Ամփոփում ենք մեր գիտելիքը

 1. Ավարտել նախադասությունները:
  • Հեքիաթը սովորաբար սկսվում է հետևյալ արտահայտություններով՝  լինում է չի լինում , կար չկար և ժուկով ժամանակով:
  • Հեքիաթների վերջում սովորաբար  վերջանում, որ  բարին հաղթում է չարին:
  • Ֆրանսիական հեքիաթի հերոս Վադուայեն իրականում խեղճ չէր, որովհետև նա իր գործերը ուրիշի վրա էր գցում:
  • Հնդկական հեքիաթում առյուծի երախտամոռությունը բացահայտվում է, երբ նա փայտփորիկին  չօգնեց :
  • Ճապոնական հեքիաթը կբնութագրեմ մի ասացվածքով՝  ուրիշի համար փոս փորողը ինքն է ընկնում  մեջը:
  • Ամերիկյան հեքիաթում գոռոզ չղջիկն ուներ նաև մեկ այլ թերություն. Նա եսասեր էր
  • Մեր ուսումնասիրած բոլոր հեքիաթներում էլ դատապարտվում էր,միշտ  չարաբաստիկ հերոսը:
 2. Այբբենական կարգով դասավորել մեր ուսումնասիրած հեքիաթների անունները:

Արտասովոր դատը, Գոռոզ չղջիկը, Երախտամոռ առյուծը, Վադուայե:

3.Նշել, թե հեքիաթների վերնագրերում առկա բառերից յուրաքանչյուրը քանի տառ ու հնչյուն ունի:

Արտասովոր- 9 տառ, 9 հնչյուն, դատ- 3 տառ 3 հնչյուն, գոռոզ- 5 տառ  5 հնչյուն, չղջիկ- 5 տառ 6 հնչյուն երախտամոռ- 8 տառ 8 հնչյուն, առյուծ- 5 տառ 5 հնչյուն, Վադուայե – 6 տառ 6 հնչյուն:

4. Նախադասության բառերը վանկատել:

Բո­լոր թռչուն­նե­րը նետ­վե­ցին չղջի­կի վրա և խ­լե­ցին ի­րենց փե­տուր­նե­րը:

Բո-լոր, թըռ-չուն-ները, նետ-վե-ցին, չըղ-ջիկ, վը-րա, խը-լե-ցին, ի-րենց, փե-տուր-նե-րը: