Հին Իտալիայի բնական պայմանները և ազգաբնակչությունը  և Հռոմը թագավորական դարաշրջանում 

Հին Իտալիայի բնական պայմանները և ազգաբնակչությունը 

Իտալիայի ափերը երեք կողմից ողողում են Միջերկրական ծովի ջրերը: Ալպյան լեռները հյուսիսից բաժանում են երկիրը մնացած Եվրոպայից: Իտալիայի մասն են կազմում նաև հարակից կղզիները, որոնցից ամենամեծը Սիցիլիան է:Հյուսիսում կան ջրառատ գետեր, արգավանդ դաշտեր, առատ բուսականություն, հարավը քարքարոտ է, սակավահող: Ընդերքը հարուստ է պղնձով, անագով, երկաթով, ոսկով ու արծաթով:Հնուց ի վեր Իտալիայում բնակվում էին տարբեր ցեղեր ու ցեղախմբեր: Նրանք զբաղվում էին երկրա գործությամբ, անասնապահությամբ, արհեստներով: Հյուսիսում ապրող ժողովուրդներից հայտնի էին էտրուսկները, Միջին Իտալիայում՝ լատինները, իսկ հարավում՝ հույները, որոնք գաղութացման ալիքով էին այստեղ հաստատվել:
Հռոմը թագավորական դարաշրջանում 
Հռոմ քաղաք–պետությունը հիմնվել է Ք.ա. 753 թ. Միջին Իտալիայում՝ Տիբրոսի գետաբերանից ոչ հեռու՝ յոթ բլուրների վրա: Համաձայն ավանդույթի`   Հռոմի հիմնադիրը հերոս Հռոմուլոսն էր: Նա միավորել էր հարևան ցեղերը`   տալով քաղաքին ու պետությանը իր անունը: Սկսվել էր Հռոմի պատմության արքայական դարաշրջանը, որը տևեց մոտ երկու հարյուր հիսուն տարի: Այդ ընթացքում միմյանց հաջորդեցին յոթ արքա:
Հռոմում դեռևս պահպանվել էին տոհմացեղային կենցաղի շատ վերապրուկներ: Հասարակական կյանքի կարևորագույն օղակն ընտանիքն էր: Հայրը բացարձակ իշխանություն ուներ կնոջ և զավակների նկատմամբ: Արյունակից ընտանիքները միավորվում էին տոհմի մեջ`   առաջնորդի ղեկավարությամբ: Տոհմերն իրենց հերթին միավորվում և կազմում էին ցեղ, որի առաջնորդն ընտրվում էր ամենաազդեցիկ տոհմերի ավագներից:
Ցեղին պատկանող ընդհանուր հողատարածքը պարբերաբար վերաբաժանվում էր ըստ տոհմերի և ընտանիքների անդամների: Հետագայում այդ կարգը խախտվեց:

Բոլոր չափահաս տղամարդիկ, Հռոմի քաղաքացի ճանաչվելով, իրավունք էին ստանում ընտանիք կազմելու և հասարակական դաշտից հողակտոր ձեռք բերելու: Նրանք դառնում էին նաև զինվոր`   պատրաստ կյանքով պաշտպանելու հայրենիքը: Քաղաքացիների իրավունքն էր մասնակցել Աշխարհաժողովին:
Տոհմերի ավագները (շուրջ 300 հոգի) կազմում էին հռոմեական պետության գերագույն մարմինը`   Ծերակույտը (Սենատ): Այն որոշումներ էր կայացնում պետական կյանքի բոլոր հիմնախնդիրների վերաբերյալ և հետևում դրանց կատարմանը:
Պետության գլուխ կանգնած էր արքան, որի իշխանությունը, սակայն, ժառանգական չէր: Նրան ընտրում էր Ծերակույտը`   Աշխարհաժողովի հավանությամբ: Արքան գերագույն քուրմն էր, ռազմական առաջնորդը և դատավորը:

Տնային 1.

1*Ո՞ր մարմիններն են փոխազդում.

1) դուռըհրելիսմեխանիկական աշխատանք

2) ծանրաձողը բարձրացնելիսմեխանիկական աշխատանք

3) քայլելիսշփման ուժ:

2*Նշված դեպքերից որու՞մ է աշխատանք կատարվում

․ձեռքից բաց թողնված մարմինը ընկնում է գետնին

․կշռաքարը դրված է գետնին

.ապակու հարթ մակերևույթով գլորվում է գնդակ

3*Բանավորքննարկում.

Ջերմային և մագնիսականերևույթներ

 

Դասարանական աշխատաքն

1․Երեք վագոններում միասին կար 1250 պարկ կարտոֆիլ։Այն բանից հետո,երբ առաջին վագոննից 25 պարկ տեղափոխեցին երկրորդ վագոն,75 պարկ՝ երրորդ վագոն և 50 պարկ իջեցրեցին երրորդ վագոնից,վագոններում պարկերի քանակները հավասարվեցին։Քանի՞ պարկ կարտոֆիլ կար սկզբում վագոններից յուրաքանչյուրում։

1250 — 50 = 1200

1200 : 3 = 400

400 + 25 = 425

425 + 75 = 500

400 — 25 = 375

400 — 75 + 50 = 375

1 — 500, 2 — 375, 3 — 375

 

2․Հինգ հնձվոր 2հա արտը հնձում են 4 օրում։Քանի՞ օրում կհնձեն 3հա արտը 15 հնձվորը(հնձվորների աշխանողունակությունը համարել նույնը)։

Լուծում՝
1 հա – 10.000 մ2
2 հա – 20.000 մ2
20.000 ։ 4 օր = 5000 մ2 1 օրում 5 հնձվորի հնձաց տարածքն է
5000 ։ 5 = 1000 մ2 1 հնձվորի 1 օրյա աշխատանքի արդյունքը
3 հա – 30.000 մ2
30.000 ։ (15 x 1000) = 2 օր

Պատ.՝ 2 օր

3․Ամենաշատը քանի՞ հոգանոց հավասար խմբեր կարելի է կազմել 6-րդ և 7-րդ դասարանցիներից,եթե յուրաքանչյուր խմբում պետք է լինեն հավասար քանակությամբ 6-րդ և 7-րդ դասարանցիներ,ընդ որում 6-րդ դասարանում սովորում են 24 հոգի,7-րդ դասարանում՝ 21 հոգի։

7

4.Փայտե խորանարդի կողմերը ներկած են: Այն բաժանում են 216 հավասար խորանարդների:Այդ փոքրիկ խորանարդներից քանի՞ հատի ոչ մի նիստը ներկած չի լինի:

4 x4 x 4 = 64

5․Մաթեմատիկական դպրոցական օլիմպիադային կրթահամալիրից մասնակցում էր 95 սովորող,իսկ կենգուրույին 80 սովորող,որից 67 սովորող մասնակցում էր երկուսին էլ միարժամանակ։Քանի՞ սովորող էր մասնակցում կամ դպրոցական օլիմպիադային կամ «Կենգուրուին»։

 

Դասարանական աշխատանք

  1. Գտե՛ք արտահայտության արժեքը.

ա) (8 · * + 9) ։ (–5), եթե աստղանիշի փոխարեն գրված լինեն + 2,

+ 7, –3, –8 թվերը.

(8 · +2 + 9) ։ (–5) = -5

(8 · +7 + 9) ։ (–5) = -13

(8 · -3 + 9) ։ (–5) = 3

(8 · -8 + 9) ։ (–5) = 11

 

  1. a-ի և b-ի ի՞նչ արժեքների դեպքում կստացվի հավասարություն.

ա) 0 : 10 = 0

գ) 10 : 1 = 10

ե) (–10) : 10 = –1

 

  1. Գնացքը 3 ժամում անցավ 250 կմ։ Առաջին

ժամում այն անցավ ճանապարհի 40 %-ը,

երկրորդ ժամում՝ մնացածի 40 %-ը։ Քանի՞

կիլոմետր անցավ գնացքը երրորդ ժամում։

250 x 40 : 100 = 100

250 – 100 = 150

150 x 40 : 100 = 60

150 – 60 = 90

 

  1. Գնել են երկու տեսակի կոնֆետներ` վճարելով ընդամենը

6500 դրամ: Առաջին տեսակի կոնֆետից, որի 1 կիլոգրամն արժե

2200 դրամ, գնել են 2 կգ: Մնացած գումարով գնել են երկրորդ

տեսակի կոնֆետներ` 1 կիլոգրամը 700 դրամով: Երկրորդ տեսակի

քանի՞ կիլոգրամ կոնֆետ են գնել:

2200 x 2 = 4400

6500 – 4400 = 2100

2100 : 700 = 3

  1. Կառքի առջևի անիվը 96 պտույտ է կատարում, երբ հետևի անիվը

կատարում է 64 պտույտ: Որքա՞ն է հետևի անիվի շրջագծի երկարությունը,

եթե առջևի անիվինը 2 մ է:

96 x 2 : 64 = 3