Առաջադրանքներ||(Իրավունք)

 • Դպրոցում աշխատող յուրաքանչյուր մանկավարժական աշխատող ուսուցի՞չ է։ Ինչո՞ւ։

Յուրաքանչյուր մանկավարժական աշխատող չի կարող համարվել ուսուցիչ , քանի որ դպրոցում կարող են աշխատել տարբեր գործառույթներ իրականացնող մանկավարժական աշխատողներ, իսկ ուսուցիչը սովորողների կողմից առարկայական ծրագրերի յուրացումը դասապրոցեսի միջոցով ապահովող և այդ գործընթացի համար անմիջականորեն պատասխանատու մանկավարժական աշխատողն է։

 • Դպրոցում աշխատող յուրաքանչյուր ուսուցիչ մանկավարժական աշխատո՞ղ է։ Ինչո՞ւ։

Այո, մանկավարժական աշխատող է, քանի որ նա ուսուցման մեթոդների կիրառման միջոցով համապատասխան գիտելիքների, հմտությունների, կարողությունների ձեռքբերմանը, արժեքային համակարգի ձևավորմանը նպաստող և (կամ) դրանք ապահովող ուսումնական հաստատության աշխատակից է

 • Հանրակրթական ուսումնական հաստատության տնօրենը, փոխտնօրենը մանկավարժակա՞ն, թե վարչական աշխատողներ են։

Ենթադրում եմ և՛ մանկավարժական և՛ վարչական աշխատողներներ են, եթե համապատասխան որակավորման դեպքում համատեղության կարգով  ունեն  շաբաթական մինչև ութ դասաժամ ուսումնական ծանրաբեռնվածություն:

 • Հանրակրթության մասին օրենքի 25-րդ հոդվածի 4-րդ կետում գրված է․ «4. Պետական ուսումնական հաստատության մեկ դրույքով պաշտոնավարող վարչական աշխատողը համապատասխան որակավորման դեպքում համատեղության կարգով կարող է ունենալ շաբաթական մինչև ութ դասաժամ ուսումնական ծանրաբեռնվածություն:» Կարելի՞ է այդ վարչական աշխատողին համարել ուսուցիչ։

Ըստ սահմանված կարգի կարելի է համարել ուսուցիչ:

Իրավաբանական անձ հասկացությունը||(Իրավունք)

Առևտրային և ոչ առևտրային իրավաբանական անձինք

Առաջադրանք՝

Իրավաբանական անձի հիմնական դրույթները սահմանելու համար կարդալ քաղաքացիական օրենսգրքի Գլուխ 5-ի հոդվածները

Որպես հավելում կարդալ սույն հոդվածը՝

Քաղաքացու ձեռնարկատիրական գործունեությունը

1. Ձեռնարկատիրական գործունեություն իրականացնելու համար քաղաքացին իրավունք ունի ստեղծել տնտեսական ընկերություններ կամ լինել դրանց մասնակիցը:

2. Քաղաքացին, որպես անհատ ձեռնարկատեր հաշվառվելու պահից, իրավունք ունի, առանց իրավաբանական անձ կազմավորելու, զբաղվել ձեռնարկատիրական գործունեությամբ: Քաղաքացիներն առանց պետական գրանցման կամ հաշվառման (առանց իրավաբանական անձ կազմավորելու կամ անհատ ձեռնարկատեր գրանցվելու) իրավունք ունեն զբաղվելու ձեռնարկատիրական գործունեությամբ, եթե հանդիսանում են արտոնագրային վճար վճարողներ կամ գյուղատնտեսական արտադրանք արտադրելու նպատակով կնքել են համատեղ գործունեության պայմանագիր: Գյուղատնտեսական արտադրությամբ զբաղվող քաղաքացիները ձեռնարկատիրական գործունեության սուբյեկտ են հանդիսանում միայն տվյալ համատեղ գործունեության պայմանագրի սահմաններում:

3. Քաղաքացիների` առանց իրավաբանական անձ կազմավորելու իրականացվող ձեռնարկատիրական գործունեության նկատմամբ կիրառվում են սույն օրենսգրքով առևտրային կազմակերպություններ համարվող իրավաբանական անձանց գործունեությունը կարգավորող կանոնները, եթե այլ բան չի բխում օրենքից, այլ իրավական ակտերից կամ իրավահարաբերության էությունից:

Գործնական աշխատանք||(Իրավունք)

Գործնական աշխատանք․ հենվելով սեփական փորձի վրա  պատասխանեք հարցերին․

 • ե՞րբ եք գնահատվում

Մեր դպրոցում սովորողները գնահատվում են ամեն ամսվա և ամեն կիսամյակի վերջում։

 • ո՞վ է գնահատում

Դպրոցում ուսուցիչը և մանկավարժները, իսկ առօրյաում մարդիկ։

 • ի՞նչն են գնահատում

Տեսքը, բնավորությունը, արարքները և այլն։

 • ինչպե՞ս են գնահատում

Պատասխանեք «Ինչո՞ւ գնահատել» հարցին։

https://www.mskh.am/am/44761 -գնահատումը Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրում

Փորձեք մեկնաբանել «գնահատումը, որպես սովորողի խրախուսման և շարունակական զարգացումն ապահովող միջոց» արտահայտությունը։

Փորձեք ձևակերպել գնահատման գործընթացի գործառույթներ։

Փորձեք ձևակերպել գնահատման գործընթացի սկզբունքներ։

«13. Չափորոշչով սահմանվում են հանրակրթության հիմնական ծրագրերի բովանդակության հետևյալ բաղադրիչները՝

1) գիտելիք.

2) հմտություն.

3) դիրքորոշում.

Այս բաղադրիչներից ո՞րը ի՞նչ ձևով կգնահատեք։ Բերեք օրինակներ։

1) Սովորողի գիտելիքները կարելի է գնահատել դասը ամփոփող փոքր ու ոչ դժվար հարցման կամ գրավոր աշխատանքի միջոցով։ Բանավոր հարցումը լավ է այն սովորողների համար, որոնք դժվարանում են գրավոր նեկայացնել իրենց աշխատանքը։ Իսկ գրավոր աշխատանքը լավ է այն սովորողների համար, որոնք դժվարանում են բանավոր նեկայացնել իրենց աշխատանքը։
2) Սովորողի հմտությունները նույնպես կարելի է գնահատել դասը ամփոփող փոքր ու ոչ դժվար հարցման կամ գրավոր աշխատանքի միջոցով։ Իսկ որոշ առարկաների (քիմիա, ֆիզիկա, երգ, պար, տեխնոլոգիա և այլն) հմտությունները կարելի է գնահատել փորձերով ու գործնական աշխատանքով։

Դասարանական աշխատանք||(Իրավունք)

Թվարկել Հայաստանում գործող նախարարությունները և ներկայիս գործող նախարարների անուն և ազգանունը։

1․ Աշխատանքի և սոցիալական բաժնի նախարարություն։
Նախարար՝ Նարեկ Մկրտչյան։

2․ Առողջապահության նախարարություն։
Նախարար՝ Անահիտ Ավանեսյան։

3․ Արդարադատության նախարարություն։
Նախարարի պարտականությունները կատարող՝ Գրիգորի Մինասյան։

4․ Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն։
Նախարար՝ Արմեն Փամբուխչյան։

5․ Առտաքին գործերի նախարարություն։
Նախարար՝ Արարատ Միրզոյան։

6․ Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն։ Նախարար` Ռոբերտ Խաչատրյան

7․ Էկոնոմիկայի նախարարություն։
Նախարար` Վահան Քերոբյան։

8․ Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն։ Նախարար` Վահրամ Դումանյան

9․ Շրջակա միջավայրի նախարարություն
Նախարար` Հակոբ Սիմիդյան

10․ Պաշտպանության նախարարություն
Նախարար` Սուրեն Պապիկյան

11․ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
Նախարար` Գնել Սանոսյան։

12․ Ֆինանսների նախարարություն
Նախարար՝ Տիգրան Խաչատրյան։

Սովորողի իրավունքները

 1. Յուրաքանչյուր սովորող ունի կրթություն ստանալու և ուսումնական հաստատություն ընտրելու իրավունք:
 2. Պետական համապատասխան մարմինները ստեղծում են անհրաժեշտ պայմաններ սովորողի անհատականության դրսևորման, տաղանդի, մտավոր և ֆիզիկական ունակությունների զարգացման համար` հիմնելով հանրակրթական, մասնագիտական դպրոցներ, մարզական, տեխնիկական և մշակութային ստեղծագործական մանկական կենտրոններ և այլն:
 3. Պետական համապատասխան մարմինները մշակում և իրականացնում են տաղանդավոր սովորիողների հայտնաբերման, նրանց դաստիարակության և կրթության կազմակերպման համապատասխան ծրագրեր:
 4. Միջնակարգ կրթությունը պետական ուսումնական հաստատություններում անվճար է:
 5. Յուրաքանչյուր սովորող երեխա ունի պետական ուսումնական հաստատություններում մրցութային հիմունքներով անվճար բարձրագույն և այլ մասնագիտական կրթություն ստանալու իրավունք:
 6. Պետական համապատասխան մարմիններն ապահովում են սովորողի կրթության և մասնագիտական պատրաստության համար անհրաժեշտ տեղեկատվության և նյութերի տրամադրման մատչելիություն:
 7. Սովորողի խնամքն ու դաստիարակությունն իրականացվում են հիմնականում ընտանիքում, որոնց պատասխանատվությունը կրում են ծնողները կամ այլ օրինական ներկայացուցիչները, ինչպես նաև պետության կողմից լիազորված պետական մարմինները: Նրանք ստեղծում են անհրաժեշտ պայմաններ երեխայի լիարժեք զարգացման, դաստիարակության, կրթության, առողջության պահպանման, ընտանիքում և հասարակության մեջ ինքնուրույն կյանքի նախապատրաստման համար:
 8. Սովորողի լիարժեք խնամքը և դաստիարակությունն ապահովելու նպատակով պետությունը օգնություն են ցույց տալիս ծնողներին կամ այլ օրինական ներկայացուցիչներին` սովորող երեխայի բարեկեցությունն ապահովելու համար, խրախուսում են ընտանիքին աջակցող հոգեբանական, մանկավարժական խորհրդատվական ծառայությունների գործունեությունը:

 • Սովորողը իրավուքն ունի չմասնակցելու ուսումնական պարապմունքին, եթե դրա անհրաժեշտությունը կա։
 • Սովորողը իրավունք ունի լքել դասարանը, եթե դրա անհրաժեշտությունը կա։
 • Սովորողը իրավունք ունի դասի ժամանակ աշխատել հեռախոսով։
 • Սովորողը իրավուքն ունի ազատ արտահայտել իր միտքը։