11.09.2019

Տնային աշխատանք

 

1.Դադար, դաղձ, դաշույն, դաշունահար, դարձյալ, դարպասապահ, դափնեվարդ, դդում, դժոխք, դժվարություն, դյութել, դողդոջուն, դողէրոցք:

 

3.Տաթև(5)-տ-ա-թ-ե-վ

Ամենաերկար(11)-ա-մ-ե-ն-ա-յ-ե-ր-կ-ա-ր

Երևալ(7)-յ-ե-ր-ե-վ-ա-լ

Որևէ(6)-վ-ո-ր-ե-վ-է

Երանգաորել(12)-յ-ե-ր-ա-ն-գ-ա-վ-ո-ր-ե-լ

Որկոր(6)-վ-ո-ր-կ-ո-ր

Անողնաշար(9)-ա-ն-ո-ղ-ն-ա-շ-ա-ր

Ամենաողորմալի(14)-ա-մ-ե-ն-ա-վ-ո-ղ-ո-ր-մ-ա-լ-ի

 

4.Չնաշխարհիկ-10 տառ, 10 հնչյուն

Սերկևիլ- 7 տառ, 8 հնչյուն

Շնորհակալ- 9 տառ, 9 հնչյուն

Եռատերև- 7 տառ, 9 հնչյուն

Քարայր- 6 տառ, 6 հնչյուն

Եվրոպա- 6 տառ, 7 հնչյուն

 

  1. ա) որսորդ, վարդ, կարդալ, երրորդ, չորրորդ, հարդ:

բ) հարթ, կարթ, տորթ, մորթի:

 

8.ա)երգ, երգչախումբ, համերգ, պարերգ, միրգ:

բ)գիրք, բերք, բերքահավաք:

 

9.ա)արբանյակ, ուրբաթ, սուրբ:

բ)Արփի, Հայարփի,երփներանգ:

 

10.ա)բարձ, հետադարձ,դարձնել, դերձակ:

բ)արցունք, հարց, հարցազրույց:

11.ա)արջ,արջաորս,լուրջ, կամուրջ:

բ)դարչին, դարչնագույն, գրչատատուփ: