Տնային աշխատանք

 1.  Կատարե՛ք հաշվումները` հանումը փոխարինելով գումարումով.

բ) –11 – 9 = -20

դ) 8 – 2 = 6

զ) –16 – 7 = -23

ը) 0 –16 = -16

 

 1. Կատարե՛ք հանում.

բ) –48–(–25) = -23

դ) –17 – (–34) = 17

զ) –52 – (–2) = -50

ը) 82 – (–3) = 85

 

 1. Գիշերը օդի ջերմությունը -10օ C էր։ Առավոտյան այն դարձավ +2 C։ Քանի՞ աստիճանով փոխվեց օդի ջերմությունը։

+2 — -10 = 12

 

 1. Ի՞նչ թիվ պետք է գրել աստղանիշի փոխարեն, որպեսզի հավասարություն ստացվի.

բ) 0 – -7 = 7

գ) 3 + -17 = –20

ե) – + 14 = –1

զ) –* + 10 = 20

 

 1. Գտե՛ք արտահայտության արժեքը.

բ) (–43 – 14) – 32 = -89

գ) (–74 + 27) – 15 = -62

ե) (–30 – 21) + 56 = 5

զ) (81 – 45) – 60 = -24

ը) (16 – 33) – 50 = -67

 

 1. Լրացրե՛ք հետևյալ աղյուսակը.
Առաջին գումարելի -3 0 1 10 -4 8 -7
Երկրորդ գումարելի 4 -2 -5 -16 -3 -16 0
գումար 1 -2 -4 -6 -1 -8 -7

 

 1. Գտե՛ք գումարը.

գ) 22 + (–14) + (–30) + (–15) + 19 = -18

Դասարանական աշխատանք

 1. 559. Կատարե՛ք հաշվումները` հանումը փոխարինելով գումարումով.

ա) 6 – 7 = -1

գ) –30 – 44 = -13

ե) 12 – 9 = 3

է) 18 – 23 = -5

 

 1. Կատարե՛ք հանում.

ա) 34–(–7) = 41

գ) 101 – (–8) = 109

ե) 29 – (–11) = 40

է) –70 – (–14) = -56

 

 1. Ի՞նչ թիվ պետք է գրել աստղանիշի փոխարեն, որպեսզի հավասարություն

ստացվի.

ա) 2 – 8 = –6

գ) 3 + -23 = –20

ե) –15 + 14 = –1

է) -3 + 9 = 6

 

 1. Գտե՛ք արտահայտության արժեքը.

ա) (35 – 17) – 20 = -2

գ) (–74 + 27) – 15 = -62

ե) (–30 – 21) + 56 = +5

է) (–39 –21) + 11 = -49

 

 

 1. Գտե՛ք գումարը

ա) (–11) + (–2) + 6 + 5 + (–7) = -9