Օլիմպիադայի խնդիրներ

1․Քանի՞ հատ երկնիշ թիվ կա, որոնցից յուրաքանչյուրի միավորը առանց մնացորդի բաժանվում է տասնավորին։
1) 22 2) 27 3) 32 4) 23

  1. Առավելագունը քանի՞ հատման կետ կունենան զույգ առ զույգ հատվող 4 ուղիղները։
    1) 6 2) 5 3) 4 4) այլ պատասխան
  1. Թիվը 3-ի և 6-ի բաժանելիս ստացված մնացորդների գումարը հավասար է 7-ի։ Գտնել այդ մնացորդների արտադրյալը։
    1) 6 2) 10 3) 12 4) հնարավոր չէ որոշել

4․C կետը AB հատվածի միջնակետն է, իսկ D կետը՝ BC հատվածի միջնակետը։ AC և CD
հատվածների միջնակետերի հեռավորությունը 12 սմ է։ Գտնել AB հատվածի երկարությունը։
1) 24 սմ 2) 28 սմ 3) 32 սմ 4) 36 սմ

5․ AOC անկյան կից BOC անկյան ներքին տիրույթում տարված է OD ճառագայթը այնպես, որ COD
անկյունը 420 է։ Գտնել AOC և BOD անկյունների կիսորդներով կազմված անկյունը։
1) 138 2) 111 3) 69 4) այլ պատասխան

1)86 , 219 , 86

7․Քանի՞ կենտ բաժանարար ունի 1∙2∙3∙4∙5 թիվը։
1) 2 2) 3 3) 4 4) այլ պատասխան

8.Դիցուք n և m բնական թվերն այնպիսին են, որ 3𝑛2 − 2𝑛𝑚 = 53: Գտնել 𝑛 + 𝑚 արտահայտության արժեքը։
1) 132 2) 141 3) 153 4) 211

9․Մի թվի եռապատիկը 60-ով մեծ է մյուս թվի կրկնապատիկից։ Որքանո՞վ է առաջին թվի 75%-ը մեծ երկրորդ թվի 50%-ից։
1) 10 2) 12 3) 15 4) 20

Խնդիրներ

Հացատանը աշխատում է 24 աշխատող։ 12 աշխատողը պատրաստում են հաց ամեն օր,իսկ մյուս 12 — ը հացը պատրաստում են օրը մեջ։ Քանի հաց կպատրաստեն նոյեմբեր ամսի ։

222 – 444 քանի՞ ամբողջ թվեր գոյություն ունեն, որոնց մեջ 3 թվանշանն է պարունակվում։

Գաթա պատրաստելու համար հարկավոր էր 5կգ ալյուր և 3 ձու: Մեկ գաթան հերիքում էր միայն 5 հոգուն: Հյուր են գալիս 45 հոգի: Քանի կգ ալյուր է և ձու է հարկավոր պատրաստելու գաթան:

Դասարանում կա 30 աշակերտ:Նրանք նստած են զույգերով, ընդ որում յուրաքանչյուր տղայի կողքին նստած է աղջիկ, իսկ աղջիկների ուղիղ կեսի կողքին նստած է տղա:Քանի՞ տղա կա դասարանում:

Վեցուկես ժամ հետո կլինի ժամը չորսը կեսգիշերից հետո:Հիմա ժամը քանի՞սն է:

Գտեք օրինաչափությունը

16, 256, 128, 16 384, 8 192‬….

Լալան ունի կոնֆետներ։ Զեբրին տվեց 5 կոնֆետ, փղին՝8։ Լալան նրան թողեց 6 կոնֆետ, իսկ մնացածը տվեց արջին։ Հայտնի է, որ զեբրի փղի ու արջի կոնֆետների քանակին գումարած 36 կոնֆետ կլինի Լալայի կոնֆետների կրկնապատիկը։ Ինչքան կոնֆետ ուներ Լալան։

Նախագիծ (Կրթահամալիրում սովորողների թվի հաշվառումը)

Արևելյան դպրոց՝   331

Արևմտյան դպրոց՝   277

Հարավային դպրոց՝   205

Հյուսիսային դպրոց՝   228

Միջին դպրոց՝   412

Ավագ դպրոց՝   282

Քոլեջ՝  238

Արևելյան դպրոց՝   395

Արևմտյան դպրոց՝   311

Հարավային դպրոց՝    395

Հյուսիսային դպրոց՝   289

Միջին դպրոց՝   529

Ավագ դպրոց՝    481

Քոլեջ՝   232

Խնդիրներ

1. Մի երկրում կան միայն 7, 8 և 9 թվանշանները: Քանի՞ եռանիշ թիվ կա այդ երկրում:

