1 ⋅ 0,93)

10,1 ⋅ 0,93 = c

9,393 * 8,1 = 76,0833

դ) 9,8 ⋅ 6,5 ⋅ 4,3 = 273,910

զ) 36,2 ⋅ 10 ⋅ 8,5 = 3077,00

 

 1. Կատարե՛ք բազմապատկում.

բ) 0,1 ⋅ 4,767 = 0,4767

դ) 20,02 ⋅ (–11,99) = -240,0398

զ) 12,12 ⋅ 10,01 = 121,3212

է) (–0,72) ⋅ (–0,27) = 0,1944

ը) (–3,61) ⋅ 9,876 = 35,65236

թ) (–0,01) . 43,9 = -0,439

 

 1. Ուղղանկյան կողմերի երկարությունները 6,37 դմ և 10,01 դմ են։

Ուղղանկյան մեծ կողմը փոքրացրել են 3,2 դմ-ով, իսկ փոքր

կողմը՝ 5,5 դմ-ով։ Որքա՞ն է ստացված ուղղանկյան պարագիծը։

10,01 – 3,2  =6,81

6,37 – 5,5 = 0,87

6,81 + 6,81 + 0,87 + 0,87  = 15,36

Պատ՝ 15,36 դմ

 

 1. Գտե՛ք արտահայտության արժեքը.

բ) (56,37 – 43,21) ։ 10 – (2,36 – 2,01) ։ 100

56,37 – 43,21 = 13,16

2,36 – 2,01 = 0,35

13,16 : 10 = 1,1316

0,35 : 100 = 0,0035

1,1316-  0,0035 =  1,3125

 

 1. Երեք ուղիղներ տարված են այնպես, որ

նրանց հատման կետերի քանակը 3 է։

Քանի՞ անկյուն կստացվի այդ ուղիղների

հատումից։

12 անկյուն

 

 1. Երկու քաղաքների միջև եղած ճանապարհը մեքենան կարող է

անցնել 5 ժամում, եթե ընթանա 80 կմ/ժ արագությամբ։ Սակայն

մեքենան ճանապարհի առաջին կեսն անցել է 100 կմ/ժ

արագությամբ, երկրորդը` 50 կմ/ժ։ Ինչքա՞ն ժամանակում է

մեքենան անցել ամբողջ ճանապարհը։

80×5=400

400:2=200

200:100=2

200:50=4

4+2=6

Պատ՝ 6 Ժամ

Красавица-Матрёшка

Задание.

 • Найдите интересные факты о матрёшках. Запишите в блоге.

Вставьте в предложения пропущенные глаголы.
1. Этот автобус всегда поворачевает налево около банка. 2. Старшие братья часто обижают
младших. 3. Родители не разрешили нам погулять в парке. 4. Папа часто визет маму на работу. 5. Не надо обежать старых людей. 6. Мальчик шѐл прямо, потом свернул направо. 7. После занятий в университете мой брат видет в парк свою подругу. 8. Мы разрешили друзьям играть в футбол.