Տնային աշխատանք (Ֆիզիկա) 05.10.2022

Տնային առաջադրանք՝ դաս 6 և 7։ Պատասխանել դասգրքի էջ 24-ի 1-5 հարցերին։

1)Ազատ լիցքակիրները, դա լիցքավորված մասնիկներն են, որոնք օրինակ՝ իոններն են, էլեկտրոններն են և այլն։

բ․էլեկտրոլիտներում

2)Լիցքավորված մասնիկների մասնիկների ուղղորդված շարժումն անվանում են էլեկտրական հոսանք։

3)Փորձում Բ էլեկտրացույցից դեպի Ա-ն էլեկտրոնների ուղղորդված շարժման, այսինքն՝ էլեկտրական հոսանքի գոյության վկայությանը լուսադիոդի կարճատև լուսարձակում է, որը տևում է այնքան ժամանակ, քանի դեռ երկու էլեկտրավույցների բացվածքի անկյունները չեն հավասարվել։

4) Նկարագրվոծ փորձում էլեկտրական հոսանք ուղեկցվում է լուսադիոդի լուսարձակմամբ, այսիքն հոսանքը դրսևորում է լուսային ազդեցություն։

5)Որպես էլեկտրական հոսնքի ուղղություն ընտրվել է դրական լիցքերի շարժման ուղղությունը:

1)Որպեսզի հոսանքը չընդատվի, պետք է մետաղալարի ներսում ստեղծել էլեկտրական դաշտ և պահպանել և այն։

2)Որպեսզի հոսանքը տևական ժամանակ գոյություն ունենա, անհրաժեշտ է հոսանքի աղբյուրի առկայություն:

3)Գալվանական տարրը կազմված է երկու տարբեր մետաղե ձողերից կամ թիթեղներից, որոնք կոչվում են էլեկտրոդներ։

4)Էլեկտրական շղթաները ներկայացնող գծագրերը կոչվում են էլեկտրական սխեմաներ: Էլեկտրական շղթայի յուրաքանչյուր տարր սխեմայում պատկերվում է հատուկ պայմանական նշանով: Նշաններից մի քանիսը ներկայացված են աղյուսակում:

5)Եթե հաղորդալարերի միջոցով հոսանքի սպառիչը՝ օրինակ լամպը կամ զանգը միացվի հոսանքի աղբյուրին, ապա նրանց միջով հոսանք կանցնի՝ լամպը կլուսարձակի, զանգը կհնչի:

6)Հոսանքի ցանկացած նմանօրինակ աղբյուր երկու բևեռ ունի՝ դրական (+) և բացասական (-): Այդ բևեռների մոտ կուտակված տարբեր լիցքերը պայմանավորված են հոսանքի աղբյուրի ներսում ընթացող քիմիական ռեակցիաներով: Ռեակցիաները տեղի են ունենում հատուկ լուծույթի մեջ խորասուզված հաղորդիչների՝ էլեկտրոդների միջև:

7)Բազմակի օգտագործվող գալվանական աղբյուրներն անվանում են կուտակիչներ։

9)Բացի հոսանքի քիմիական աղբյուրից կան նաև հոսանքի ֆիզիկական աղբյուրներ, որտեղ մեխանիկական, ջերմային, էլեկտրամագնիսական, լուսային և այլ էներգիաներ փոխակերպվում են էլեկտրականի: Այդպիսի հոսանքի աղբյուրի օրինակ է էլեկտրական գեներատորը:

Homework (English) 05.10.2022

Writing An email to my friend/ write a letter to your friend according to the model on slide 18 in NEF Student’s book, make sure you follow the rule of letter writing.

Hi Stephanie,

Thanks for your email

Today i will tell you about my friend Qetrin.

She`s 14 and we study in the same school school and class. She is a shy introvert, but with her friends she is a little talkative. I like her laugh, becase it looks funny. She like`s draw somethink in her tablet, for example` clothing designs, different characters and other things and i like her pictures․ She very like her hobby and I have never seen her without drawing somethink. She have as they say golden hands, she do some keychain, figures. I remembre that in one day she give us cat keychains. She is like read books. She is very responsible and she always ready for the lessons.

Love, Maria

Տնային և Դասարանական աշխատանք (Հանրահաշիվ) 5.10.2022

ա)5/x > 0

5x > 0

5x = 0

x = 0

բ)-3/x < 0

-3x < x

-3x = 0

x = 0

գ)1/x — 1 < 0

1(x-1) < 0

1(x-1) = 0

x — 1 = 0

x = 1

դ)1/2x + 1 > 0

1(2x + 1) > 0

1(2x + 1) = 0

2x + 1 = 0

x = 2

ա)x — 1/x — 2 > 0

(x — 1)(x — 2) > 0

(x — 1)(x — 2) = 0 =>

[x — 1 = 0 => [x = 1

[x — 2 = 0 [x = 2

բ)x — 4/x — 2 < 0

(x — 4)(x — 2) < 0

(x — 4)(x — 2) = 0 = >

[x — 4 = 0 => [x = 4

[x — 2 = 0 => [x = 2

գ)x + 3/x — 5 < 0

(x + 3)(x — 5) < 0

(x + 3)(x — 5) = 0 =>

[x + 3 => [x = -3

[x — 5 => [x = 5

դ)x — 7/x + 8 > 0

(x — 7)(x + 8) > 0

(x — 7)(x + 8) = 0 =>

[x — 7 => [x = 7

[x + 8 => [x = -8

ա)(x — 1)(x + 2)/x — 3 > 0

{(x — 1)(x + 2) > 0

x — 3 < 0

{(x — 1)(x + 2) < 0

x — 3 < 0

{x ∈ (-∞,-2) U(1, +∞)

x > 3

{x ∈ (-2,1)

x < 3

x ∈ (-2, 1) U (3, +∞)

բ)(x + 1)(x — 2)/x + 3 < 0

{(x + 1)(x — 2) < 0

x + 3

{(x + 1)(x — 2) > 0

x + 3 > 0

x ∈ (-∞, -3) U (-1, 2)