Տնային աշխատանք

                     

137. Որքա՞ն է 536-ի 100 %-ը։

536 x 100 : 100 = 536

139. Մի գյուղացին իր այգուց հավաքել է 1500 կգ խաղող, իսկ մյուսը՝

30 %-ով պակաս։ Ընդամենը քանի՞ կիլոգրամ խաղող են հավաքել

երկու գյուղացիները։

1500 x 30 : 100= 450

1500 – 450 =1050

141. Ո՞րն է ավելի շատ՝ 900-ի 15 %-ը, թե՞ 800-ի 20 %-ը։

900 x 15 : 100=135

800 x 20 : 100=160

800-ի 20 %-ը

150. Կատարե՛ք բաժանում.

դ)162 3/50 : 12 3/5 = 8103/50

162 3/50 = 8103/50

12 3/5 = 63/5

8103/50 : 63/5 = 8103/50 x 5/6 = 8103/630

8103/630 = 12 543/630 = 12 181/210

ե)3 3/10 : 3/50 = 55

3 3/10 = 33/10

33/10 : 3/50 = 33/10 x 50/3 = 55

զ)1 ¼ : 25 = 1/20

1 1/4 = 5/4

5/4 : 1/20 = 5/4 x 20/1 =1/20

է)9 2/7 : 65/7 = 1

9 2/7 = 65/7

65/7 : 65/7 = 65/7 x 7/65 =1

ը)3 11/36 : 1 5/63=

3 11/36 = 119/3

1 5/63= 68/63

119/3 : 68/63 = 119/3 x 63/68 =7497/204

7497/204 = 36 153/204

152. Գտե՛ք 60 թվի բոլոր բաժանարարները։

60 : 1 = 60

60 : 2 = 30

60 : 3 = 20

60 : 4 = 15

60 : 5 = 12

60 : 6 = 10

60 : 10 = 6

60 : 12 = 5

60 : 15 = 4

60 : 20 = 3

60 : 30 = 2

60 : 60 = 1

Դասարանական աշխատանք

                            

136. Ուղղանկյան մակերեսը 900 սմ2 է։ Քանի՞ քառակուսի սանտիմետր

է նրա մակերեսի 1 %-ը: Քանի՞ քառակուսի սանտիմետր է նրա մակերեսի

16 %-ը։

Լուծում

900 x 1% : 100 = 9

900 x 16% : 100=144

138. Զամբյուղում կա 300 խնձոր։ Գտե՛ք խնձորների քանակի

20 %-ը։

Լուծում

300 x 20% : 100 = 60

140. Մի տակառում կա 500 լ խաղողի հյութ, իսկ մյուսում՝ 10 %-ով

ավելի։ Քանի՞ լիտր խաղողի հյութ կա երկրորդ տակառում։

Լուծում

500 x 10% : 100=50

50 + 500 = 550

150. Կատարե՛ք բաժանում.

4 ½ : 1/100 = 450

23 1/5 : 11 1/5 = 2/7

1 : ¼= 4

151. Հաշվե՛ք 7 հայտարարով բոլոր կանոնավոր կոտորակների գումարը

։

1/7 + 2/7 + 3/7 + 4/7 + 5/7 + 6/7 + 7/7 =28/7

Տնային աշխատանք

Լրացուցիչ կրթություն

  • Որտեղ պետք է, կետի փոխարեն յ գրել:

Հա.ացք, հա.ելի, հո.ակապ, մի.ացում, ձի.արշավ, տի.եզերական, փակե.ի, կա.արան, խաբե.ություն, է.ի, գնա.ի, բու.եր, տղա.ի, Մարո.ի:

Հայացք, հայելի, հոյակապ, կայարան, գնայի,տղայի , Մարոյի:

Գրել շարադրանք «Կյանքն աշնանը» վերնագրով:

Աշունը, գտնվում է ամռան և ձմռան միջև: Աշնանը տերևաթափ է տեղի ունենում:Այդ տերևաթափի ժամանակ գունավորվում է ամբողջ բնությունը: Դեմքիդ հայտնվում է ժպիտը: Սակայն տերևաթափը ավարտվում է բոլոր ծառերը մերկանում են, գունավոր տերևները չորանում են և ամբողջ բնության գեղեցկությունը վերանում է : Եղանակը մռայլվում է՝ միշտ անձրև, կայծակ: Այդպիսի եղանակից դեմքիդ ժպիտը քիչ – քիչ սկսում է վերանալ և դեմքիվ վրա մենակ տխրություն է երևում: