Տնային աշխատանք|| (Աշխարհագրություն) 19.12.2022

Ըստ 2022 թվականի տվյալների Հայաստանի բնակչության թիվը կազմում գրեթե 3.000.000, իսկ Կուբայինը՝ գրեթե 11,400.000: Տարբերությունը բավականին մեծ է մոտ 8․400․000:

Կուբայում ավելի շատ են գերակշռում մեծահասակները՝ մոտ 45-59 տարիքային անձինք, իսկ Հայաստանում ավելի շատ են գերակշռում միջին տարիքայինները՝ մոտ 25-34 տարեկան։ Փոքրահակաները՝ այսինքն 0-9 տարեկան անձինք, Հայաստանում կազմում են մոտ 3,7-3,8%(դա արական սերը) և 3,3-3,4%(դա իգական սեռը), իսկ Կուբայում՝ 2,7-2,8%(դա արակն սեռը) և 2,5-2,7%(դա իգական սեռը)։ Այսպիսով կարելի եզրակացնել, որ Կուբան ավելի նվազող է, իսկ Հայաստանը աճող։

Կյանքի տևողություն

Հայաստանում կյանքի տևողությունը ընդհանուր կազմում է 73,69, կանանց մոտ 76, իսկ տղամարդկանցը՝ 70:

Իսկ Կուբայում կյանքի միջին տևողություն ընդհանուր կազմում է 78,50, կանանց մոտ` 80, իսկ տղամարդկանց մոտ՝ 76:

Ինչպես հասկաաք Կուբայի մարդկանց կյանքի միջն տևողությունը ավելի մեծ է, քան Հայաստանինը և դա իհարկե բավականին լավ է։

Խտությունը

ազք

Ըստ 2022 թվականի տվյալների ՀՀ բնակչության միջին խտությունը 103 մարդ/կմ2 է։ Խտությունն առավել մեծ է Արարատյան դաշտում, որը ՀՀ տարածքի մոտ 26,7 %-ն է, և որտեղ ապրում էընղհանուր բնակչության ավելի քան 50 %-ը։ Առավել նոսր են բնակեցված ՀՀ լեռնային սահմանամերձ որոշ բնակավայրեր։

Ըստ 2022 թվականի տվյալների Կուբայի բնակչության միջին խտությունը կազմում է 99մարդ/կմ2 է։ Ամենաշատ բնակեցված տարածքը՝ Ciudad Habana-ում, մոտ 5000 մարդ/կմ2 է:

Կուբայի խտությունը ավելի անհավասարաչափ է քան Հայաստանինը, քանի որ այնտեղ շատ են գերակշռում այն տարածքները, որոնց խտությունը կազմում է 30-ից քիչ մարդ/կմ2։

Ուրբանիզացիա

Ուրբանիզացումը պատմական գործընթաց է, որին բնորոշ է քաղաքային բնակավայրերի աճը, քաղաքային բնակչության տեսակարար կշռի մեծացումը բնակչության ընդհանուր թվաքանակում, քաղաքների դերի մեծացումը և քաղաքային ապրելակերպի տարածումը:

Հայաստանում 2011 թվականի համեմատ Հայաստանը զգալի քանակությամբ աճ է գրանցել ուրբանիզացիայի որորտում։ 2021 թվականին Հայաստանում քաղաքային բնակչության տեսակարար կշիռը մնացել է գրեթե անփոփոխ՝ շուրջ 63,43 տոկոս։ Այնուամենայնիվ, 2021 թվականը Հայաստանում դեռևս գագաթնակետն է։ Քաղաքային բնակչությունը վերաբերում է քաղաքային կենտրոններում ապրող ընդհանուր բնակչության տեսակարար կշռին։

Կուբայում նույնպես 2011 թվականի համեմատ զգալի աճ է գրանցվել ուրբանիզացիայի ոլորտում։ Կուբայի քաղաքային բնակչության մասնաբաժինը կազմում է մոտ 77,29 տոկոս:

Տնային աշխատանք (Աշխարհագրություն) 28.11.2022

Ըստ 2022թվականի տվյալների Հայաստանի բնակչության թիվը կազմում է մոտ 2.963.243, իսկ Ջամաիկաինի՝ 2.961.167 (տարբերությունը չնչին է՝ 2 076)։

Տեսնելով այս երկու աղյուսակները կարող ենք հասկանալ,որ Հայաստանում ավելի շատ են գերակշռում միջին տարիքի մարդիկ՝ 30-39, իսկ Ջամաիկիայում ավելի երիտասարդները՝ 20-29:

Կյանքի տևողություն

Հայաստանում կյանքի տևողությունը ընդհանուր կազմում է 73,69, կանանց մոտ 76, իսկ տղամարդկանցը՝ 70:

Իսկ Ջամաիկայում կյանքի ընդհանուր տևողությունը կազմում է՝ 72.24, կանանց մոտ 75, իսկ տղամարկանցը՝ 69:

 ԱՀԿ-ն հայտնել է, որ կյանքի տևողությունը ամբողջ աշխարհում ավելացել է։ Ըստ գլոբալ միջին հաշվարկների՝ 2012 թվականին ծնված իգական սեռի կյանքի ակնկալվող մահվան տարիքը կազմում է 73 տարեկանը, իսկ արական սեռինը՝ 68։ 


Խտություն

Ըստ 2010 թվականի տվյալների ՀՀ բնակչության միջին խտությունը 110 մարդ/կմ2 է։ Խտությունն առավել մեծ է Արարատյան դաշտում, որը ՀՀ տարածքի մոտ 26,7 %-ն է, և որտեղ ապրում էընղհանուր բնակչության ավելի քան 50 %-ը։ Առավել նոսր են բնակեցված ՀՀ լեռնային սահմանամերձ որոշ բնակավայրեր։

Այս պահին Ջամաիկայում բնակչության խտությունն 1քառ․կմ կազմում 273 մարդ։ Առավել խտացված է Kingston նահանգում՝ 2000 մարդ/կմ2 , հետո Saint Catherine — ում` 1000 մարդ/կմ2, Saint James-ում և Manchester-ում՝ 200 մարդ/կմ2: Ամենաքիչը բնակեցված է Trelawny և Protland քաղակները՝ 99 մարդ/կմ2:


Ուրբանիզացիա

Ուրբանիզացումը պատմական գործընթաց է, որին բնորոշ է քաղաքային բնակավայրերի աճը, քաղաքային բնակչության տեսակարար կշռի մեծացումը բնակչության ընդհանուր թվաքանակում, քաղաքների դերի մեծացումը և քաղաքային ապրելակերպի տարածումը:

Հայաստանում 2011 թվականի համեմատ Հայաստանը զգալի քանակությամբ աճ է գրանցել ուրբանիզացիայի որորտում։ 2021 թվականին Հայաստանում քաղաքային բնակչության տեսակարար կշիռը մնացել է գրեթե անփոփոխ՝ շուրջ 63,43 տոկոս։ Այնուամենայնիվ, 2021 թվականը Հայաստանում դեռևս գագաթնակետն է։ Քաղաքային բնակչությունը վերաբերում է քաղաքային կենտրոններում ապրող ընդհանուր բնակչության տեսակարար կշռին։

2021 թվականին Ջամայկայում քաղաքային բնակչության մասնաբաժինը գրեթե անփոփոխ է մնացել՝ շուրջ 56,65 տոկոս, սակայն նույնպես զգալի քանակությամվ աճ է գրանցվել։

Տվյալներին նայելով կարելի է նայել, որ զգալի տոկոսներով Հայաստանի ուրբանիզացիան ավելի զարգացած է քան Ջամայկաինը։


Ընդհանուր առմամբ Հայաստանը և Ջամաիկան բավականին նման են, և բնակչության թվով և ուրբանիզացիայով և խտությունով։

Բնակչության թվով նրանց տարբերությունը չնչին է այդ իսկ պատճառով կարելի է համարել, որ հավասար են։ Ջամաիկայում բնակչությունը ավելի խիտ է բնակեցված քան Հայաստանում։ Իսկ ուրբանիզացիայի առումով Հայաստանը ավելի է զարգացած։