33

2. Մեծ քառակուսու մակերեսի ո՞ր մասն է ստվերագծված:

Подпись отсутствует

4/16

3. Բեռնատարներից առաջինում 4 անգամ ավելի շատ բեռ էին բարձել, քան երկրորդում: Երկրորդ բեռնատարում 24 տոննայով քիչ բեռ էին բարձել, քան առաջինում: Քանի՞ տոննա բեռ էին բարձել երկրորդ բեռնատարում:

4 — 1 = 3

24 : 3 = 8

4. Քառակուսու պարագիծը 24 սմ է: Գտեք այդ քառակուսու մակերեսը:

24 : 4 = 6

6 x 6 = 36

5. Գտեք 50-ից մեծ այն երկնիշ թիվը, որը պատիկ է 5-ին, և որի թվանշանների գումարը 8 է:

80

6. Գերանը պետք է սղոցելով բաժանել 10 մասի: Յուրաքանչյուր սղոցումը տևում է 4 րոպե: Քանի՞ րոպեում կավարտվի ամբողջ աշխատանքը:

8 x 4 = 32

7. Որքա՞ն է CD հատվածի երկարությունը՝ արտահայտված սանտիմետրերով, եթե AD=125մմ, AB=25մմ, BC=70մմ:

Подпись отсутствует

125 — 25 — 70 = 30մմ

1սմ = 10մմ

30մմ = 3սմ

8. Գտեք հետևյալ պատկերներից մեծի մակերեսը:

Подпись отсутствует

1)5 + 7 = 12

10 x 12 = 120

4 x 7 = 28

120 + 28 = 148

2)11 — 4 = 7

7 + 6 = 13

13 x 6 = 78

11 x 7 = 77

78 + 77 = 155

9. Երեք իրար հաջորդող բնական կենտ թվերի գումարը 225 է: Ո՞րն է այդ թվերից ամենափոքրը:

84

10. Երեք ծառայող 9510 դրամ ստացան։ Եթե առաջինը 410 դրամով պակաս ստանար, երկրորդը՝ 550-ով ավելի, իսկ երրորդը՝ 140-ով պակաս, բոլորը հավասար վարձատրված կլինեին։ Որքա՞ն ստացավ երկրորդը:

9510 — 140 — 410 — 550 = 9510

9510 : 3 = 3170

3170 — 550 = 2620

Դասարանական աշխատանք (Ընտրություն)

Ուսումնական սեպտեմբեր

17.09.20

Լուծում և քննարկում ենք մասերով խնդիրները`

31.

2x – 70-3=x

x – 73 =0

32.

247 – 101 – 98 = 48

33.

428 – 218 = 210

4 – 1 = 3

210 : 3 = 70

70 x 3 = 280

34.

49 – 11 : 2 = 19

35.

66 – 15 : 3 = 17

36.

 46 – 12 = 34

46 – 34 = 12

37.

4 + 3 = 7

84 : 7 = 12

Առցանց ուսուցում (Ընտրություն)

1. Վարդանը գումարեց ամսվա բոլոր հինգշաբթի օրերի ամսաթվերը և ստացավ 85: Ի՞նչ թիվ կստանար
Վարդանը, եթե գումարեր ամսվա բոլոր ուրբաթ օրերի ամսաթվերը:
1) 58 2) 66 3) 89 4) 90

Ուրբաթ օրերի ամսաթվերի գումարը 90 է, քանի որ որբաթ օրվա ամսաթիվը 1 — ով մեծ է հինգշաբթի օրվա ամսաթվից։

2. Արմենը հաշվեց 10-ից մեծ և 20-ից փոքր բոլոր պարզ թվերի արտադրյալը: Քանի՞ բաժանարար ունի
Արմենի ստացած թիվը:
1) 8 2) 12 3) 16 4) այլ պատասխան

Այլ պատասխան, քանի որ Արմենի ստացված թիվը կարող է բաժանվել զանզան թվերի։

3. Քանի՞ եղանակով է հնարավոր 432104321043210 տասնհինգանանիշ թվից ջնջել երկու թվանշան
այնպես, որ ստացված տասներեքանիշ թիվը բաժանվի 45-ի:

