Ուսումնական շրջանի առաջին ամփոփում

Սովորողների ուսումնական գործունեության ամփոփում

 

  • հաճախումբացակայությունբաց թողած պարապմունքների լրացում սահմանված կարգով.Բացակայել եմ – նոյեմբերի-28 և դեկտեմբերի 6։
  • ուսումնական բլոգի վարումբաժիններյուրաքանչյուրում նյութերի առկայություն,(նշել բաժինները)Մայրենի, մաթեմատիկա, մաթեմ բ․, պատմություն, ռուսերեն, անգլերեն, անհատական պլան, աշնանային արձակուրդներ, բնագիտություն, երկարացված օր, ընտրություն, իմ գրադարանը։
  • ուսումնական պարապմունքներին մասնակցություն սահմանված կարգովուշացումներ,Ուսումնական պարապմունքներ – ընդանուր պարանմպունք, միդիաուրբաթ։
  • մասնակցություն դասարանիընտրությամբ գործունեության խմբի ուսումնական ճամփորդություններին.
   ուսումնասիրություն
   լուսաբանում(նշել ճամփորդությունները, որոնց մասնակցել եք, կցել պատումները)Այս կիսամյակ չեմ գնացել ճամփորդության, մյուս կիսամյակ կգնամ։
  • մասնակցություն ուսումնական նախագծերի
   նախագծերի թվարկում (նշել նախագծեր, որոնց մասնակցլ եք)
   անհատական աշխատանքը նախագծումՄեդիաուրբաթ, խորթ մայրերը հեքիաթներում։
  • մասնակցություն ուսումնականհասարակական աշխատանքներին.(միջավայրի խնամք և այլն)Խնամել ենք միջավայրը օրինակ՝ մաքրել ենք բնությունը, հավագել ենք ամբողջ աղբը։
  • մասնակցություն հիգիենիկ միջվավայրիգույքի խնամքի աշխատանքներին.Չեմ մասնակցել։
  • մասնակցություն դասարանումդպրոցումկրթահամալիրում կազմակերպված տոնիծեսիստուգատեսի.(թվարկեք այն տոները, նախագծերը, որոնց մասնակցել եք, կցել պատումները)Մասնակցել եմ հարիսայի ծեսին և այլ տարբեր նախագծերին ու տոների։
  • մասնակցություն ցուցահանդեսիհամերգիներկայացմանՄասնացել եմ դիմակահանդեսին։
  • կրթահամալիրի ներքին կարգապահական կանոնների խախտում.(Եթե ունեք նկատողություն ՝նշեք )Խախտումներ չեմ կատարել։
 • անհատական ձեռքբերումները ուսումնական առաջին շրջանում.Ձեռբերել եմ նոր ընկերներ և նոր գիտելիքներ։
 • ուսումնական յուրաքանչյուր դասընթացներից (այդ թվում՝ ընտրությամբսովորողի առաջադիմության ինքնագնահատում.(յուրաքանչյուր առարկայից ինքներդ ձեզ գնահատեք )Մաթեմատիկա – 9

  Մայրենի – 9

  Անգլերեն – 9

  Ռուսերեն – 9

  Պատմություն – 9

  Բնագիտություն – 9

  Ընտրություն – 9

  Ֆիզկուլտուրա — 9

 • ուսումնական շրջանի կազմակերպման վերաբերյալ սովորողի հարցադրումներըառաջարկությունները.Առաջարկություն չունեմ
 • «Ուսումնական ձմեռ» նախագծով դեկտեմբերի 23-ից հունվարի 7-ը անելիքները՝
  ԱմանորիՍուրբ Ծննդյան անհատականընտանեկան նախագիծ
  ընթերցանություն
  ուսումնասիրություն
  ուսումնական այլ աշխատանքներ (նշել, որ նախագծին եք մասնակցելու )Դեռ չգիտեմ, թե որ նախագծին եմ մասնակցելու
 • ուսումնական երկրորդ շրջանում գործունեության նախագիծ՝
  • Հանրակրթական Դիջիթեքբնագիտատեխնիկական նախագծերի ստուգատեսներին ներկայացվող նյութեր,
  • Հանրակրթական Դիջիթեքբնագիտատեխնիկական նախագծերիմարզականազգագրական ստուգատեսների կազմակերպման առաջարկներ.Առաջարկներ չունեմ
  • Ձեր ընտրած ճամբարային ջոկատը։Դեռ չեմ ընտրել

Հանրապետական կարգի հաստատումը

Տոհմացեղային վերապրուկները խոչընդոտում էին պետության կայացմանը:
Հռոմի արքա Սերվիոս Տուլիոսը Ք.ա. VI դարի կեսերին բարենորոգումներ կատարեց: Իրականացրեց տարածքային և վարչական բաժանում: Քաղաքացիներին բաժանեց դասերի՝ ըստ նրանց տարեկան եկամտի չափի: Այսինքն`   մարդկանց հասարակական դիրքը որոշվում էր նրանց վաստակով, բայց ոչ սոսկ ծագմամբ:
Այդ բարենորոգումները տեղիք տվին ներքին հակասությունների: Դրանից օգտվելով`   Հռոմի վերջին արքան՝ Տարքվինիոսը, որոշեց իշխանությունը կենտրոնացնել իր ձեռքում: Նա, իրեն վեր դասելով օրենքներից, բռնություններ գործադրեց: Արդյունքում Հռոմի բնակչությունը Ք.ա. 510 թ. արտաքսեց արքային:
Աշխարհաժողովը և Ծերակույտը որոշեցին Հռոմում վերացնել արքայական իշխանությունը և հաստատել հանրապետություն (ռեսպուբլիկա): Սակայն վաղ Հռոմեական հանրապետությունում կրկին գերիշխում էր ավագանին: Նրանից էին ընտրվում պետության բարձրագույն պաշտոնյաները`   կոնսուլները:

Դասարանական 1

Դասարանական 1

Ջերմային երևույթների բազմազանություն

Հարցեր.52A81352-1124-4CEC-9894-6A3A5DAEE443.jpeg

 1. Արևը իր ճառագայթնորով տաքացնում է հողը, տաքացնելիս և սառեցնելիս մարմնի ծավալի փոփոխությունը, հալումը պնդացումը  և այլն։
 2. Պետք է օրինակ եթե փորձանոթը փակենք ոչ մեծ սյունով և այն տաքացնել նրանում եղած օդը ընդարձակվում է։
 3. Բերնեբերան թեյնիկը տաքացնելիս ջերմային ընդհարձակման հետևանքով  ջուրը սկսվում է դուրս թափվել։
 4. հհ
 5. Հալումը նյութի անցումն է հեղուկ վիճակից պինդ վիճակ։

Պնդացումը նյութի անցումն է հեղուկ վիճակից պինդ վիճակ։

6. Այն ջերմաստիճանը, որը եռում է կոչվում է եռման ջերմաստիճան։

Նյութի անցումը հեղուկ վիճակից դեպի գազային վիճակ կոճվում է գոլորշացում, հակառակ անցումը գազային վիճակից հեղուկ վիճակ խտացում։