Կարծում եմ Ջամաիկայի բնակչությունը աճող է, քանի որ այնտեղ ծնունդների, երեխաների և երիտասարդների քանակը ավելի շատ է քան Հայաստանինը։ Հայաստանում ավելի է գերակշռում մեծահասակների քանակը, սակայն Հայաստանում կյանքի տևողությունը ավելի մեծ է։

Տնային աշխատանք (Աշխարհագրություն) 12.09.2022

Թվարկում ենք 5 երկիր, որոնք նման են Հայաստանին։

1.Չեխիա

Լեռնային է, չունի ծով և ունեցել ոչ այդքան լավ հարաբերություններ Գերմանիայի հետ։

2. Մոնգոլիա

Չունի ծով, լեռնային է, ունեցել վատ հարաբերություններ իր հարևան պետության Չինաստանի հետ։

3.Տաջիկստան

Լեռնային է, չունի ծով, ունեցել վատ հարաբերություններ հարևան պետությունների հետ(Ուզբեկիստանի, Աֆգանեստանի)

4.Կենտրոնական Աֆրիկյան Հանրապետություն

Չունի ծով, ունի վատ հարաբերություններ Չադի հետ։

5.Հյուսիսային Մակեդոնիա

Լեռնային է և չունի ծով։

Ռուսաստան։ Աշխարհագրական դիրքը, բնական պայմանները (Աշխարհագրություն)

Դասի հղումը
Այլ հղումներ 123

Ռուսատանի սահմանները

 • Ի՞նչ դեր ունեն Ռուսաստանի բնական պայմաններն ու բնական ռեսուրսները երկրի զարգացման հարցում

Ռուսաստանի ահռելի տարածքի միջոցով, այն ունի բնական ռեսուրսների հարուստ պաշար։ Ընդհանուր օգտակար ռեսուրսներով Ռուսաստանը աշխարհում ամենառաջին տեղն է գրավում։ Ռուսաստանը կարողանում է այդ ռեսուրսները ուղարկել տարբեր երկրներ, զարգացնելով այլ երկրները։

 • Ուրվագծայի քարտեզի վրա նշել Ռուսաստանի հարևան պետությունները, ափերը ողողողջրային ավազանները:

Հարավային Եվրոպա (Աշխարհագրություն)

 • Բնութագրեք Հարավային Եվրոպայի աշխարհագրական դիրքը, ինչպե՞ս է այն փոխվել ժամանակի ընթացքում:

Հարավային Եվրոպան ընդգրկում է թերկղզիներ և զանազան Միջերկրական ծովի կղզիներ։ Ժամանակի ընթացքում Հարավային Եվրոպայի աշպխարհագրական դիրքը փոփոխվել է, սակայն տարածաշրջանի զարգացման վրա այն չի խանգարել։ Հին ժամանակներում Հարավայի Եվրոպան գտնվում էր մոտ Եգիպտոսին, Փյունիկային և այլ հզոր երկների կողքը։ Նրանց հետ կապեր հաստատելով զարգացան շատ երկրներ՝ Հունաստանը, Հռոմը Իսպանիան Բյուզանդիան և այն։ Աշխարհագրական հայտնագործությունների ժամանակ Իսպանիան, Իտալիան և Պորտուգալիան համարվել են աշխարհակալ խովային տիրույթներ, հետագայում նրանք զրկվեցին գաղութներից և կորցրեցին իրենց նախկին նշանակությունը։ Հիմա Հարավային Եվրոպան ունի մեծ կարևորություն, քանի որ այդտեղով են անցնում զանազան տարածաշրջանների տանող ծովային ուղիներ։

 • Որո՞նք են Հարավային Եվրոպայի երկրների տնտեսությունների զարգացած ճյուղերը։

Հարավային Եվրոպայի գլխավոր հարստություններից է սնդիկը, պղինձը, ծծումբը, ցինկը, մարմարը, անագը և այլն։ Կլիմայական պայմանները նպաստավոր են մերձարևադարձային բույսերի համար, օրինակ՝ թուզը, ցիտրուստ, խաղողը և այլն։

 • Ուրվագծային քարտեզի վրա նշել Հարավային Եվրոպայի երկրները: 

Գերմանիա (Աշխարհագրություն)

Գերմանիա

 • Նշել Գերմանիայի աշխարհագրական դիրքի առավելություններն ու թերությունները:

Գերմանիայի գլխավոր առավելությունն է, որ այն գտնվում է Եվրոպայի կենտրոնական մասում: Այդ իսկ պատճառով այնդեղ հատվում են Եվրոպայի արևմտյան և արևելյան կողմերը, ինչպես նաև Միջերկրածովային և Սկանդինավյան շրջանները նրանց ցամաքային, ջրային և այլ կարևոր ուղիները:

 • Նշել Գերմանիայի տնտեսության զարգացման նախադրյալները:

Հյուսիս-գերմանական դաշտավայրում գտնվում են ծովափնյա մարշերը, որտեղ հյութալի մարգագետինները նպաստում են բուսաբուծության և անասնաբուծության զարգացնելու համար: Գերմանիայի բնական ռեսուրսները մեծ չեն: Գերմանիայի հիմնական հանքային հարստություն է քարածուխն է, ինչպես նաև կերակրի աղի և կալիումական պաշարները: Կլիմայական պայմանները բարենպաստ և բավականին հարմար է մշակաբույսերի աճեցման համար: Գետերը ջրառատ են: Երկրի 30%-ը անտառածածկ է:

 • Ի՞նչ դեր ունի Գերմանիան ժամանակակից աշխարհում:

Քանի որ Գերմանիան զարգացած երկիր է և ստեղծում է զանազան իրեր, որոնք մեծ դեր ունեն կյանքի մեջ, օրինակ՝ ավտոմեքենա, հագուստ, կոշիկ, էլեկտրատեխնիկա և այլն: Այդ ամենը նրանք արտահանում են և մենք ունենում ենք որակյալ էլեկտրատեխնիկա, ավտոմեքենա, հագուստ և այլն:

 • Ուրվագծային քարտեզի վրա նշել Գերմանիայի հարևան պետությունները, ափերը ողողող ջրային ավազանները:

Ֆրանսիա (Աշխարհագրություն)

 • Բնութագրել Ֆրանսիայի աշխարհագրական դիրքը: 

Ֆրանսիան գտնվում է Եվրոպայի ծայր արևմուտքում և ունի շատ լավ տնտեսաաշխարհագրական դիրք։ Նրա աշխարհագրական դիրքի գշորն են, օրինակ՝ հարմար հարևային դիրքը, երկար ծովային սահմաններ և այլն։

 • Որո՞նք են ֆրանսիայի տնտեսության զարգացման նախադրյալները

Ֆրանսիան ունի բավականին հարթ մակերևույթ, բարենպաստ կլիմայական պայմաններ, զանազան ռեսուրսներ և այլն։ Միջերկրական ափերի, Ալպերի մաքուր օդը, բարձրորոակ սպասարկումը, ճանապարհները, մշակութային հուշարձաններ Ֆրանսիայի դարձրին զբոսաշրջության խոշորագույն երկիրը աշխարհում։

 • Ի՞նչ դեր ունի Ֆրանսիան ժամանակակից աշխարհում և տարածաշրջանում:

Ֆրանսինայի առաջատար ճյուղերից մեկն է քիմիական արդյունաբերությունը, րոը ստեղծում է տարբեր պլասմասներ, կաուչոկներ, տարբեր թելեր։ Թեթև ադյունաբերությւոնը նույնպես մեծ դեր ունի, այն արտադրում է հագուստ, կոշիկ, տարբեր գործվածքներ և այլն։ Գյուղատնտեսությունը արտադրում է տարբեր մթերքներ, խմիչքներ և այլն։ Այդ ամենը տեղափոխվում է տարբեր երկներ և վաճառվում։

 • Ուրվագծային քարտեզի վրա նշել, Ֆրանսիայի հարևան պետությունները և ափերը ողողող ջրային ավազանները: