Դասարանական աշխատանք (Հանրահաշիվ) 12.10.2021

1․Գտիր x փոփոխականի արժեքը, եթե՝

 {3x+y=3 | => {3x = 3 |5x = 3 | x = 3/5

+

2x−y=0 | => {2x = 0 |

2․Տրված է երկու գծային հավասարումների համակարգ՝ 

{y+20x=2 | => {y = 2 | => 3y = 6 | => y = 2

+

2y−20x=4 | => {2y = 4 |

Գտիր y փոփոխականի արժեքը:

3․Տրված է գծային հավասարումների համակարգ՝ 

{3a+b=16 | => {3a = 16 | => 4a = 16 | a = 4

+

{a−b=0 | => {a = 0 | => b = 16 — 12 | => b = 4

Գտիր b փոփոխականի արժեքը:

4․Լուծիր հավասարումների համակարգը՝

{x+y=10 | =>x = 10 — y |=> x = 10 — y | x =7

x−y=16 | => 10 — 2y =16 |=> 2y = -6 | y = -3

5․Համակարգը լուծիր գումարման եղանակով՝

 {8y−7x=−10 | => -8x = -12 | => x = 2,25

{8y+x=2 | => 8y = 2 — 2,25 | y = -0,25

6․Համակարգը լուծիր գումարման եղանակով՝

 {2p+z=0 | => {5p = 1 | => p = 1/5

+

−z+3p=1 | => {z = -2p | => z = 2/5

7․Լուծիր համակարգը՝ 

{3y+5x=8 | => {3y = 8 | => 5y = 8 | y = 8/5 = 1,6

5x−2y=0 | => {-2y = 0 | => 5x = 3,2 | x = 0,64

8․Լուծիր հավասարումների համակարգը՝ 

{2x−y=10 | => { 2x — y = 10 | => {6y = 28 | y = 4,6

2* — x−2.5y=9 | => { 2x — 5y = 18 | => {2x = 10 + y | x = 7,3

9․Համակարգը լուծիր գումարման եղանակով: 

{x−5b=5 | => 6x = 31 | x = 5,1

+

5x+2b=26 | => 2b = 26 — 5x | => b = 0,25

Լրացուցիչ Կրթություն (Հայոց լ.) 13.10.2021

Լրացուցիչ կրթություն (տանը)

Կպատասխանես հարցերին:

  • Հաճա՞խ ես օգտվում թարգմանություններից:

Թարգմանություններից օգտվում եմ միայն այն ժամանակ, երբ ես տվյալ բատը չգիտեմ կամ չեմ հիշում:

  • Հիմնականում ո՞ր լեզվով ես ընթերցում, դիտում, լսում: Ինչո՞ւ:

Դիտում եմ և լսում եմ հիմնականում ռուսերեն և անգլերեն լեզվով, իսկ ընթերցում եմ հայերեն լեզվով, սակայն որոշ ժամանակ նաև ռուսերեն լեզվով:

  • Կա՞ դեռևս հայերեն չթարգմանված որևէ նյութ (գիտական, գեղարվեստական, այլ), որի թարգմանությանն անհամբեր սպասում ես:

Այո, շատ եմ ցանկանում ընթերցել Հարրի Փոթերի այլ մասերը հայերեն տարբերակով:

  • Փորձե՞լ ես քո նախաձեռնությամբ, ցանկությամբ որևէ բան թարգմանել: Ըստ քեզ՝ ինչպե՞ս է ստացվել:

Այո, երբեմն բորձում եմ, որոշ մասերը ինձ մոտ ստացվում են, իսկ որոշները այդքան էլ ոչ:

  • Ի՞նչ կառաջարկես՝ դասարանախմբով հայերեն թարգմանելու ու հրապարակելու համար:

Դասարանական աշխատանք (Հայոց լ.) 13.10.2021

 Մի՛ յապաղեր բարի առնել կարօտելոյ, յորժամ ձեռնհաս իցես օգնել նմա: Մի՛ նիւթեր բարեկամի քում չարիս` որ յեցեալ իցէ ի քեզ: Մի՛ թշնամասէր լինիր մարդոյ ի տարապարտուց, զի մի չար ինչ գործիցէ քեզ:   

Մի՛ դանդաղիր բարություն անել կարոտյալին, երբ ձեռնհաս լինես, օգնիր նրան: Մի՛ նյութիր քո բարեկամին քո չարիքը, երբ հենված լինի քեզ վրա: Մի՛ թշնամացիր մարդուն հենց այդպես, որ մի չար ինչ-որ չար բան չգործածի:

յապաղեմ                    — հապաղել, դանդաղել.

մի՛ յապաղեր               -մի՛ հապաղիր, մի՛ դանդաղիր

առնել                            — անել, շինել, ստեղծել, արարել

կարօտեալ                  — խեղճ, կարիքավոր

կարօտելոյ                  — կարոտյալի(ն)

յորժամ                        — երբ, հենց որ

իցես                            — լինես, կլինես, պիտի լինես

մի՛ նիւթեր                    — մի՛ նյութիր

չարիս                            — չարիք

յեցեալ                           — հենված

յուսացեալ                  — հուսացած, հույս դրած

իցէ                                — լինի, կլինի, պիտի լինի

ի տարապարտուց       — հենց այնպես, դատարկ տեղը, իզուր, հանիրավի

ինչ                                — ինչ-որ բան, մի բան

չար ինչ                        — չար (մի) բան

մի գործիցէ                   — չգործվի, չի գործվի, չպիտի գործվի

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

Ձեռնհաս բառի իմաստը բացատրիր` բացատրելով կազմությունը:

Ձեռնհաս = ձեռք + հասնել

Մի բան անելու ունակ՝ կարող, հմուտ, իրավասու:

Հատվածն աշխարհաբար փոխադրի՛ր։

Լաւ են երկու քան զմի, որոց գոն վարձք բարի ի վաստակս նոցա։ Զի եթէ գլորիցի մին` կանգնեսցէ զնա ընկեր իւր. եւ վա˜յ միումն յորժամ գլորիցի, եւ ոչ գուցէ մեւս` որ յարուցանիցէ զնա: 

Լավ են երկուսը քան մեկը, որոնք ունեն բարի վարձ նրանց աշխատանքում: Որովհետև, եթե մեկը գլորվի, կկանգնի երկրորդ ընկերը և վա՜յ մեկին, երբ գլորվի ու չլինի մեկը, որ կբարձրացնի նրան:

քան զմի                   — քան մեկը

գոն                            — կան, գոյություն ունեն

վարձք բարի            — բարի վարձ

ի վաստակս նոցա  — նրանց վաստակ(ներ)ում, նրանց աշխատանքում

գլորիցի                     — գլորվի, կգլորվի, պիտի գլորվի

կանգնեսցէ                — կանգնի, կկանգնի, պիտի կանգնի, կանգնելու է

միումն                       — մեկին

յորժամ                       — երբ, երբ որ

ոչ գուցէ                     — գոյության չունենա, չլինի, չի լինի, չպիտի լինի

յարուցանիցէ            —  բարձրացնի, կբարձրացնի, պիտի բարձրացնի

ՀԱՐՑ ԵՎ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

Գուցէ բառի այսօրվա իմաստը համեմատի՛ր գրաբարյան իմաստի հետ. ի՞նչ առնչություն կա այդ երկու իմաստների միջև։ Հատվածն աշխարհաբա՛ր դարձրու։

Գուցէ գրաբարյան հայերենում նշանակում է <<գոյություն ունենալ>>, իսկ ժամանակակից հայերում <<թերևս>>»:

Հետևությո՛ւ ն արա և դա որպես խրատ գրի՛ր։