Քիմիական և ֆիզիկական երևույթներ

Տարբեր բնության երևույթները լինում են ֆիզիկական և քիմիական: Ֆիզիկական երևույթները օրինակ սառույցի հալվելը, եղյամի առաջացումը, ապակու կոտրվելը և այլն: Ֆիզիկական երևույթները նաև արևի լուսավորելը, աստղերի առկայածումը: Այդ երևույթները անվանում են լուսային երևույթներ: Ֆիզիկական երևույթները տարատեսակ են լինում են ձայնային, էլեկտրական և մագնիսական:Ձայնային երևույթները դա օրինակ առվակի կարկաչը, թռչուների ծլվլոցը և այլն: Էլեկտրական երևույները առայանում են այն վախտ, երբ մենք խոսում ենք հեռախոսով, մյացնում ենք մեր համակարգիչները և այլն: մագնիսական երևույթի լավագույն տարբերակը դա մագնիսի կողմից երկաթե առարկաներ ձգելն է: Բնության մեջ լինում են այնպիսի երևույթներ , որոնց ընթացքում մի նյութից ստանում ենք որևէ մի ուրիշ նյութ: Այդպիսի երևույթներ կոչվում են քիմիական երևույթներ: Քիմիական երևույթներըայլ կերպ անվանում են նաև քիմիական ռեակցաներ կամ քիմիական փոխազդեցություններ

 

 

Այն հեռավոր գիշերը

Հեղինակը պատմում,որ մի միգամած օր նա նստած էր ավտոբուսի մեջ և գնում էր Նյու Յորք: Նստած էր նա մի գեղեցիկ աղջկա կողքին: Հեղինակը սիրահարվեց այդ աղջկան: Սակայն ավտոբուսը հասավ Թոփիքա և աղջիկը ելավ ավտոբուսից: Հետո հեղինակը պատմում է, որ այդ օրվանից հետո նա երբեք չտեսավ այդ աղջկան: Երեք օրից նա հասավ Նյու Յորք: Նա դեռ չէր մոռացել այդ աղջկա մասին: Նա մտածում էր,որ այդ աղջիկը ամենագեղեցիկ աղջիկն է աշխարհում: Մի քանի օր հետո նա  տեսնվեց իր ընկերների հետ: Խաղացին, խմեցին, կերան մի լավ ուրախացան,բայց Հեղինակի մտքից այդ աղջիկը դուրս չէր գալիս:

Bob and Rose

Bob and Rose are English children. Bob is fifteen. Rose is fourteen. They are brother and sister. They go to school.  Bob goes to a boys’ school and Rose goes to a girls’ school. The children’s schools are not far from home. At school Bob learns English and German. Rose learns English and French. Bob and Rose have a lot of books at home. They have English, German and French books. Rose is a very good pupil. She always works hard. She reads a lot of books. She always does all her exercises, She always helps her mother at home. Bob does not work hard.  He does not work at all. He does not like books and he does not like school.  He does not like to help his mother at home. He is a lazy boy. He only likes to sing and dance. He knows some English songs, and he likes to sing them.

Do you like to read What is your name?
My name is__Maria_.

What is your surname / last name?
My surname is __Shokaryan__.

Do you have a nickname?

No, I don’t.

What do you do?
I am a __shcoolgirl__.

How many brothers and sister do you have?
I have a brother.

How old are you?
I am ___eleven___ years old.

When is your birthday?
My birthday is on the ____9___ of ____September___.

Where were you born?
I was born in __2008__.

Where are you from?
I am from _Erevan_.

What is your address?
My address is _16 taxamas_.

What is your phone number?
My phone number is _i dont have a number_.

What is your cell phone number?
My cell phone number is _043215221______.

Who do you live with?
I live with my __mother,father and brother__.

Do you live in a house or an apartment?
I live in a __apartment__.

What is your e-mail address?
My e-mail address is _shokaryanm@gmail.com_.

What do you do in your free time?
In my free time I _draw, play with computer and watch videos___.

What are your hobbies?
My hobbies are ___dance and swim____.

What type of music do you like?
I like __the Spectre__ music.

Do you have a favourite singer or group?
My favourite singer  is __Alan Walker_____.

What types of movies do you like?
i dont have?
Yes, I do.

What do you like to read?
I like to read ___interesting books____.