Թեստ

Թեստ 1

Հարցերին պատասխանելիս նշե՛ք միայն «+» կամ «»։ Կամ էլ «այո» կամ «ոչ»։

Ֆիզիկա՝

Հետաքրքվու՞մ եք ֆիզիկայի մասին նյութերի ընթերցանությամբ

+

Հետաքրքրվու՞մ եք հայտնի ֆիզիկոսների մասին նյութերի ընթերցանությամբ

+

Կհաճախեի՞ք ֆիզիկայի ընտրությամբ խումբ

+

Կմասնակցեի՞ք ֆիզիկայի օլիմպիադաների կամ այլ տիպի մրցույթների

Կցանկանայիք կատարել հետազոտություններ ֆիզիկայի ասպարեզում

+

Աշխարհագրություն՝

Հետաքրքրվու՞մ եք աշխարհագրության մասին նյութերի ընթերցանությամբ

+

Հետաքրքրվու՞մ եք հայտնի աշխարհագետների և ճանապարհորդների մասին նյութերի ընթերցանությամբ

+

Կհաճախեի՞ք աշխարհագրության ընտրությամբ խումբ

Կմասնակցեի՞ք աշխարհագրության օլիմպիադաների կամ այլ տիպի մրցույթների

Կցանկանայիք կատարել հետազոտություններ աշխարհագրության ասպարեզում

Քիմիա՝

Հետաքրքրվու՞մ եք քիմիայի մասին նյութերի ընթերցանությամբ

+

Հետաքրքրվու՞մ եք հայտնի քիմիկոսների մասին նյութերի ընթերցանությամբ

+

Կհաճախեի՞ք քիմիայի ընտրությամբ խումբ

+

Կմասնակցեի՞ք քիմիայի օլիմպիադաների կամ այլ տիպի մրցույթների

Կցանկանայիք կատարել հետազոտություններ քիմիայի ասպարեզում

+

Կենսաբանություն՝

Հետաքրքրվու՞մ եք կենսաբանության մասին նյութերի ընթերցանությամբ

+

Հետաքրքրվու՞մ եք հայտնի կենսաբանների մասին նյութերի ընթերցանությամ

+

Կհաճախեի՞ք կենսաբանության ընտրությամբ խումբ

+

Կմասնակցեի՞ք կենսաբանության օլիմպիադաների կամ այլ տիպի մրցույթների

Կցանկանայիք կատարել հետազոտություններ կենսաբանության ասպարեզում

+

Մաթեմատիկա՝

Հետաքրքրվու՞մ եք մաթեմատիկայի մասին նյութերի ընթերցանությամբ

+

Հետաքրքրվու՞մ եք հայտնի մաթեմատիկոսների մասին նյութերի ընթերցանությամբ

+

Հետաքրքրվու՞մ եք մաթեմատիկական խնդիրների լուծմամբ

+

Կհաճախեի՞ք մաթեմատիկայի ընտրությամբ խումբ

+

Կմասնակցեի՞ք մաթեմատիկայի օլիմպիադաների կամ այլ տիպի մրցույթների

Տեխնիկա՝

Հետաքրքրվու՞մ եք տեխնիկայի մասին նյութերի ընթերցանությամբ

+

Կպատրաստեի՞ք տեխնիկական սարքեր

+

Կհաճախեի՞ք տեխնիկայի (ռոբոտաշինության) ընտրությամբ խումբ

+

Կմասնակցեի՞ք տեխնիկական բնույթի մրցույթների

Կմասնակցեի՞ք ԱԹՍ-ների պատրաստմանը

+

Երգ, երաժշտություն՝

Սիրու՞մ եք լսել տարբեր ժանրերի երաժշտություն

+

Սիրու՞մ եք ելույթ ունենալ

+

Տիրապետու՞մ եք երաժշտական գործիքների

Կհաճախեի՞ք որևէ երաժշտական խումբ

Կմասնակցեի՞ք երաժշտական մրցույթների

Մանկավարժություն՝

Հետաքրքրվու՞մ եք մանկավարժական նյութերի ընթերցանությամբ

Սիրու՞մ եք կարդալ քննարկել մանկավարժական բնույթի խնդիրներ

Կաշխատե՞ք կրտսեր տարիքի երեխաների հետ

Կօգնեի՞ք Ձեր ընկերներին ուսումնական խնդիրների հարցում

Կցանկանայի՞ք փոխարինել բացակայող ուսուցչին

Պատմություն՝

Հետաքրքրվու՞մ եք պատմական գործիչների և իրադարձությունների մասին ընթերցանությամբ

+

Կհաճախեի՞ք պատմության ընտրությամբ խումբ

Կնախաձեռնե՞ք ուսումնական ճամփորդություններ պատմական թեմաներով

+

Կցանկանայի՞ք մասնակցել անցյալի որևէ հատվածի վերականգնմանը

+

Կմասնակցեի՞ք պատմության օլիմպիադաների կամ այլ տիպի մրցույթների

Սպորտ՝

Հետաքրքրվու՞մ եք ականավոր մարզիկների մասին նյութերի ընթերցանությամբ

Սիրու՞մ եք դիտել սպորտային խաղեր կամ մրցումներ

+

Սիրու՞մ եք խաղալ սպորտային խաղեր

+

Սիրու՞մ եք մարզվել սպորտային խմբերում

+

Սիրու՞մ եք մասնակցել սպորտային մրցումների

+

Գրականություն՝

Սիրու՞մ եք ընթերցել գեղարվեստական կամ գիտահանրամատչելի գրականություն

+

Սիրու՞մ եք ընթերցել վերլուծական հոդվածներ գրականության մասին

Սիրու՞մ եք ընթերցել գրողների մասին նյութեր

Կհաճախեի՞ք գրական ակումբ

Ստեղծագործու՞մ եք, եթե այո, ապա գրականության ո՞ր ժանրում

Արվեստ՝

Սիրու՞մ եք մասնակցել թատերական ներկայացումների և տեսաֆիլմերի ստեղծմանը

+

Սիրու՞մ եք քննարկել ֆիլմեր կամ թատերական ներկայացումներ

+

Կայցելեի՞ք թատրոն, թանգարան կամ ցուցահանդես

+

Սիրու՞մ եք ընթերցել նյութեր արվեստի մասին

+

Կմասնակցեի՞ք արվեստի ոլորտի մրցույթների

Օտար լեզուներ՝

Ուսումնասիրու՞մ եք օտար լեզուներ

+

Կարդու՞մ եք օտար լեզուներով գրքեր

+

Հաղորդակցվու՞մ եք օտար լեզվի ներկայացուցչի հետ

+

Սիրու՞մ եք կատարել թարգմանություններ օտար լեզվից

+

Կհաճախեի՞ք օտար լեզվի ընտրությամբ խումբ

+

Տնտեսագիտություն՝

Կհաճախեի՞ք տնտեսագիտական ակումբ

Կմասնակցեի՞ք տնտեսագիտական մրցույթների

Հետաքրքրվու՞մ եք տարբեր երկրների տնտեսական ցուցանիշներով ու ֆինանսական վիճակով

Կմասնակցեի՞ք կրթահամալիրի աուդիտին

Կկատարեի՞ք ֆինանսական կամ տնտեսագիտական հետազոտություններ

Բնապահպանություն՝

Սիրու՞մ եք խնամել բույսերին, կենդանիներին,

-+

Սիրու՞մ եք աշխատել այգում կամ բանջարանոցում

Սիրու՞մ եք ընթերցել բնապահպանական բնույթի նյութեր

+

Կմասնակցեի՞ք բնապահպանական ակցիաներին

Կմասնակցեի՞ք բնապահպանական բնույթի ճամփորդության

Ռազմագիտություն՝

Սիրու՞մ եք ծանոթանալ ռազմական տեխնիկային

+

Սիրու՞մ եք մասնակցել ռազմականացված արշավների

+

Կմասնակցեի՞ք ռազմական խաղերին

+

Սիրու՞մ եք ուսումնասիրել ռազմագիտությունը

Սիրու՞մ եք ընթերցել ռազմական գործիչների մասին նյութեր

Քաղաքագիտություն՝

Հետաքրքրվու՞մ եք Հայաստանի Հանրապետության արտաքին ու ներքին քաղաքականությամբ

Սիրու՞մ եք ընթերցել քաղաքական գործիչների մասին

Սիրու՞մ եք ընթերցել քաղաքագիտական բնույթի գրքեր

Կմասնակցեի՞ք քաղաքական գործիչների և քաղաքագետների հետ հանդիպում-քննարկումներին

Կհաճախեի՞ք քաղաքագիտական ակումբ

Արհեստ՝

Հետաքրքրվու՞մ եք խոհարարական արհեստով

+

Հետաքրքրվու՞մ եք կահույքի ձևավորման արհեստով

+

Հետաքրքրվու՞մ եք գինեգործությամբ

Հետաքրքրվու՞մ եք ոսկերչությամբ

Հետաքրքրվու՞մ եք բրուտագործությամբ

Իրավունք՝

Սիրու՞մ եք ընթերցել իրավական փաստաթղթեր

Սիրու՞մ եք ընթերցել իրավագետների մասին նյութեր

Սիրու՞մ եք քննարկել իրավական խնդիրներ

Երբևիցե պաշտպանե՞լ եք Ձեր կամ մեկ ուրիշի իրավունքը

Կհաճախեի՞ք իրավագիտական ակումբ

Թեստ 2

Հարցերին պատասխանելիս նշե՛ք Ձեր տարբերակը, սակայն հակիրճ։

Լրացուցիչ հարցեր՝

Ո՞ր բնագիտական առարկայից կցանկանայի՞ք իրականացնել փորձեր

Կմասնակցեի՞ք բնագիտական բաղկացուցիչ ունեցող ուսումնական ճամփորդություններին

Ձևակերպեք Ձեր կարծիքով բաց թողած հարցը (կամ հարցերը) և պատասխանեք․

Ի՞նչ արհեստով կցանկանայիք զբաղվել:

Թեստ 3

Հարցի պատասխանը ընտրելուց ներկեք այն կարմիր գույնով կամ մգացրեք։

Ընտրովի հարցեր՝

1. Ես կցանկանայի լինել այնպիսին, ինչպիսին նրանք են, ովքեր…

Ա. Հասել են մասնագիտական հաջողության;

Բ. Դժվար, խոչընդոտներով ու փորձություններով լի ճանապարհին չեն հանձնվել

Գ. Պարզապես «քայլում են», դանդաղ, բայց վստահ քայլերով։

Դ. Փորձություններին հանդիպելիս, փոխում են իրենց մոտիվացիան ու ապագայի ծրագիրը

2. Ես կուզենայի լինել…

Ա. Ընկերության ղեկավար;

Բ. Կոլեկտիվի սովորական անդամ;

Գ. Որակավորում ունեցող մասնագետ;

Դ. Փոխղեկավարի պաշտոնում։

3. Ամենից շատ ինձ դուր է գալիս, երբ ես…

Ա. Խոչընդոտների եմ հանդիպում նպատակիս հասնելու ճանապարհին;

Բ. Երբ կոլեկտիվում սովորական հարաբերությունները վերածվում են՝ ընկերականի։

Գ. Երբ ես հանգիստ աշխատում եմ և ոչ մեկին չեմ խանգարում, նրանք էլ ինձ չեն խանգարում։

Դ. Որ հարաբերությունները լարված են կոլեգաների միջև

4. Ես սիրում եմ կոլեկտիվներ, որոնցում …

Ա. Խիստ կարգապահություն է;

Բ. Շատ ազատ է միջավայրը;

Գ. Հնարավոր չէ դրսևորել ինքնուրույնություն;

Դ. Այլ պատասխան;

5. Եթե ես ավելի շատ ազատ ժամանակ ունենայի, ես այն կոգտագործեի…

Ա. Անհոգ արձակուրդի համար;

Բ. Ընկերներիս հետ շփման համար;

Գ. Հոբիի և ինքնակրթության համար:

Դ. Կզբաղվեի արվեստով

6. Ինձ թվում է, որ ես կարող եմ ավելին, երբ…

Ա. Իմ ջանքերը բավականաչափ վարձատրվում են;

Բ. Երբ աշխատավարձը, թեկուզ և քիչ, ինձ բավարարում է;

Գ. Ես չեմ նայում աշխատավարձի չափին;

Դ. Երբ աշխատավարձը աստիճանաբար բարձրանում է ջանքերիս զուգահեռ, և իջնում է՝ դրանց հակառակ։

7. Ամենից շատ ես գնահատում եմ…

Ա. Անձնական հաջողությունը;

Բ. Թիմային աշխատանքը;

Գ. Գործնական (պրակտիկ) արդյունքներ;

Դ. Ուրիշների հաջողությունը։

8. Ես սիրում եմ, երբ ղեկավարը…

Ա. Պահանջկոտ է;

Բ. Հեղինակություն ունի;

Գ. Իր գործի մասնագետն է;

Դ. Ընդհանրապես ոչինչ չի հասկանում։

Պատասխանները ուղարկեք muradyandavit@mskh.am

Իրավաբանական անձ հասկացությունը||(Իրավունք)

Առևտրային և ոչ առևտրային իրավաբանական անձինք

Առաջադրանք՝

Իրավաբանական անձի հիմնական դրույթները սահմանելու համար կարդալ քաղաքացիական օրենսգրքի Գլուխ 5-ի հոդվածները

Որպես հավելում կարդալ սույն հոդվածը՝

Քաղաքացու ձեռնարկատիրական գործունեությունը

1. Ձեռնարկատիրական գործունեություն իրականացնելու համար քաղաքացին իրավունք ունի ստեղծել տնտեսական ընկերություններ կամ լինել դրանց մասնակիցը:

2. Քաղաքացին, որպես անհատ ձեռնարկատեր հաշվառվելու պահից, իրավունք ունի, առանց իրավաբանական անձ կազմավորելու, զբաղվել ձեռնարկատիրական գործունեությամբ: Քաղաքացիներն առանց պետական գրանցման կամ հաշվառման (առանց իրավաբանական անձ կազմավորելու կամ անհատ ձեռնարկատեր գրանցվելու) իրավունք ունեն զբաղվելու ձեռնարկատիրական գործունեությամբ, եթե հանդիսանում են արտոնագրային վճար վճարողներ կամ գյուղատնտեսական արտադրանք արտադրելու նպատակով կնքել են համատեղ գործունեության պայմանագիր: Գյուղատնտեսական արտադրությամբ զբաղվող քաղաքացիները ձեռնարկատիրական գործունեության սուբյեկտ են հանդիսանում միայն տվյալ համատեղ գործունեության պայմանագրի սահմաններում:

3. Քաղաքացիների` առանց իրավաբանական անձ կազմավորելու իրականացվող ձեռնարկատիրական գործունեության նկատմամբ կիրառվում են սույն օրենսգրքով առևտրային կազմակերպություններ համարվող իրավաբանական անձանց գործունեությունը կարգավորող կանոնները, եթե այլ բան չի բխում օրենքից, այլ իրավական ակտերից կամ իրավահարաբերության էությունից:

Հանդիպում Վանո Սիրադեղյանի և Մանուկ Նիգոյանի հետ

Այսօր ունեցել բավականին հետաքրքիր հանդիպում Վանո Սիրադեղյանի որդու՝ Խաչատուր Սիրադեղյանի և Մանուկ Նիգոյանի հետ՝ Հայաստանի մշակութային հիմնադրամի տնօրեն, Վանո Սիրադեղյան հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահի հետ։ Հիմնականում քննարկեցինք Վանո Սիրադեղյանի կյանքի մասին, թե ինչպիսին է նա եղել, ինչ կյանքով է ապրել, ինչպիսին էր նա, որպես գրական գործիչ և այլն։

Վանո Սիրադեղյանը ծնվել էր նոյեմբերի 13-ին, 1946թ․։ Մասնագիտությամբ եղել  Հայաստանի պետական, կուսակցական գործիչ, գրող, հրապարակախոս։ Գրել է տարբեր հետաքրքիր ստեղծագործություններ և երկեր, օրինակ՝ <<Կիրակի>>, <<Ձեռքդ ետ տար ցավի վրայից>>, <<Շատ չհամարվի>> և այլն։

Որպես մարդ վանո Սիրադեղյանը իրեն նկարագրում էր, որպես ոչ չար, ոչ էլ բարի մարդ։ Սակայն նա եղել է բավականին կատակասեր մարդ։

Homework (English) 09.10.2022

NEF Student’s Book Reading My life without money slide 23/ read the text, write down all the unknown words and be ready to retell the text.
NEF Student’s book Vocabulary Money slide 148 ex-es 1,2,3

1)My uncle died and left me €2000. I inherited €2000 from my uncle.

2)I put some money aside every week for my next holiday. I save money every week.

3)I asked my brother to give me €10 until next week. I borrowed €10 from him.

4)My brother gave me €10 until next week. He lent me €10.

5)I often spend money on stupid things. I often wasted my money.

6)i don`t have enough money to buy that car. I can’t afford to buy that car.

7)I had to pay mechanic €100 to repair my car. The mechanic charged me €100.

8)I went to the cash machine and got €200. I took out €200 from the cash machine.

9)I bought a book. It was $25. The book was worth $25.

10)Jim gave me €100. I haven`t paid it back yet. I owend Jim €100.

11)I bought some sales in British telecom. I invest some money.

12)I work in a supermarket. They pay me €2000 a month. I earn €2000 a month.

1)paid for the dinner last night

2)When can you pay me back the money i lent you?

3)Would you like yo pay in cash or in credit card.

4)I spent €50 on books yesterday.

5)I don`t like lending money to friends.

6)I borroweda lot of monet from the bank.

7)They charged us €60 for a bottle of wine.

1)Note

2)Coin

3)Salary

4) Tax

5)Loan

6)Mortgage

7)Cash machine

Դասարանական աշխատանք (Գրականություն) 08.09.2022

Ես կցանկանաի խոսալ այն մասին, թե ինչ անարդար են վերաբերվում տարբեր աշխատակիցներ փոքրերի կամ դեռահասների նկատմամբ։

Շատ դեպքեր են եղել , երբ խանութ կամ այլ վայր գնալիս, ցանկանալով ինչ-որ բան գնել, սկսում են կոպիտ խոսալ և այնպիսի տպավորություն է, որ իմ նկատմամբ լուրջ չեն վերաբերվում։ Իրականում միայն ինձ մոտ չեն այդպիսի դեպքեր եղել, տեսել եմ զանազան երեխաների և դեռահասների, որոնք նույն դրության մեջ են հայտնվել։

Գնացել էի խանութ քաղցրավենիք գնելու համար, սակայն քաղցրավենիքի փոխարեն ստացա վատ տրամադրություն և վատ վերաբերմունք իմ նկատմամբ։

Կցանկանաի, որպեսզի և դեռահասների և երեխաների հետ վերաբերվեն այնպես ինչպես վերաբերվում են մեծահասակների հետ։

Իհարկե եղել են տարբեր դեպքեր, երբ նույնիսկ մեծահասակների հետ են կոպիտ վերաբերվել, դրա համար ավելի ճիշտ կլինի, որպեսզի նրանք վերաբերվեին իրենց հաճախորդների հետ այնպես, ինչպես կուզենաին վերաբերվեին իրենց հետ։

Հասարակության սոցիալական կազմը (Հասարակագիտություն)

Ինչպես գիտենք մարդը համարվում է հասարակական էակ։ Մենք ամեն մեկս համարվում ենք մարդկային հասարակության անդամ, բացի այդ համարվում են ընտանիքի, ազգի կամ այլ տեղի անդամ։

Հասարակությունը կազմված է տարբեր չափերի խմբերից։ Դրանից մի մասը առաջանում են ինքնաբերաբար, օրինակ դրանցից մեկը ընտանիքն է։ Որոշները ստեղծվում են պետական մարմինների որոշմամբ, օրինակ՝ բանակը։ Խմբերը լինում են կայուն, որոնք գոյություն ունեն երկար ժամանակ, իսկ կան խնմբեր որոնք կարճ գոյություն ունեն։

Սոցիլիական խմբերը համարվում են մարդկանց խավերը, շերտերը և այլն։ Հասարակության հարաբերություն ուսումնասիրող մասնագիտություններից է սոցիոլոգը։

Տնային աշխատանք (Հանրահաշիվ) 16.11.2021

Խնդիրենր՝ 84, 87, 88, 89, 90

ա)Նշանակենք մայրուղու ճանապարհը x — ով, իսկ գյուղամիջյանը y(x + 5) — ով։

Այսպիսով կունենանք

x + x + 5 = 61

2x = 56

x = 28

բ)Նշանակենք հողածածկ ճանապարհը x — ով, իսկ ասֆալտապատը՝ y(x — 18) ով:

Այսպիսով կունենանք

x + x — 18 = 66

2x = 84

x = 42

Նշ․ երկար ճանապարհը x-ով, այդ դեպքում կարճ ճանապարհը կլինի y(x + 7):

Այսպիսով կունենանք

x + x + 7 = 41

2x = 34

x = 17կմ

y = x + 7 = 24կմ

Պատ՝ y = 24կմ, x = 17կմ

Նշ․ փոքր կողմը x-ով, այդ դեպքում մեծ կողմը y(x + 4):

Այսպիսով կունենանք ըստ պայմանի

P = 2x + 2(x + 4)

P = 4x + 88 = 52

4x = 44

x = 11

y = x + 4 = 15

Պատ՝ x = 11սմ, y = 15սմ

Նշ․ 100 ռուբլի արժեքով տուփերի քանակը x — ով, իսկ 150 ռուբլի արժեքով տութերի քանակը y-ով։

Այսպիսով կունենանք

{100 + 150y = 3500 | => 100x + 150y = 3500 | => 50y = 500 | => x = 30 — y = 20

x + y = 30 | => 100x + 100y = 3000 | => y = 10 | => x = 20

Պատ՝ 100ռ․ = 20, 150ռ․ = 10

Նշանակենք բազկաթոռների արժեքը x — ով, իսկ սեղանինը՝ y — ով։

Այսպիսով կունենանք

{4x + 2y = 36000 | => 4x + 2y = 36000 | => 4y = 8000 | => 4x = 32000

2*|2x + 3y = 22000 | => 4x + 6y = 44000| => y = 2000 | => x = 9000

Պատ՝ բազկաթոռ = 9000, սեղանը = 2000

Домашняя Работа (Русский)

1.Просклоняй имена существительные.

И. п. кто? Белка, телефон

Р.п. кого? белку, телефона

Д.п. кому? белку, телефону

В.п. кого? белку, телефон

Т.п. кем? белкой, телефоном

П.п. о ком? белке, телефоне

2.Впиши подходящие по смыслу предлоги, укажи все падежи существительных.

Добежать до(родительный) реки, подъехал к(дательный) заводу, летел над(творительный) полем, читал про(винительный) животных, смотрел на(винительный) картину, нашёл в(винительный) портфеле, поставил на(винительный) полку, ушёл с(родительный) другом, поздравление от(родительный) мамы, поскакал по(дательный) дороге.

3.Определи род существительных, запиши слова в три столбика. Над столбиками напиши :м.р., ж.р, ср.р.

Жидкость(ж.р.), кино(ср.р.), киносъемка(ж.р.), конь(м.р.), рассада(ж.р.), такси(ср.р.), свет(м.р.), поездка(ж.р.), новоселье(ср.р.), подъезд(м.р.), троллейбус(м.р.).

4.Определите род существительных и составьте с ними словосочетания или предложения.

Кафе, папа,книга ,море , окно , чудовище,стол,директор,неряха ,дом,кофе ,молоко,лошадь,дверь,площадь,художник,овец,алкоголь,писатель,озеро,дядя,время,имя ,фамилия, плакса, птица

Хорошее Кафе, любимый папа, интересная книга, прозрачное море, чистое окно, страшное чудовище , дорогой стол, строгий директор, глупая неряха, красивый дом, горькое кофе ,белое молоко, быстрый лошадь, скрипучий дверь, большая площадь, талантливый художник, грязный овец, противный алкоголь, старый писатель , большое озеро, заботливый дядя, короткое время, красивое имя, странная фамилия, плаксивая плакса, необыкновенная птица

 5.Запишите слова в единственном числе. 

Утята — утка
Цыплята — цыплёнок
Мышата — мышка
Тополя — тополь
Поросята —  поросёнок
Жеребята —  жеребёнок

6.Укажи существительные, которые не употребляются в единственном числе:
Ручки
Духи
Облака
Шкафы
Брюки
Диваны
Ножницы
Ученики
Деньги
7.Укажи существительные, которые не употребляются во множественном числе:
Посуда
Слог
Хлопок
Обувь
Колесо
Роза
Весло
Табак