Հեթանոսություն

Կրոն և կրոնական ծեսերը դրանք, առանձին ժողովուրդների հոգևոր և հոգևոր գործունեության արտացոլումն է, որը զարգացել  է նույնքան բազմազան, որքան կյանքի և պետության ձևերը: Ըստ էության հեթանոսական կրոնը դա, ոչ միայն մեր ներքին կյանքի մի կողմն է, այլև ամբողջ կյանքի ամբողջությունը: Որքան մարդիկ մոտենում են բնությանը իրենց ընդհանուր զարգացման մեջ, որքան պարզ է նրանց ապրելակերպն ու զբաղմունքը: Գործնական և կրոնական կյանքի փոխհարաբերություններում արմատավորված է կրոնների էությունը: Հեթանոսները երկրպագում էին աստվածային ուժերին, որոնք  դրսևորվում իրենց բնույթով և հաղորդակցում էին երկրային ուղղությունն ու նպատակը:Տեսնելով դրանց դրսևորումը հիմնականում արևի տակ, տալիս են լույս և կյանք, բույսերի թագավորության ծաղկման և թուլացման մեջ, հեթանոս ժողովուրդը նրանց համարում էր անձնական էակներ:

Հայոց լեզվում հեթանոս բատը կապ ունի հունարեն բառի հետ, որը կոչվում է εθνοί (էթնոս): Հայերեն թարգմանվում է որպես հայերեն: Այն, ըստ էության , արտահայտում է հենց այդ կրոնափիլիսոփայության տարածման բնույթը։ Մի փոքր այլ է եվրոպական մի շարք երկրներում տարածում ունեցող ինքնանվանումը այս կրոնափիլիսոփայական ուղղության համար։ Գրեթե բոլոր լատինատառ լեզուներում այն անվանվում է paganism (պագանիզմ)՝ ծագում է լատիներեն paganismus բառից . թարգմանվում է, որպես գյուղական կամ շրջանային, որը իր հերթին արմատով հենվում է մի այլ լատիներեն բառի ՝ pagus (պագուս), ի վրա, որը արդեն նշանակում է գյուղ, շրջան։

Տնային աշխատաքն

 1. Որոշե՛ք արտադրյալի նշանը և կատարե՛ք բազմապատկումը.

բ) (–1) · (–1) · (–1 ) = -1

դ) (+7) · (–3) · (+4) · (–5) = 420

 

 1. Աստղանիշի փոխարեն դրե՛ք + կամ – նշանը այնպես, որ ստացվի

հավասարություն.

բ) (–1) · (–2) · (+3) · (+4) = +1 · 2 · 3 · 4

դ) (+4) · (–4) · (+3) · (–3) = +4 · 4 · 3 · 3

 

 1. Հաշվե՛ք արտահայտության արժեքը՝ ընտրելով թվերի բազմապատկման

հարմար հաջորդականություն.

բ) (–1 ) · (+1 ) · (–6 ) · (–14 ) · (+5 ) = ((+1) x (+5) x (-6)) x (( -1) x (-14)) = -420

դ) (–7 ) · (+8 ) · (–9 ) · (+6 ) · (–1 ) = ((-1) x (-7) x (-9)) x ((+8) x (+6)) = -3024

 

 1. Հաշվե՛ք արտահայտության արժեքը.

բ) (–5 ) · (–20 ) · (+3 ) · (–7 ) · (+2 ) = -4200

դ) ( –7 ) · (–1 ) · (+3 ) · (–5 ) · (–9 ) = 945

 

 1. Կաթից ստացվում է 20 % սերուցք, իսկ սերուցքից՝ 18 % կարագ։

Որքա՞ն կարագ կստացվի 50 կգ կաթից։

20 x 50 : 100 = 10

10 x 18/ 100 = 180/100 = 18/10 = 9/5 = 1 4/5

 

 1. Կոնգո գետն ունի 4320 կմ երկարություն։ Ի՞նչ երկարություն

կունենա այդ գետի պատկերումը 1 ։ 25000000 մասշտաբով գծված

քարտեզում։

1 կմ = 1000 մ

1 մ = 100 սմ

1000 մ = 100000 սմ 4320 կմ = 432.000.000 սմ

432.000.000 : 25.000.000 = 432/25

Պատ.՝ 432/25 սմ

Домашняя работа

 1. Выпишите названия месяцев , составьте и запишите с ними словосочетания9. Вставьте вместо точек подходящие по смыслу существительные
 2. У Миши был новый портфель . 2. Вдали виднелся большой корабль . 3. Весь день шёл сильный дождь . 4. В школьном зале стоит старый рояль . 5. Школьный библиотекарь посоветовал мне прочитать эту книгу. Слова для справок: рояль, библиотекарь, корабль, портфель, дождь.
 3. А вы знали?

У древних римлян год начинался не с первого января, как у нас, а с первого марта, с приходом весны, с наступлением тёплых дней. А так как римляне постоянно вели войны с кемнибудь из своих ближних или дальних соседей, первый месяц посвящался римскому богу войны Марсу. Отсюда и название этого месяца – март. Название второго месяца – апрель – значит „открыватель”. Апрель открывает весну. Третий месяц – май – был назван по имени римской богини Майи; четвёртый – июнь – посвящён богине плодородия Юноне. Пятый месяц – июль – носил имя знаменитого римского полководца Юлия Цезаря; шестой – август – получил своё название в честь императора Августа. Сентябрь означал просто седьмой месяц. Ведь год начинался не с января, а с марта.Следующий месяц был назван октябрём, от латинского слова „октобер” – восьмой. Ноябрь – от латинского слова „новембер” – девятый, декабрь – от латинского „десембер” – десятый. Январь был посвящён богу Янусу. Год завершал месяц февраль.

 

 1. Выпишите названия месяцев , составьте и запишите с ними словосочетаним.

Январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь.

Январь – холодный январь.

Февраль – короткий февраль.

Март — красивый март.

Апрель – дождливый апрель.

Май – цветуший май.

Июнь – сольнечный июнь.

Июль – теплый июль.

Август – светлый август.

Сентябрь – разнацветный сентябрь.

Октябрь – хмурый октябрь.

Ноябрь – холодный ноябрь.

Декабрь – снежный декабрь.

Դասարանական աշխատանք

 1. Որոշե՛ք արտադրյալի նշանը և կատարե՛ք բազմապատկումը.

ա) (–2) · (+3) · (–7)= 42

((-2) x (+7)) x 3 = 42

գ) (–5) · (–4) · (+3 ) · (–2) = -120

((-5) x (-2)) x 3 x -4 = -120

 

 1. Աստղանիշի փոխարեն դրե՛ք + կամ – նշանը այնպես, որ ստացվի

Հավասարություն.

ա) (–5) · (+10) · (–8) · (–6) = -5 · 10 · 8 · 6

գ) (+6) · (+2) · (–9) · (+3) = -6 · 2 · 9 · 3

 

 1. Հաշվե՛ք արտահայտության արժեքը՝ ընտրելով թվերի բազմապատկման

հարմար հաջորդականություն.

ա) (–8 ) · (–4 ) · (+2 ) · (–5 ) · (–7 ) = ((+2) x (-5)) X ((-8) X (-4)) X (-7)

(+2) x (-5) = -10

(-10) x (-8) = 80

(-4) x (-7) = 28

80 x 28 = 2240

գ) (–5 ) · (+6 ) · (–7 ) · (+4 ) · (–3 ) = (6 X 4) X 5 X 7 X 3

(+6) x (+4) = 24

(+24) x (-5) = -120

(-3) x (-120) = 360

(-7) x (+360) = -2520

 1. Հաշվե՛ք արտահայտության արժեքը.

ա) (–1 ) · (+1 ) · (–1 ) · (+1 ) · (–1 ) =  -1

դ) ( –7 ) · (–1 ) · (+3 ) · (–5 ) · (–9 ) +945

 

 1. Շրջանագծի շառավիղը 8 սմ է (տե՛ս նկ. 70)։ Որքա՞ն է քառակուսու

անկյունագծերի երկարությունների գումարը։

8 X 4 = 32 (սմ)

 

 1. Մի քաղաքից մյուսը միաժամանակ ուղևորվեցին երկու մեքենաներ.

առաջինի արագությունը 85 կմ/ժ էր, երկրորդինը՝ 70 կմ/ժ։

Երբ առաջին մեքենան տեղ հասավ, երկրորդին մնում էր անցնելու

30 կմ։ Գտե՛ք քաղաքների հեռավորությունը։

85 – 70 = 15

30 : 15 = 2

70 X 2 + 30 = 170

85 X 2 = 170

Պատ՝ 170