4. 8×8 շախմատային դաշտի բոլոր սպիտակ վանդակների պարագծերի գումարը 640 սմ է: Ինչքա՞ն է
շախմատային դաշտի մակերեսը:
1) 1600 սմ2
2) 2400 սմ2
3) 3200 սմ2
4) այլ պատասխան

4 * 8 = 32

640 : 32 = 20

20 : 4 = 5

5 * 8 = 40

40 * 40 = 1600

5. Հաշվել գումարը. 2+6+10+14+…+194+198+202
1) 5100 2) 5202 3) 5304 4) այլ պատասխան

р4гетгтт

 

tj47h5erth

8. Երկու թվերի գումարը 140 է, իսկ այդ թվերից մեկի կրկնապատիկը մյուսին բաժանելիս քանորդում
ստացվում է 5, մնացորդում՝ 14: Գտնել այդ թվերի տարբերությունը:
1) 34 2) 42 3) 52 4) այլ պատասխան

9. 300-ից մեծ և 800-ից փոքր քանի՞ բնական թիվ կա, որոնք առանց մնացորդի բաժանվում են 7 և 11
թվերից միայն մեկին:
1) 103 2) 110 3) 117 4) այլ պատասխան
10. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 թվերը բաժանել են երկու քառյակների այնպես, որ մի խմբի թվերի արտադրյալը
հավասար է մյուս խմբի թվերի արտադրյալին: Նշվածներից ո՞ր երկու թվերը չեն կարող գտնվել նույն
խմբում:
1) 2 և 9 2) 4 և 5 3) 5 և 8 4) 4 և 10
11. 255 մ երկարությամբ գնացքը թունելն անցավ 1 րոպեում, իսկ այդ գնացքի ուղևորը նկատեց, որ թունելն
անցել է 45 վայրկյանում: Քանի՞ մետր է թունելի երկարությունը:
12. 3 խնձորը և 4 սալորը միասին կշռում են այնքան, որքան 5 տանձը: 1 խնձորը 2 սալորից ծանր է 50 գ-ով:
Քանի՞ գրամով է խնձորը ծանր տանձից:
13. Գտնել 81 ∙ 82 ∙ 83 ∙. . . . .∙ 98 ∙ 99 − 254 արտահայտության արժեքի վերջին երեք թվանշաններով
առաջացած եռանիշ թիվը:
14. Աշակերտը 3 օրում կարդաց գիրքը: Առաջին օրը նա կարդաց գրքի 20%-ից 16 էջ ավելի, երկրորդ օրը՝
մնացածի 30%-ից 20 էջ ավելի, իսկ երրորդ օրը՝ մնացածի 75%-ը և վերջին 30 էջը: Քանի՞ էջ ունի գիրքը:
15. Ինչ-որ բնական թիվ 21-ի բաժանելիս քանորդում և մնացորդում ստացվում են հավասար թվեր: Այդ
նույն թիվը 33-ի բաժանելիս քանորդում և մնացորդում նույնպես ստացվում են հավասար թվեր: Գտնել
այդ թիվը:

 

Տնային աշխատանք (Ընտրություն)

14. Առյուծը թաքնված է երեք դռներից մեկի հետևում: Դուռ 1-
ի վրա գրված է. «Առյուծն այս
դռան հետևում չէ»: Դուռ 2-
ի վրա գրված է. «Առյուծն այս դռան հետևում է»: Դուռ 3-
ի վրա
գրված է. «2+ 3 = 5»: Երեք դռների վրա գրված նախադասություններից միայն մեկն է
ճիշտ: Ո՞ր դռան հետևում է առյուծը:
(A) դուռ 1-
ի (B) դուռ 2-
ի (C) դուռ 3-
ի
(D) Առյուծը կարող է լինել բոլոր երեք դռների հետևում:
(E) Առյուծը կարող է լինել և՛ դուռ 1-
ի, և՛ դուռ 2-
ի հետևում:

C

15. Երկու աղջիկ՝ Լիլիթն ու Մանեն, և երեք տղա՝ Արամը, Գուրգենն ու Երվանդը, խաղում են
գնդակով: Երբ գնդակն աղջկա մոտ է, նա այն նետում է մյուս աղջկան կամ տղաներից
մեկին: Երբ գնդակը տղայի մոտ է, նա այն նետում է մեկ այլ տղայի, բայց ոչ այն տղային,
որից այդ պահին ստացել է գնդակը: Լիլիթը սկսում է խաղը՝ գնդակը նետելով Արամին:
Ո՞վ հինգերորդը կնետի գնդակը:

դ)

16. Նունեն ցանկանում է թվեր գրել նկարում բերված եռանկյունաձև
աղյուսակի յուրաքանչյուր փոքր եռանկյան մեջ: Ընդհանուր կողմով
ցանկացած երկու փոքր եռանկյունում գրված թվերի գումարը պետք է լինի
նույնը: Նունեն արդեն գրել է երկու թիվ: Որքա՞ն է եռանկյունաձև
աղյուսակի բոլոր բջիջներում գրված թվերի գումարը:

C)

17. Երկուշաբթի Անահիտը մի նկար է ուղարկում իր հինգ ընկերներին: Մի քանի օրվա
ընթացքում բոլորը, ովքեր ստանում են այդ նկարը, հաջորդ օրն այն ուղարկում են իրենց
երկու ընկերոջ, որոնք դեռ չեն տեսել նկարը: Շաբաթվա ո՞ր օրը այդ նկարը տեսած
մարդկանց թիվն առաջին անգամ կգերազանցի 100-
ը:

a)

18. Խորանարդի նիստերը ներկված են սև, սպիտակ կամ մոխրագույն այնպես, որ
հանդիպակաց նիստերը տարբեր գույների են: Պատասխանի տարբերակներում
բերվածներից ո՞րը չի կարող լինել այդ խորանարդի փռվածքը:

 

19. Ռուբենը կատարում է նկարում բերված հաշվարկը, որտեղ A, B, C
և D
տառերից յուրաքանչյուրին համապատասխանում է մեկ թվանշան
և
տարբեր տառերին համապատասխանում են տարբեր թվանշաններ: Ո՞ր
թվանշանն է համապատասխանում B-ին:

e)

20. Չորս զատիկ նստած է 4×4 չափի ցանցի տարբեր
վանդակներում (տե՛ս նկարում սկզբնական
դիրքը): Նրանցից մեկը քնած է և չի շարժվում:
Ամեն անգամ, երբ լսվում է սուլոց, մյուս 3
զատիկները տեղաշարժվում են հարևան ազատ վանդակ: Նրանք կարող են շարժվել
վերև, ներքև, աջ կամ ձախ, բայց չի թույլատրվում վերադառնալ այն վանդակներ, որոնցից
նրանք հենց նոր տեղաշարժվել են: Պատասխանի տարբերակներից ո՞րը կարող է լինել
զատիկների դասավորվածությունը չորրորդ սուլոցից հետո:

c)

21. Գրատախտակին գրված են 3, 5, 2, 6, 1, 4, 7 թվերը: Միքայելը դրանցից ընտրում է 3 թիվ,
որոնց գումարը 8 է: Նարեկն այդ նույն թվերից ընտրում է 3 թիվ, որոնց գումարը 7 է:
Տղաների ընտրած թվերից քանի՞սն են ընդհանուր:

22. A, B, C, D
և E գնդակների զանգվածներն են
30 գ, 50 գ, 50 գ, 50 գ կամ 80 գ (տե՛ս նկարը):
Տարբեր գնդակներին համապատասխանում են տարբեր զանգվածներ: Ո՞ր
գնդակի զանգվածն է 30 գ:y

B)

23. Արմենը A, B
և C տարբեր թվանշաններից կազմում է 6-նիշ թվեր, որոնք բաղկացած են երեք
հատ A-ից, երկու հատ B-ից
և մեկ հատ C-ից: Պատասխանի տարբերակներում բերվածներից
որի՞ն չի կարող հավասար լինել Արմենի կազմած հնարավոր ամենամեծ 6-նիշ թիվը:

B)

24. Մարիամի
և նրա մոր տարիքների գումարը 36 է, իսկ Մարիամի մոր ու տատիկի
տարիքների գումարը՝ 81: Քանի՞ տարեկան էր Մարիամի տատիկը, երբ Մարիամը ծնվեց:

25. Կարենն ուզում է 2, 3, 4, …, 10 թվերը բաժանել մի քանի խմբի այնպես, որ բոլոր խմբերում
թվերի գումարը լինի նույնը: Առավելագույնը քանի՞ խումբ կարող է ստանալ Կարենը: