Կա մի աշխարհ մեր աշխարհում՝ ինձ հարազատ, ձեզ անծանոթ:
Ուր էլ լինեմ՝ կանչում է նա հազար ձայնով ու սրտագին,
Ապրում է նա իմ հոգու մեջ իբրև անբառ, համր կարոտ,
Իբրև լեգենդ դեռ չգրված, իբրև մի երգ անսրբագիր:

Կա-  2 տառ, 2 հնչյուն:

Մի – 2 տառ, 2 հնչյուն:

Աշխարհ- 6 տառ, 5 հնչյուն:

Ինձ- 3 տառ, 3 հնչյուն:

Հարազատ- 7 տառ, 7 հնչյուն:

Ձեզ- 3 տառ, 3 հնչյուն:

Անծանոթ- 6 տառ, 6 հնչյուն:

Ուր- 2 տառ, 2 հնչյուն:

Լինեմ- 5 տառ, 5 հնչյուն:

Կանչում- 6 տառ, 6 հնչյուն:

Նա- 2 տառ, 2 հնչյուն:

Հազար- 5 տառ, 5 հնչյուն:

Ձայնով- 6 տառ, 6 հնչյուն:

Սրտագին- 6 տառ, 6 հնչյուն:

Ապրում- 5 տառ, 5 հնչյուն:

Իմ-2 տառ,2 հնչյուն:

Հոգի- 4 տառ, 4 հնչյուն:

Իբրև- 4 տառ, 5 հնչյուն:

Անբառ- 5 տառ, 5 հնչյուն:

Համր- 4 տառ, 4 հնչյուն:

Կարոտ- 5 տառ, 5 հնչյուն:

Լեգենդ- 6 տառ,  6 հնչյուն:

Դեռ- 3 տառ, 3 հնչյուն:

Չգրված- 6 տառ, 6 հնչյուն:

Իբրև — 4 տառ , 5 հնչյուն

Երգ- 3 տառ, 3 հնչյուն:

Անսրբագիր- 9 տառ, 9 հնչյուն: