Տնային աշխատանք

Բառարանների օգնությամբ գտնել ընդգծված բառերի հոմանիշները:

Խիստ – ուժգին, անիրավ – անիրավացի, պիծակ – բոռ, առավ – տարավ, այրի – որբեվայրի, խանութպան – գործակատար, կոկել – հարթել:

 

Տողադարձել տրված բառերը բոլոր հնարավոր տարբերակներով:

Բարեկամաբար, բարձրացնել, բնություն, խստաշունչ, հանգստաբեր, ստուգել, զգուշորեն, արևելյան, թեթևակի, տեղեկատվություն, սկզբնական, մրցանակ, արևմտյան:

 

Բարեկամաբար- բա – րեկաբար, բարե- կամաբար, բարեկա – մաբար, բարեկամա – բար:

Բարձրացնել – բարձ – րացնել, բարձրաց – նել:

Բնություն – բը-նություն, բնութ-յուն:

Խստաշունչ – խըս –տաշունչ, խստա – շունչ:

Հանգստաբեր – հան – գստաբեր, հանգստա – բեր:

Ստուգել – ըս-տուգել, ստու- գել:

Զգուշորեն – ըզ-գուշորեն, զգու- շորեն, զգուշո – րեն:

Արևելյան – ա –րևելյան, արե-վելյան, արևել – յան:

Թեթևակի – թե- թևակի, թեթե-վակի,թեթևա-կի:

Տեղեկատվություն – տե –ղեկատվություն, տեղե-կատվություն, տեղեկատ – վություն, տեղեկատվութ – յուն:

Սկզբնական – ըս-կզբնական, սկզ – բնական, սկզբնա – կան:

Մրցանակ – մըր-ցանակ, մրցա- նակ:

Արևմտյան – արև — մտյան, արևմտ – յան :

Գտնել առակները բնութագրող թևավոր խոսքեր:

Մինչև չգա վերջինը, չի հիշվի առաջինը:

Մի կաթիլ մեղր:

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Connecting to %s