Ինչպիսի՞ երեւույթ է մոմի այրվելը:

Քիմիական

2. Ինչպիսի՞ երեւույթ է մոմի այրման ընթացքում
լույսի տարածվելը:
Քիմիական
3.Հետեւյալ երեւույթներից որո՞նք են ֆիզիկական, որո՞նք՝ քիմիական.
ա) բենզինի այրվելը, բ) եղյամի առաջացումը, գ) կաթի թթվելը,
դ) ջրի եռալը, ե) հայելու փշրվելը:
ֆիզիկական-եղյամի առաջացումը, հայելու փշրվելը:
Քիմիական-բենզինի այրվելը,կաթի թթվելը, ջրի եռալը:
4. Ո՞րն է ֆիզիկական երեւույթ.
ա) մեթանի այրումը, բ) բենզինի թորումը բնական նավթից, գ) պող-
պատի ժանգոտումը խոնավ օդում:
բենզինի թորումը բնական նավթից
5. Ո՞րն է քիմիական երեւույթ.
1) շոգիացման հետեւանքով աղի բյուրեղների անջատվելը լուծույթից, 2)«չոր սառույցի» առաջացումն ածխաթթու գազից, 3) բենզինի թորումը բնական նավթից, 4) պողպատի ժանգոտվելը խոնավ օդում:
«չոր սառույցի» առաջացումն ածխաթթու գազից
6.Այն երեւույթները, որոնց ընթացքում նյութերը փոխարկվում են մեկը մյուսի, այսինքն՝ այլ բաղադրությամբ եւ հատկություններով նոր նյութեր են առաջանում, կոչվում են քիմիական երևույթներ:
7.Քիմիական երեւույթներն այլ կերպ կոչվում են նաեւ քիմիական ռեակցիաներ և քիմիական փոխազդեցություններ: