Սահմանել «Հայկական լեռնաշխարհ» հասկացությունը և նրա հետ սերտորեն կապված 10 հասկացություններ:

 

  • Հայկական լեռնաշխարհն իրենից ներկայացնում է մի լեռնային կղզի, որտեղ վեր են խոյանում տարածաշրջանի խոշոր լեռնային համակարգերը:
  • Դեռ մ.թ.ա տեղեկություններ են գրել տարբեր պատմաբաններ:
  • Հայկական լեռնաշխարհի տեղը որոշվել է հնագույն պատմաաշխարհագրական նկարագրությունների միջոցով:
  • Նախնիները հայոց լեռներին առասպելական ուժ են տվելի իրենց մեծ չափերի և հրաբուխների պատճառով:
  • Ժողովուրդը հաճախ նրանց ներկայացրել է որպես կենդանի, խոսուն, ապրող ու շնչող էակներ:
  • Հայակական լեռնաշխարհը գտնվում է հյուսիսային կիսագնդի միջին լայնություններում:
  • Լեռնաշխարհի տարածքը պատկանում է Սև, Միջերկրական Կասպից ծովերի  և Պարսից ծոցի ավազաններին:
  • Հայական լեռնաշխարհ տերմինն առաջին անգամ օգտագործել է և գործածության մեջ է դրել գերմանացի երկրաբան Հ. Աբիխը:
  • Հայոց լեռների մասին կան բազմաթիվ ավանդապատումներ:
  • Գերմանացի աշխարհագետ Կառլ Ռիտտերը Հայկական լեռնաշխարհն անվանել է օդով և ջրով հարուստ «լեռնային կղզի»: