Աղաթթվի քիմիական հատկությունները (Քիմիա) || 17.03.2023

Լաբորատոր փորձեր՝  <<Աղաթթվի քիմիական հատկությունները>>

Փորձ 1. Հայտանյութերի (մեթիլնարնջագույն, լակմուս, ֆենոլֆտալեին) գույնի  փոփոխությունը թթվային միջավայրում: 

Փորձ 2. Ցինկի քլորիդի ստացումը`տեղակալման ռեակցիայի օգնությամբ` ցինկի և աղաթթվի փոխազդեցությամբ: Գրեք Ձեր կողմից իրականացրած ռեակցիայի հավասարումը և որոշեք.

Zn + 2HCl + ZnCO+ H2
2Al + 6HCl + 2bCO5 + 3H2
Mg + 2HCl + MgCl2 + H2

ա) ռեակցիայի հետևանքով ստացված աղի զանգվածը (գ)

բ) անջատված ջրածնի ծավալը (լ․ ն․ պ․), եթե փորձի համար վերցրել եք mգ մետաղ:

Փորձ 3. Իրականացրեք չեզոքացման ռեակցիա նատրիումի հիդրօքսիդի և աղաթթվի միջև: Գրեք համապատասխան ռեակցիայի հավասարումը և որոշեք ռեակցիայի  հետևանքով ստացված աղի՝ նատրիումի քլորիդի զանգվածը (գ), եթե փորձի համար  օգտագործել եք նատրիումի հիդրօքսիդի 10գ 10%-անոց լուծույթ:

Փորձ 4. Իրականացրեք փոխանակման ռեակցիա նատրիումի հիդրոկարբոնատի (խմելու սոդա) և աղաթթվի միջև: Գրեք ընթացող ռեակցիայի հավասարումը և հաշվեք ռեակցիան իրականացնելու համար անհրաժեշտ նատրիումի հիդրոկարբոնատի զանգվածը, որպեսզի ռեակցիայի հետևանքով անջատվի 0,05մոլ ածխաթթու գազ:

Սպիտակուցներ․ (Քիմիա) || 27.02.2023

Ի՞նչ են սպիտակուցները

Սպիտակուցները մեծ մոլեկուլներ են, որոնք չափազանց կարևոր, ոչ հազվադեպ՝ անփոխարինելի են օրգանիզմի բազմաթիվ գործառույթներ համար։ Դրանք իրականացնում են բջիջների աշխատանքի մեծ մասը և օգնում են հյուսվածքների և օրգանների գործունեությանը։

Մարդկանց մեծ մասն իր ամենօրյա սննդով ստանում է սպիտակուցների բավարար քանակներ։ Սակայն սպիտակուցների պահանջն առանձնահատուկ նշանակություն է ստանում, երբ ձեր բջիջներն ակտիվ աճելու և վերականգնվելու կարիք ունեն, օրինակ, երբ դուք երեխա եք կամ դեռահաս, հիվանդ եք, վիրահատվել եք կամ եթե հղի կամ կրծքով կերակրող մայր եք։

Օրգանիզմը սպիտակուցները կարող է օգտագործել նաև էներգիա ստանալու համար, հատկապես, եթե դուք բավարար քանակով ածխաջրեր չեք ստանում։

Ինչպե՞ս են սպիտակուցները գործում

Սպիտակուցները բարձր մոլեկուլային օրգանական միացություններ են, որոնք կազմված են ամինաթթուներից: Կան ամինաթթուների 20 տեսակներ, որոնք կարող են շղթաներում միմյանց միանալ տարբեր ձևերով՝ առաջացնելով տարբեր սպիտակուցներ։

Սպիտակուցների տարբեր տեսակներ ունեն տարբեր գործառույթներ։ Օրինակներից են՝

 • հակամարմիններ, որոնք վիրուսների և բակտերիաների դեմ պայքարող սպիտակուցներ են
 • ֆերմենտներ, որոնք բջիջներում քիմիական ռեակցիաներ ստեղծող և նոր մոլեկուլների առաջացմանն օգնող սպիտակուցներ են
 • ազդանշանային սպիտակուցներ, որոնք ազդանշանները տեղափոխում են մարմնի մի շրջանից դեպի մեկ այլ շրջան
 • կառուցվածքային սպիտակուցներ, որոնք բջջին և վերջինիս օրգանոիդներին տալիս են որոշակի ձև և մասնակցում են բջջի ձևի փոփոխմանը
 • տրանսպորտային սպիտակուցներ, որոնք իրականացնում են օրգանիզմում տարբեր ատոմների և մոլեկուլների տեղափոխումը
 • շարժողական սպիտակուցներ, որոնք ապահովում են մկանային կծկումը։

Սպիտակուցների դերն օրգանիզմում 

Մարդու մարմնի բոլոր բջիջների հիմնական ֆունկցիոնալ և կառուցվածքային բաղադրիչները սպիտակուցներ են։ Դրանք շատ տարբեր են իրենց կառուցվածքով և ֆունկցիաներով։ Օրգանիզմում արյան փոխանցման համար պատասխանատու մոլեկուլները, եղունգները, մազերը բոլորը բաղկացած են սպիտակուցներից, ինչպես նաև հորմոնների մեծ մասը և հյուսվածքների բաղադրիչները։ Այսպիսով, բջիջների ամբողջականությունն ու գործառնությունը պահպանելու, առողջության և աճի համար դիետիկ սպիտակուցի համապատասխան օրական չափաբաժինն ապահովելը կենսական նշանակություն ունի։

Չափից քիչ սպիտակուց ընդունում

Սպիտակուցային դեֆիցիտը համարյա միշտ ուղեկցվում է թերսնմամբ։ Կտրուկ սնունդի և հետևքբար սպիտակուցի քչացման հետևանքով, երեխաների քաշը չի համապատասխանում բոյին, իսկ երկարատև թերսնման պատճառով երեխայի բոյը լինում է տարիքին անհամապատասխան։

Չափից ավել սպիտակուցի ընդունում

Սպիտակուցներով հարուստ սնունդը ոչ մի առավելություն չի տալիս։ Ընդհակառակը, կարող է վնաս տալ։ Սպիտակուցի բարձր մակարդակը ծանրաբեռնում է երիկամները և լյարդը, որոնք էլ դժվարանում են ֆիլտրել և օրգանիզմից հանել թափոնները և տոքսինները։ Սա հատկապես կարևոր է հիվանդության ժամանակ երբ մարմինը ջրազրկված է և ծանրաբեռնված օրգանների հետևանքով հավաքված վնասակար նյութերը ավելի են խտանում։

Լաբորատոր փորձ․ Օսլայի բացահայտումը նյութերի մեջ (Քիմիա) || 20.02.2023

Լաբորատոր  փորձեր՝ օսլայի, գլյուկոզի, սախարոզի  հայտնաբերման որակական ռեակցիաները:

Աշխատանքի  համար  անհրաժեշտ  է.

 1. Օսլայի լուծույթներ
 2. Յոդով գունավորված օսլայի լուծույթի անգունացում (տաքացնելու դեպքում):
 3. Լուծույթի գունավորման առաջացում (սառեցնելու դեպքում):
 4. Գունավորման վերականգնում:

Նյութեր  և  ազդանյութեր: Կարտոֆիլ, սպիտակ  հաց, բրինձ, , օսլայի 1% լուծույթ, Լյուգոլի ռեակտիվ՝ յոդի  ջրային  լուծույթ:

Պարագաներ: Փորձանոթներ, կաթոցիչներ, փորձանոթի  բռնիչ:

<>․ Նախագիծ (Քիմիա) || 18.02.2022

<<Կենդանի օրգանիզմի քիմիան>>

Ուղղորդող   հարցերը`

 • Որո՞նք են  կենդանի  օրգանիզմի  հիմնական  տարրերը, որոնք  նաև  անվանում  են   

    կենսական  տարրեր։

Կենսական տարրերը դրանք այն տարրեն են, որոնք առաջացնում են  բարդ օրգանական նյութեր և որոնք ապահովում են կենդանի օրգանիզմի կենսագործունեությունը: Կենսական տարրերը լինում են մակրոտարրեր (մեծ քանակությամբ), միկրոտարրեր (քիչ քանակությամբ) և ուլտրատարրեր (շատ քիչ քանակությամբ):

 • Որո՞նք են  կենդանի  օրգանիզմի  հիմնական  տարրերը՝մակրո-, միկրո-,ուլտրատարրեր։

Մակրոտարերն են՝ Ածխածին — C, Ջրածին — H, Թթվածին — O, Ազոտ — N, Ֆոսֆոր — P, Ծծումբ — S:

Միկրոտարրերն են՝ Մագնեզիում — Mg, Նատրիում — Na, Սիլիցիում — Si, Երկաթ — Fe, Ցինկ — Zn, Պղինձ — Cu, Քլոր — Cl, Բիմմութ — Bi, Ֆտոր — F, Ալյումին — Al, Կալցիում — Ca:

Ուլտրատարրերն են՝ Ոսկի — Au, Արծաթ — Ag, Թալիում — Ti:

 • Ո՞րն է  կենդանի  օրգանիզմի  կառուցվածքային  միավորը, կենդանական  և  բուսական  բջիջների նմանությունները  և  տարբերությունները։

Կենդանի օրգանիզմի կառուցվածքային միավորը բջիջն է: Բջջի բաղադրությունը՝ 70-80% ջուր (անօրգանական), 10-20% սպիտակուցներ, 1-5% ճարպեր, 0.2-2% ածխաջրեր, 0,2-2% նուկլեինաթթուներ։

Կենդանական և բուսական բջիջների միջև կան տարբերություններ, սակայն նրանք ունեն նման կառուցվածք: Բուսական և կենդանական բջիջներն ունեն որոշակի տարբերություններ՝ պայմանավորված կենսագործունեության առանձնահատկություններով:  Կենդանական բջիջների թաղանթը ավելի բարակ է, բայց պարունակում է կորիզ, որը չունեն բուսական բջիջները։ Բուսական բջիջների թաղանթը, ըստ էության, ավելի հաստ է և պատրաստված է ցելյուլոզ պոլիսախարոդից։

 • Ինչու՞  են  գիտնականներն ասում. «Կյանքը՝ սպիտակուցների գոյության ձևն  է։

Գիտնականները ասում են այդպես, որովհետև սպիտակուցները շատ մեծ դեր ունեն մեր կյանքում և դրանց շնորհիվ է, որ մենք ապրում ու շնչում ենք։

 •   Որո՞նք են սպիտակուցների, ածխաջրերի, ճարպերի, նուկլեինաթթուների վիտամինների  գործառույթները կենդանի օրգանիզմում։

Սպիտակուցի հատկություններ – բնափոխում, ռեակցիոն ունակություն, կառուցողական ֆունկցիա, կատալիզային ֆունկցիա, փոխադրական ֆունկցիա, շարժողական ֆունկցիա։
Ածխաջրերի հատկություններ – կառուցողական ֆունկցիա, էներգիական ֆունկցիա։
Ճարպերի հատկություններ — կառուցողական ֆունկցիա, էներգիական ֆունկցիա։
Նուկլեինաթթուների հատկություններ – սպիտակուցների կառուցվածքի մասին տեղեկատվության պահպանում, հաջորդ սերունդներին փոխանցում, սպիտակուցի սինթեզի իրականացումը։

 • Ինչպիսի՞  օրգանական և  անօրգանական  նյութեր  կան  կենդանի  օրգանիզմում:

Օրգանական նյութերն են ՝ սպիտակուցները, ածխաջրերը, սախառոզը, գլյուկոզը, ճարպերը, լիպիդները, գլիկոգենը, օսլան, նուկլեինաթթուները և այլն, իսկ անօրգանական նյութերն են ՝ ջուրը (H2O), կերակրի աղը (NaCl), յոդը (I), թթվածինը (O), աղաթթուն (HCl) և այլն։

Դասարանական աշխատանք || (Քիմիա) 05.12.2022

Թթուներ են կոչվում այն բարդ նյութերըորոնք կազմված են ջրածնի ատոմներից /որոնք կարող են տեղակալվել մետաղի ատոմներով/ և թթվային մնացորդից։

Անթթվածին

Բանաձև — H2S

Անվանում — Ծծմբականջրածնական թթու

Մնացորդ — S2-(սուլֆիդ)

Թթվածնավոր թթուներ

Բանաձև — HNO2

Անվանում — ազոտային թթու

Մնացուրդ — NO2(նիտրատ)

———————————

Բանաձև — HNO3

Անվանում — ազոտական թթու

Մնացորդ — NO3(նիտրատ)

———————————

Բանաձև — HSO4

Անվանում — ծծմբական թթու

Մնացորդ — SO4(սուլֆատ)

______________________

Բանաձև — H2CO3

Անվանում — ածխաթթու

Մնացորդ — CO32 (կարբոնատ)
HCO3 (հիդրոկարբոնատ) 

_______________________

Բանաձև — HSO3

Անվանում — ծծմբական թթու

Մնացորդ — SO2-3 (ծծումբի դիօքսիդ)

————————————

Բանաձև — H2SO4

Անվանում — ծծմբաթթու

Մնացորդ — SO2-4 (սուլֆատ, ծծումբիդ)

———————————

Բանաձև — H2SiO3

Անվանում — մետաղաջրածնային թթու

Մնացորդ — SiO2-3 (սիլիցիումի դիօքսիդ)

______________________

Բանաձև — H3PO4

Անվանում — օրթոֆոսֆորական թթու

Մնացորդ — PO34(ֆոսֆատի իոն)

————————————

Բանաձև — HCH3OO

Անվանում — մեթանէդիոլ

Մնացորդ — CH3OO (մեթիլպերօքս)

_______________________

Բանաձև — HH2PO4

Անվանում -երկջրածնային ֆոսֆատ

Մնացորդ — H2PO24(դիջրածին հիպոֆոսֆիտ)

————————————

Բանաձև — HC17H35COO

Անվանում — ստեարաթթու

Մնացորդ — C17H35COO(թթվային հիմք)

Տնային աշխատանք (Քիմիա) 20.11.2022

Թեմատիկ հարցեր.

 • Ինչպե՞ս  են  դասակարգվում  նյութերն  ըստ  բաղադրության

Նյութերը ըստ բաղադրության դասակարգվում են պարզ և բարդ նյութերի: Պարզ նյութերն են այն նյութերը, որոնք կազմված են միատեսակ քիմիական տարրի ատոմներից: Պարզ նյութերը դասակարգվում են մետաղների և ոչ մետաղների: Բարդ նյութեր են կոչվում այն նյութերը, որոնք կազմված են երկու կամ ավելի քիմիական տարրի ատոմներից: Բարդ նյութերը դասակարգվում են օրգանական և անօրգանական նյութերի:

 • Ինչպե՞ս  են  դասակարգվում  նյութերն  ըստ  ծագումնաբանության

Նյութերը ըստ ծագունաբանության դասակարգվում են ՝ օրգանական և անօրգանական նյութերի: Օրգանական նյութերն են օրինակ ՝ սպիտակուցները, ածխաջրերը, ճարպերը, թթուները և այլն:

 • Անօրգանական  նյութերի  ինչպիսի՞ օրինակներ  գիտեք

Անօրգանական նյութերից են ՝ կարբիդները, կարբոնատները, ածխածնի օքսիդը և այլն։

 • Օրգանական  նյութերի  ինչպիսի՞  օրինակներ  գիտեք։

Օրգանական նյութերն են, օրինակ՝ ճարպերը, ամինաթթուները, գլյուկոզը, բնական գազը նավթը և այլն։

 • Ո՞ր  նյութերն  են  ավելի  շատ, օրգանականը, թե՞ անօրգանականը, պատասխանը հիմնավորեք:

Քանի որ ոչ բոլոր տարրերն են պարունակում ածխածին, այդ պատճառով անօրգանական նյութերը ավելի շատ են։

Դասարանական աշխատանք || Քիմիական ռեակցիանների տեսակները(Քիմիա)

1.Ածխածնի ատոմի կառուցվածքի յուրահատկությունը։

2.Իզորմերի երևույթը իզոմերներ։

3.Հոմոլոգիա երևույթը հոմոլոգներ։

Քիմիական ռեակցիայի տեսակները

Քիմիական երևույթ, քիմիական փոխարկում, քիմիական ռեակցիաների դեպքում առաջանում են նոր նյութեր, նոր ֆիզիկական, քիմիական և ֆիզիոլոգիական հատկություններ։

Քիմիական ռեակցիանների տեսակներն են ՝

 • Միացման — օրինակներ՝ երկու բարդ նյութերի՝ կալցիումի օքսիդի և ջրի փոխազդեցությունից ստացվում է մեկ  ավելի բարդ նյութ՝ կալցիումի հիդրօքսիդ:Երկու պարզ նյութերի՝  ալյումինի և յոդի փոխազդեցությունից առաջանում է մեկ բարդ նյութ՝ ալյումինի յոդիդ:
 • Քայքայման — օրինակներ՝ մեկ բարդ նյութից՝ պղնձի (II) հիդրոքսիդի քայքայումից առաջանում են երկու բարդ նյութ՝ պղնձի (II) օքսիդ և ջուր: Մեկ բարդ նյութի՝ ջրի քայքայումից առաջանում են երկու պարզ նյութ՝ջրածին և թթվածին:
 • Տեղակալման — օրինակներ՝ պարզ նյութ՝ ցինկի և բարդ նյութ աղաթթվի փոխազդեցությունից առաջանում են նոր պարզ նյութ՝ ջրածին և բարդ նյութ՝ ցինկի քլորիդ կամ ցինկի և աղաթթվի փոխազդեցությունը:

Zn+2HCl=H2↑+ZnCl2

 • Փոխանակման — օրինակներ՝ երբ բարդ նյութերի միջև,որտեղ նրանք  փոպանակվում են իրենց բաղադրիչ մասերով:

 • Ջերմանջատիչ — օրինակներ՝ մեթանի այրումը։

Կալցիում (Քիմիա)

Կալցիում

Քիմիական նշան՝ Ca

Կարգաթիվը՝ 20

Այն գտնվում է պարբերական համակարգի 2 խմբի գլխավոր ենթախմբում։ 

Ատոմների արտաքին էլեկտրոնային թաղանթում ունեն էլեկտրոն:

Ունի 6 կայուն իզոտոպ:

Որտեղ է հանդիպում կալցիումը բնության մեջ

Բնության մեջ զգալի քանակներով հանդիպում է կալցիումի ֆոսֆատը՝ Ca2(PO4)2, որից ստանում են սպիտակ ֆոսֆոր, ֆոսֆորական թթու և ֆոսֆորական պարարտանյութեր։

Ստացման եղանակներ

Կալցիումը ստանում են էլեկտրոլիզի ենթարկելով քլորիդի հալույթը։

{\mathsf {4CaO+2Al\rightarrow CaAl_{2}O_{4}+3Ca}}

Ֆիզիկական հատկություններ

Կալցիումը սպիտակ արծաթափայլ, փափուկ մետաղ է։ Հայտնի է ալոտրոպիկ երկու ձևափոխությամբ։ 

Քիմիապես շատ ակտիվ է, միացություններում՝ երկարժեք։ Սովորական ջերմաստիճանում կալցիումը հեշտությամբ փոխազդում է օդի թթվածնի և խոնավության հետ, դրա համար էլ այն պահում են փակ, հերմետիկ անոթներում կամ հանքային յուղի մեջ։

Քիմիական հատկություններ

Օդում կամ թթվածնի միջավայրում տաքացնելիս կալցիումը բոցավառվում է՝ առաջացնելով հիմնական օքսիդը՝ CaO:

{\displaystyle {\mathsf {2Ca+O_{2}\rightarrow 2CaO,}}}

Հայտնի են նաև կալցիումի գերօքսիդները՝ CaO2 և CaC4։ Սառը ջրի հետ կալցիումը սկզբում փոխազդում է արագ, հետո փոխազդեցությունը դանդաղում է՝ Ca(OH)2 թաղանթի առաջացման պատճառով։{\displaystyle {\mathsf {Ca+2H_{2}O\rightarrow Ca(OH)_{2}+H_{2}\uparrow .}}}

Որտեղ են կալցիումը կիրառում

Կալցիումի համաձուլվածքները մեծ կիրառություն ունեն տեխնիկայում։

Որտեղ է հանդիպում կալցիումը օրգանիզմում

Կալցիումը կենսածին և կենսական պրոցեսների բնականոն ընթացքի համար անհրաժեշտ տարր է։ Գտնվում է կենդանիների և բույսերի բոլոր հյուսվածքներում։

Ca անհրաժեշտ է որոշ բջիջների կառուցվածքի ձևավորման, արտաքին բջջաթաղանթների բնականոն թափանցելիության պահպանման, ձկների և այլ կենդանիների ձվաբջիջների բեղմնավորման, մի քանի ֆերմենտների ակտիվացման համար։