Դասարանական աշխատանք (Հայոց լ.) 13.10.2021

 Մի՛ յապաղեր բարի առնել կարօտելոյ, յորժամ ձեռնհաս իցես օգնել նմա: Մի՛ նիւթեր բարեկամի քում չարիս` որ յեցեալ իցէ ի քեզ: Մի՛ թշնամասէր լինիր մարդոյ ի տարապարտուց, զի մի չար ինչ գործիցէ քեզ:   

Մի՛ դանդաղիր բարություն անել կարոտյալին, երբ ձեռնհաս լինես, օգնիր նրան: Մի՛ նյութիր քո բարեկամին քո չարիքը, երբ հենված լինի քեզ վրա: Մի՛ թշնամացիր մարդուն հենց այդպես, որ մի չար ինչ-որ չար բան չգործածի:

յապաղեմ                    — հապաղել, դանդաղել.

մի՛ յապաղեր               -մի՛ հապաղիր, մի՛ դանդաղիր

առնել                            — անել, շինել, ստեղծել, արարել

կարօտեալ                  — խեղճ, կարիքավոր

կարօտելոյ                  — կարոտյալի(ն)

յորժամ                        — երբ, հենց որ

իցես                            — լինես, կլինես, պիտի լինես

մի՛ նիւթեր                    — մի՛ նյութիր

չարիս                            — չարիք

յեցեալ                           — հենված

յուսացեալ                  — հուսացած, հույս դրած

իցէ                                — լինի, կլինի, պիտի լինի

ի տարապարտուց       — հենց այնպես, դատարկ տեղը, իզուր, հանիրավի

ինչ                                — ինչ-որ բան, մի բան

չար ինչ                        — չար (մի) բան

մի գործիցէ                   — չգործվի, չի գործվի, չպիտի գործվի

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

Ձեռնհաս բառի իմաստը բացատրիր` բացատրելով կազմությունը:

Ձեռնհաս = ձեռք + հասնել

Մի բան անելու ունակ՝ կարող, հմուտ, իրավասու:

Հատվածն աշխարհաբար փոխադրի՛ր։

Լաւ են երկու քան զմի, որոց գոն վարձք բարի ի վաստակս նոցա։ Զի եթէ գլորիցի մին` կանգնեսցէ զնա ընկեր իւր. եւ վա˜յ միումն յորժամ գլորիցի, եւ ոչ գուցէ մեւս` որ յարուցանիցէ զնա: 

Լավ են երկուսը քան մեկը, որոնք ունեն բարի վարձ նրանց աշխատանքում: Որովհետև, եթե մեկը գլորվի, կկանգնի երկրորդ ընկերը և վա՜յ մեկին, երբ գլորվի ու չլինի մեկը, որ կբարձրացնի նրան:

քան զմի                   — քան մեկը

գոն                            — կան, գոյություն ունեն

վարձք բարի            — բարի վարձ

ի վաստակս նոցա  — նրանց վաստակ(ներ)ում, նրանց աշխատանքում

գլորիցի                     — գլորվի, կգլորվի, պիտի գլորվի

կանգնեսցէ                — կանգնի, կկանգնի, պիտի կանգնի, կանգնելու է

միումն                       — մեկին

յորժամ                       — երբ, երբ որ

ոչ գուցէ                     — գոյության չունենա, չլինի, չի լինի, չպիտի լինի

յարուցանիցէ            —  բարձրացնի, կբարձրացնի, պիտի բարձրացնի

ՀԱՐՑ ԵՎ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

Գուցէ բառի այսօրվա իմաստը համեմատի՛ր գրաբարյան իմաստի հետ. ի՞նչ առնչություն կա այդ երկու իմաստների միջև։ Հատվածն աշխարհաբա՛ր դարձրու։

Գուցէ գրաբարյան հայերենում նշանակում է <<գոյություն ունենալ>>, իսկ ժամանակակից հայերում <<թերևս>>»:

Հետևությո՛ւ ն արա և դա որպես խրատ գրի՛ր։

Տնային աշխատանք (Հանրահաշիվ) 12.10.2021

Առաջադրանքներ՝

1․Գտիր x փոփոխականի արժեքը, եթե՝

 {3x+y=3 | => {y = 3 — 3x |=> {y = 3 — 3x | => y = 6/5

2x−y=0 | => 2x — 1(3 — 3x) |=> 2x — 3 — 3x = 0 | => x = 3/5

2․Տրված է երկու գծային հավասարումների համակարգ՝ 

{y+20x=2 | => {y = 2 — 20x | => {y+20x=2 | => y = 2

2y−20x=4  | => 2(2 — 20x) — 20x = 4| => 4 — 40x — 20x = 4 | => 60x = 0 | x = 0

Գտիր y փոփոխականի արժեքը:

3․Տրված է գծային հավասարումների համակարգ՝ 

{3a+b=16 | => {3b + b = 16 | => 4b = 16 | b = 4

a−b=0 | => a = b |

 Գտիր b փոփոխականի արժեքը:

4․Լուծիր հավասարումների համակարգը՝

 {x+y=10| => {x = 10 — y | => {x = 10 — y | => x = 13

x−y=16 | => 1(10 — y) — y = 16 | =>10 — y — y = 16 | => 2y = -6 | y = -3

5․Համակարգը լուծիր գումարման եղանակով՝

 {8y−7x=−10 | => {8y — 7(2 — 8y) = -10 |=> {8y — 14 — 56y = -10 | => 64y = 4 | y = 1/16

8y+x=2 | => x = 2 — 8y |=> x = 2 — 8y | => x = 2 — 1/2 | x = 3/2

6․Համակարգը լուծիր գումարման եղանակով՝

 {2p+z=0 |=> {z = -2p |=> z = -2p | => z = -2/5

−z+3p=1 | => -2p + 3p = 1 |=> p = 1/5

7․Լուծիր համակարգը՝ 

{3y+5x=8 | => 2{6y + 10x = 16 | => 25x = 16 | x = 16/25

5x−2y=0 | => 3{15x — 6y = 0 | => y = 8/5

8․Լուծիր հավասարումների համակարգը՝ 

{2x−y=10 | => {2(9 + 2.5y) — y = 10 | => 18 + 5y — y = 10 | => 4y = -8 | y = -2

x−2.5y=9 | => x = 9 + 2.5y | x = 4

9․Համակարգը լուծիր գումարման եղանակով: 

{x−5b=5 | => {x = 5 + 5b | => x = 5/27 + 5 | => x = 140/27

5x+2b=26 | => 5(5 + 5b) + 2b = 26 | => 25 + 25b + 2b = 26 | => 27b = 1 | b = 1/27

10․Լուծիր հավասարումների համակարգը՝

 {4x−5y=9 | => {4x — 5y = 9 | => 4x — 9 = 9| => 4x = 18 | x = 9/2

2x+10y=27 | => 2{4x + 20y = 54| => 25y = 45 | = y = 9/5

Լրացուցիչ Կրթություն (Գրականություն) 12.10.2021

Պատմվածքը մի ծեր մոր ձիու մասին է։ Մի օր նա սկսում է զգալ վտանգի հոտը: Հոտը առնելով, հանկարծակի նկատում է,որ քուռակի վրա հարձակվում մի գայլ։ Մայրը ցանկանում է փրկել քուռակին, բայց կապված է լինում պարանով։ Ամբողջ ուժով սկսում է փորձել կապը և վերջի վերջո կարողանում է պատռել այն։ Ամբողջ իր ուժով վազում է քուռակի մոտ, որպեսզի նրան պաշտպանի։ Հետո գայլը սկսում է պաշտպանվել և կծում է ձիուն ու հետո փախչում։ Ձին սկսեց պայքարել իր կյանքի համար, բայց ապարդյուն։

Բավականին տխուր էր պատմվածքը։ Բայց մայրը ամբողջ սրտով ուզում էր փրկել իր ձագուկին։ Հրանտ Մաթևոսյանը այս պատմվածքով ցանկանում էր ցույց տալ մոր սերը իր երեխաների նկատմամբ:

Լրացուցիչ Կրթություն (Հայոց լ․) 11.10.2021

Փակագծերում տրված բայերը գրի՛ր պահանջված ձևով:
 Պարզվում է, որ մարդու առողջական վիճակը նախ և առաջ կախված(կախվել) է մարդկային հարաբերություններից: Նախանձը, օրինակ, ոչ միայն որդի նման կրծում է(կրծել) մարդու հոգին և տակնուվրա անում(տակնուվրա անել) էությունը, այլև առաջացնում է(առաջացնել) ստամոքսի խոց ու արյան ճնշման հիվանդություններ: Ահա թե ինչու են ասում. «Եթե չցանկանաս(չցանկանալ) տառապել, մի՛ նախանձիր»: Զրպարտությունը, վիրավորանքը, շողոքորթությունը, անտաշ վերաբերմունքն ու հայհոյանքը ալկոհոլի նման թունավորում է(թունավորել) նաև մարդու օրգանիզմը:

Երկրում առաջին ծխողները եգիպտական փարավոններն են եղել(լինել): Մ.թ. ա. երկրորդ հազարամյակին վերաբերող մի թանգարանում հնագետները ծխելու հարմարանքներ են գտել(գտնել): Սենյակները ներկելիս պատուհաններն ու դռները փակ պիտի լինեն, որովհետև միջանցիկ քամին ու խոնավ օդը չեն թողնում, որ ներկը հավասարապես չորանա(չորանալ):

Հարավային Եվրոպա (Աշխարհագրություն)

 • Բնութագրեք Հարավային Եվրոպայի աշխարհագրական դիրքը, ինչպե՞ս է այն փոխվել ժամանակի ընթացքում:

Հարավային Եվրոպան ընդգրկում է թերկղզիներ և զանազան Միջերկրական ծովի կղզիներ։ Ժամանակի ընթացքում Հարավային Եվրոպայի աշպխարհագրական դիրքը փոփոխվել է, սակայն տարածաշրջանի զարգացման վրա այն չի խանգարել։ Հին ժամանակներում Հարավայի Եվրոպան գտնվում էր մոտ Եգիպտոսին, Փյունիկային և այլ հզոր երկների կողքը։ Նրանց հետ կապեր հաստատելով զարգացան շատ երկրներ՝ Հունաստանը, Հռոմը Իսպանիան Բյուզանդիան և այն։ Աշխարհագրական հայտնագործությունների ժամանակ Իսպանիան, Իտալիան և Պորտուգալիան համարվել են աշխարհակալ խովային տիրույթներ, հետագայում նրանք զրկվեցին գաղութներից և կորցրեցին իրենց նախկին նշանակությունը։ Հիմա Հարավային Եվրոպան ունի մեծ կարևորություն, քանի որ այդտեղով են անցնում զանազան տարածաշրջանների տանող ծովային ուղիներ։

 • Որո՞նք են Հարավային Եվրոպայի երկրների տնտեսությունների զարգացած ճյուղերը։

Հարավային Եվրոպայի գլխավոր հարստություններից է սնդիկը, պղինձը, ծծումբը, ցինկը, մարմարը, անագը և այլն։ Կլիմայական պայմանները նպաստավոր են մերձարևադարձային բույսերի համար, օրինակ՝ թուզը, ցիտրուստ, խաղողը և այլն։

 • Ուրվագծային քարտեզի վրա նշել Հարավային Եվրոպայի երկրները: 

Գերմանիա (Աշխարհագրություն)

Գերմանիա

 • Նշել Գերմանիայի աշխարհագրական դիրքի առավելություններն ու թերությունները:

Գերմանիայի գլխավոր առավելությունն է, որ այն գտնվում է Եվրոպայի կենտրոնական մասում: Այդ իսկ պատճառով այնդեղ հատվում են Եվրոպայի արևմտյան և արևելյան կողմերը, ինչպես նաև Միջերկրածովային և Սկանդինավյան շրջանները նրանց ցամաքային, ջրային և այլ կարևոր ուղիները:

 • Նշել Գերմանիայի տնտեսության զարգացման նախադրյալները:

Հյուսիս-գերմանական դաշտավայրում գտնվում են ծովափնյա մարշերը, որտեղ հյութալի մարգագետինները նպաստում են բուսաբուծության և անասնաբուծության զարգացնելու համար: Գերմանիայի բնական ռեսուրսները մեծ չեն: Գերմանիայի հիմնական հանքային հարստություն է քարածուխն է, ինչպես նաև կերակրի աղի և կալիումական պաշարները: Կլիմայական պայմանները բարենպաստ և բավականին հարմար է մշակաբույսերի աճեցման համար: Գետերը ջրառատ են: Երկրի 30%-ը անտառածածկ է:

 • Ի՞նչ դեր ունի Գերմանիան ժամանակակից աշխարհում:

Քանի որ Գերմանիան զարգացած երկիր է և ստեղծում է զանազան իրեր, որոնք մեծ դեր ունեն կյանքի մեջ, օրինակ՝ ավտոմեքենա, հագուստ, կոշիկ, էլեկտրատեխնիկա և այլն: Այդ ամենը նրանք արտահանում են և մենք ունենում ենք որակյալ էլեկտրատեխնիկա, ավտոմեքենա, հագուստ և այլն:

 • Ուրվագծային քարտեզի վրա նշել Գերմանիայի հարևան պետությունները, ափերը ողողող ջրային ավազանները:

Լրացուցիչ Կրթություն (Հայոց լ․) 8.10.2021

Թարգմանչաց տոնին նվիրված նախագծերին ընդառաջ՝ թարգմանում ենք հայերեն որևէ օտարալեզու տեքստ սիրելի թեմայով:

Chapter 1

A Stranger in Woodend
On Saturday, 31st October, 1964, a man arrived in the
village. It was late in the evening. He was looking for some…
where to stay the night. He knocked at a door and a woman
opened it.

‘Good evening, madam,’ the man said. ‘I’m sorry it’s so
late. But can you help me, please? Is there a hotel in this
village? I want to stay here tonight.’
The woman laughed. ‘A hotel? Here in Woodend? No,
sir, I’m afraid there isn’t.’
‘What a pity,’ said the man. ‘I’m a stranger here. And I
want to see your village tomorrow.’

The stranger was very polite. He was tall and had dark
hair. And he had strange green eyes.
‘Perhaps Mrs Harrison can help you,’ the woman said.
‘She has a room. Perhaps you can stay with her. Wait a
minute. I’ll get my coat, and I’ll take you there.’
The woman took the stranger to Mrs Harrison’s house.


Mrs Harrison gave him a room for the night. He was very
glad. It was the last night of October and it was cold.
The next day was Sunday. The man looked round the
village. He was very interested in the history of the village.
He met some of the villagers and asked them their names.
But he did not visit the church. That was unusual.

The church in Woodend was the most beautiful building in the
village. But the stranger was not interested in it. He did not
go to church that night with all the villagers. It was the first
Sunday evening of November.
When the villagers came out of the church, the man had gone.

Օտարը Վուդենդում

1964 թվականին, հոկտեմբերի 31-ին, շաբաթ օրը տղամարդը ժամանեց գյուղ: Դա ուշ երեկո էր: Նա ինչ-որ տեղ էր ման գալիս գիշերելու: Նա թակեց դուռը և այն բացեց մի կին:

— Բարի երեկո տիկին, — ասաց տղամարդը, — Կներեք, գիտեմ, որ շատ ուշ է, բայց կարո՞ղ եք, որ խնդրեմ ինձ օգնել․ Արդյո՞ք այս գյուղում հյուրանոց կա։ Ես ցանկանում այսօր մնալ այստեղ։

Կինը ծիծաղեց։

— Հյուրանո՞ց, այստեղ Վուդենդում։ Ոչ պարոն, վախում եմ այստեղ չկա։

— Ափսոս, — ասաց տղամարդը, — Ես այստեղ օտարական եմ և ես ցանկանում եմ վաղը տեսնել ձեր գյուղը։

Օտարականը շատ քաղաքավարի էր։ Նա բարձրահասակ էր, ուներ սև մազեր և ուներ օտար կանաչ աչքեր։

— Կարող ա տիկին Հերիսոնը ձեզ օգնի, — ասաց կինը, — Նա ունի սենյակ և կարող ա դուք կկարողանք գիշերեք իր մոտ։ Մեկ րոպե սպասեք, ես հիմա վերցնեմ իմ վերարկուն և ձեզ տանեմ իր մոտ։

Կինը տարավ օտարականին տիկին Հերիսոնի տուն։

Տիկին Հերիսոնը տվեց նրան սենյակ մեկ գիշերվա համար։ Նա շատ գոհ էր։ Դա հոկտեմբերի ամենավերջին գիշերն էր և ցուրտ էր։

Մյուս օրը կիրակի էր։ Տղամարդը շրջում էր գյուղով մեկ։ Նա շատ հետաքրքրված էր այդ գյուղի պատմվածքով։ Նա հանդիպեց որոշ գյուղացիներին, որոնցից հարցրեց նրանց անունները։ Բայց նա չգնաց եկեղեցի։ Նա այն տարօրինակ թվաց։

Վուդենդի եկեղեցին գյուղի ամենագեղեցիկ կառույցն էր։ Բայց օտարականը նրանով հետաքրքրված չէր։ Նա չգնաց եկեղեցի այդ գիշերը մնացած գյուղի բնակիչների հետ։ Դանոյեմբերի ամենառաջին կիրակին էր։ Երբ գյուղի բնակիչների դուրս եկան եկեղեցուց, տղամարդը այլևս չկար։

Լրացուցիչ Կրթություն (Գրականություն) 6.10.2021

Լրացուցիչ կրթություն (տանը)

 • Ավարտին ենք հասցնում ընթերցանությունը և պատրաստ լինում գործը բանավոր ներկայացնելուն, քննարկելուն:
 • Բլոգում վերլուծում ենք ընթերցածը:

Պատմվածքը մի ալարկոտ տղայի մասին էր, ով չէր ցանկանում օգնել իր ծնողներին, ձևացնելով, թե իբրև գիրք է կարդում և շատ զբաղված է: Ծնողները նրա համար ամեն ինչ անում էին, սակայն այդ ամենը տղան չէր նկատում: Մի անգամ, երբ նրա հայրը թույլ էր և չէր կարող աշխատել խնդրեց տղային, որպեսզի նա նրան օգնի: Տղան չէր ուզում, բայց երկար խոսակցությունից հետո համաձայնվեց: Երբ փնտրում էր խոզերին տղան սկսեց մտածել իր պահվածքի մասին: Հասկացավ, որ շատ վատ էր վարվում իր ծնողների հետ, նա ոչ մի բան չէր անում նրանց համար, իսկ նրանք իրենց բոլոր ուժերով աշխատում էին նրա համար, որպեսզի նա կարողանա լավ ապրել և սնվել: Այդ գիտակցելով նա իրենից շատ հիասթափված էր և նույնիսկ չէր ցանկանում ճաշել:

Տնային աշխատանք (Հանրահաշիվ) 05.10.2021

Դասարանում՝ 18ա, 23ա,գ, 24ա, 25ա, 26ա,գ, 30ա,գ, 31ա,գ,ե,է,թ,ի, 32ա,գ,ե,, 33ա

Տանը՝ դասարանականի մնացածը

ա){x + y — 3 = 0 | => {-3 + 1 — 3 = 0

{2x — 3y — 1 = 0 |=> {-6 — 3 — 1 = 0

բ){x — y + 4 = 0 |=> {-3 — 1 + 4 = 0

{3x + 4y + 5 = 0 |=> {-9 + 4 + 5 = 0

ա){x + y — 3 = 0 | => {1 + 2 — 3 = 0 բ){2,5x — 2,5 = 0 | => {2,5 — 2,5 = 0

{x — y + 1 = 0 | => {1 — 2 + 1 = 0 {1/4y — 1/2 = 0 | => {1/4 — 1 = 0

գ){2x + 3y — 8 = 0 | => {2 + 6 — 8 = 0 դ){0,35x + 1,6y — 3,55 = 0 | => {0,35 + 3,2 — 3,55 = 0

{4x — y — 2 = 0 | => {4 — 2 — 2 = 0 {x/6 — y/7 + 5/42 = 0 | => {1/2 — 2/7 + 5/42 = 0

ա){2x — y + 5 = 0 | => {-4 — 1 + 5 = 0 բ){2x + 5y — 1 = 0 | => {-4 + 5 — 1 = 0

{x + y — 3 = 0 | => {-2 + 1 — 3 = 0 {3x — 4 = 0 | => {-6 — 4 = 0

ա){3x + y — 5 = 0 | => {3 + 2 — 5 = 0 (1;2) բ){x — 2y + 4 = 0 | => {0 + 4 + 4 = 0 (0;2)

{x — y + 1 = 0 | => {1 — 2 + 1 = 0 {2x + 3y — 6 = 0 | => {0 + 6 — 6 = 0

ա){-x + y — 3 = 0 | => {4 + 4 — 3 = 0 (ոչ) բ){1/3x + 5y — 2 = 0 | => {-1/3 +20 — 2 = 0

{2x — y + 6 = 0 | => {-2 + 4 + 6 = 0 {2x + 3y — 10 = 0 | => -{2 + 12 — 10 = 0(այո)

գ) {x — 2y — 5 = 0 | => {-1 — 8 — 5 = 0 (ոչ) դ) {-3y + 12 = 0 | => {-12 + 12 = 0

{6x + 2y + 1 = 0 | => {-6 + 8 + 1 = 0 {6x + y + 2 = 0 | => {-6 + 4 + 2 = 0 (այո)

ա){x — 2y = 0 | => {x = 2y | => {x = 2y | x = 14

{2x — 3y — 7 = 0 | => {2 * 2y — 3y — 7 = 0 | => {4y — 3y = 7 | y = 7

բ){x + 5y = 0 | => {x = -5y | => {x = -5y |{x = -5y | => x = 10

{3x + 7y — 16 = 0 | => {3 * -5y + 7y — 16 = 0 | => {-15y + 7y = 16 | {-8y = 16 | => y = -2

գ){y — 3x = 0 | => {y = 3x | => {y = 3x | => y = 6

{x — 2y + 10 = 0 | => {x — 2 * 3x + 10 = 0 | => {x — 6x = -10 | => x = 2

դ){7x — y = 0 | => {y = 7x | => {y = 7x | => y = 21

{3x — y + 12 = 0 | => {3x — 1 * 7x + 12 = 0 | => {3x — 7x = -12 | => x = 3

ա) {x — y — 1 = 0 | => {x = y + 1 | => {x = y + 1 | => {x = y + 1 | => x = 3

{x + y — 5 = 0 | => {1 * (y + 1) + y — 5 = 0 | => {y + 1 + y — 5 = 0 | => {2y = 4 | => y = 2

բ) {x — y — 2 = 0 | => {x = y + 2 | => {x = y + 2 | => {x = y + 2 | x = 4

{x + y — 6 = 0 | => {1 * (y + 2) + y — 6 = 0 | => {y + 2 + y — 6 = 0 | => {2y = 4 | y = 2

գ){x — y — 2 = 0 | => {x = y + 2 | => {x = y + 2 | => x = y + 2 | x = 5

{3x — 2y — 9 = 0 | => { 3 * (y + 2) — 2y — 9 = 0| => {3y + 6 — 2y — 9 = 0 | => y = 3

դ){x — 2y — 3 = 0 | => {x = 2y + 3 | => {x = 2y + 3 | => x = 1

{5x + y — 4 = 0 | => {5 * (2y + 3) + y — 4 = 0 | => {10y + 15 + y — 4 = 0 | => y = -1

ե){x + 2y — 11 = 0 | => {x = -2y + 11 | => {x = -2y + 11 | => x = 3

{4x — 5y + 8 = 0 | => {4 * (-2y + 11) — 5y + 8 = 0 | => {-8y + 44 — 5y + 8 = 0 | => y = 4

զ){x + 4y — 2 = 0 | => {x = -4y + 2 | => {x = -4y + 2 | => x = -2

{3x + 8y — 2 = 0 | => {3 * (-4y + 2) + 8y — 2 = 0 | => {-12y + 6 + 8y — 2 = 0 | => y = 1

է){2x + 4y — 90 = 0 | => {2 * (3y + 10) + 4y — 90 = 0 | => { 6y + 20 + 4y — 90 = 0 | y = 7

{x — 3y — 10 = 0 | => {x = 3y + 10 | => {x = 3y + 10| => x = 31

ը){3x — 2y — 4 = 0 | => {3 * (-5y + 7) — 2y — 4 = 0 | => -15y + 21 — 2y — 4 = 0 | => y = 1

{x + 5y — 7 = 0 | => {x = -5y + 7 | =>{x = -5y + 7 | => x = 2

թ){3x — 4y — 7 = 0 | => {3 * (-2y — 1) — 4y — 7 = 0 | => {-6y — 3 — 12y — 21 = 0 | => y = -1

{x + 2y + 1 = 0 | => {x = -2y — 1 | => {x = -2y — 1 | => x = 1

ժ){7x — 2y — 6 = 0 | => {7 * ( -4y — 12) — 2y — 6 = 0 | => {-28y — 84 — 2y — 6 = 0 | => y = -3

{x + 4y + 12 = 0 | => {x = -4y — 12 | => {x = -4y — 12 | => x = 0

ա) {5x + y — 7 = 0 | => {5 * (11 + 3y) + y — 7 = 0 | => 55 + 15y + y — 7 = 0 | y = -3

{x — 3y — 11 = 0 | => {x = 11 + 3y | x = 11 + 3y | x = 2

բ){2x + y — 1 = 0 | => y = 1 — 2x | => y = -13

{3x + 2y + 5 = 0 | => 3x + 2 *(1 — 2x) + 5 = 0 |=> 3x + 2 — 4x + 5 = 0| x = 7

գ){2x + y — 7 = 0 | => {2 * (2y — 4) + y — 7 = 0| => 4y — 8 + y — 7 = 0| y = 3

{x — 2y + 4 = 0 | => {x = 2y — 4 | => x = 2

դ){3x + y + 5 = 0| => { 3 * (3y + 5) + y + 5 | => 9y + 15 + y + 5 = 0 | => y = -2

{x — 3y — 5 = 0 | => {x = 3y + 5 | x = -1

ե){x + 2y — 4 = 0 | => {x = 4 — 2y | x = -2

{3x + y + 3 = 0 | => {3 * (4 — 2y) + y + 3 = 0 | => 12 — 6y + y + 3 = 0| => y = 3

զ){5x + y — 15 = 0 | => {5 * (2y + 14) + y — 15 = 0| => 10y + 70 + y — 15 = 0| y = -5

{x — 2y — 14 = 0 | => {x = 2y + 14| x = 4

ա){2x — 3y + 7 = 0 | => {6x — 9y + 21 = 0 | => 17y = 23 | y = 23/17

{3x + 4y — 1 = 0 | => {6x + 8y — 2 = 0 | => x = -25/17

բ){3x — 3y — 5 = 0 | => {6x + 6y — 10 = 0 | =>

{6x + 8y + 11 = 0 | => {6x + 8y + 11 = 0 | =>

Լրացուցիչ Կրթություն (Հայոց լ.) 04.10.2021

 • Տեսանյութը դիտելուց և ընկերներիդ հետ քննարկելուց հետո առաջարկվող թեմաներից մեկով մտքերդ կշարադրես:
  • Իսկ հայերե՞նը
  • Նորաձևությունը հայերենը չի՞ սիրում
  • Արդյո՞ք հնարավոր չէ հայերենով
  • այլ

Նորաձևությունը հայերենը չի՞ սիրում

Մեր շրջապատում, կարելի է ասել, որ բոլոր խանութները կամ սրճարանները իրենց անվան մեջ ունենում են անգլերեն բառեր: Ես կարծում եմ, որ դա սովորական երևույթ է, քանի որ հայերենում կան այնպիսի բառեր որոնք կոպիտ են հնչում կամ գեղեցիկ չի հնչում այլ բառի հետ, օրինակ՝ mega mall-ը հայերեն կլիներ հսկա մոլ, բայց չեմ կարծում, որ գեղեցիկ է հնչում: Բայց մյուս կողմից կան անգլերեն այնպիսի անվանումներ որոնք հայերեն լեզվով էլ շատ գեղեցիկ կհնչեին, օրինակ՝ Սև Պաղպաղակը ավելի գեղեցիկ է հնչում քան Սև Մառոժնին: